Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

ZMOS spúšťa prieskumy medzi samosprávami

diar_poznamky.jpgBratislava – 18. mája 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska spúšťa prieskumy, ktoré bude realizovať vlastným technologickým riešením a anketármi v území. V týchto dňoch začína prvý z prieskumov, ktorý je zameraný na medziobecnú spoluprácu a agendu Smart. V priebehu najbližších 36 mesiacov tak prostredníctvom minimálne 21 prieskumov zmapuje rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy.

V prvom, zo série prieskumov, sa zameriame na to, v čom vidia mestá a obce prínos medziobecnej spolupráce, akým rozsahom informácií o možnej spolupráci obcí disponujú. Zmapujeme, v ktorých oblastiach participujú samosprávy zaradené do prieskumu  a akým rozsahom informácií disponujú v oblasti agendy smart. Získame tak vstupné informácie dôležité na to, aby sme vedeli v čom považujú samosprávy medziobecnú spoluprácu za prínosnú a kde vidia prekážky na jej podporu a rozvoj. Zároveň budeme disponovať základnými údajmi dôležitými na získanie informácie o aktuálnom vnímaní agendy smart, ako aj na prípravu územia na tzv. smart regióny.  

ZMOS už v minulosti realizoval prieskumy, ktoré boli zamerané napríklad na  problematiku miestneho referenda, zhromaždenie obyvateľov obce, verejnoprospešné činnosti, zabezpečovanie verejného poriadku prostredníctvom obecných polícií, ale aj na parkovaciu politiku, energetiku a podobne. Na účely vlastných prieskumov si ZMOS s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia cez národný projekt Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy vytvoril  vlastný softvérový analytický nástroj na zber, sumarizáciu a vyhodnocovanie dát a teraz túto IT platformu a skúsenosti využije na funkčnú reflexiu monitoringu procesov a problémov komunálnej agendy. V ostatných dňoch prebehla aktualizácia digitálneho obsahu a na prácu s týmto „elektronickým matrixom“ boli zaškolení koordinátori – anketári, ktorí budú metodickou podporou samosprávam zaradeným do reprezentatívnych vzoriek na jednotlivé prieskumy. Výber miest a obcí sa uskutoční na štatistickom princípe zohľadňujúcom veľkostnú kategóriu samosprávy. Po zbere dát budú výsledky prieskumov spracované ako podklady na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Prvý prieskum začína v pondelok 21. mája 2018 a potrvá do 10. júna 2018 na reprezentatívnej vzorke 450 obcí.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE

Výberové konanie na pozíciu
 Expert/-ka pre štúdiu:
„Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám“  Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: 
...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka