Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

seniori_4.JPGBratislava – 20. februára 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokumentAnalýza a trendy procesu deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu zabezpečenia sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania.“ Je to projektový výstup NP CSD II., ktorý  je zameraný na postavenie a úlohy sociálnych služieb na Slovensku.

Analytická štúdia je koncipovaná do piatich tematických častí, ktoré reflektujú na poslanie samosprávy v systéme sociálnych služieb a jej neodňateľnú a nezastupiteľnú úlohu v procese  rozvoja kvality, rozsahu a ich štruktúry, vrátane deinštitucionalizácie. Štúdia tiež zohľadňuje aktuálne trendy vývoja dopytu po sociálnych službách, ktoré sú podkladom na prognózovanie do roku 2026, financovanie sociálnych služieb a venuje sa otázkam zamestnanosti, ktoré súvisia s ich poskytovaním a procesom deinštitucionalizácie.

Súčasťou dokumentu sú aj návrhy a odporúčania opatrení vhodné pre ďalšie rozhodovanie  všetkých relevantných aktérov  v danej oblasti. Reagujú na analýzu vývoja a poslania samosprávy na Slovensku po roku 1989, súčasný stav, trendy a prognózy poskytovania sociálnych služieb prioritne z pohľadu miestnej územnej samosprávy a deinštitucionalizácie, vrátane viaczdrojového financovania, preto ju môžeme  vnímať  ako koncepčný dokument vhodný pre sociálnych partnerov, prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.  

Predsedníčka sociálnej sekcie Rady ZMOS a členka autorského kolektívu Božena Kováčová spracovanú publikáciu vníma ako jedinečný dokument: „Sociálne služby sú prejavom prirodzenej a  viacgeneračnej solidarity v spoločnosti, pritom ich rozsah, ako aj kvalita závisia od finančných prostriedkov i adresnej pomoci prijímateľom. V publikácii sa venujeme kľúčovým faktorom, ktoré spájajú historický vývoj, súčasný stav i budúce trendy do uceleného, v podstate smerodajného materiálu.“    

Autorské dielo bolo vypracované v rámci aktivity č. 2 Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. expertným tímom sociálneho partnera Združenie miest a obcí Slovenska. Vyjadruje názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú tému. Analytická štúdia bola schválená Riadiacim výborom Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Je verejne prístupná na webovej stránke ZMOS, v lište na pravej strane,  banner: NP Centrum sociálneho dialógu SR.

Viac citat TU

 

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE

Výberové konanie na pozíciu
 Expert/-ka pre štúdiu:
„Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám“  Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: 
...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka