Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“


 

Samospráva očami lídrov

ZMOS spracoval publikáciu „Dobrý deň, samospráva!“

Samosprávy vedia čo je dobrovoľníctvo a rôzne ho podporujú

Prejavy násilia voči predstaviteľom samosprávy nemožno ospravedlniť

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 – termín do 4. marca 2019

Príhovor predsedu ZMOS Michala Sýkoru na prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku

Financovanie rekreačných poukazov v rámci škôl má uhrádzať štát

SMART komunálne odpady – efektívne odpadové hospodárstvo

Spolupráca ZMOS a TASR pokračuje, mestám a obciam pribudne servis v maďarčine

Aktuálne výzvy v programe Európa pre občanov a OP URBACT III

Aký vplyv majú samosprávne kraje na regionálny rozvoj?

Vzájomná komunikácia pomáha spolupráci

Veľký prehľad doterajších príkladov dobrej praxe

Vianočný príhovor predsedu ZMOS

Zimnej údržbe nepomáha súčasná legislatíva

VYHLÁSENIE ZMOS k aktuálnej situácii pri celoplošnej zimnej údržbe

Zaujímavá publikácia k VZN v školstve

Dobrá prax inšpiruje. Aj vďaka Partizánskemu, vlaku Hanička či regionálnej značke

Posledné plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov v tomto roku

Aplikácia novely zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR

Zaujímavé témy s kvalitnými odborníkmi

Finančný mechanizmus EHP a Nórska 2014 - 2021 zverejnil výzvu: Sociálny dialóg – dôstojná práca

ÚVO daroval prebytočné osobné vozidlá trom obciam

Prieskum zmapuje dobrovoľníctvo v samosprávach

Prvé výzvy finančného mechanizmu EHP a Nórska môžu miestne samosprávy očakávať už v budúcom roku

Dobrá prax inšpiruje

Na Kysuciach dominovala téma Smart verejné osvetlenie

ZMOS spracoval Zborník z vystúpení na podujatí „Municipálna V-4“

ZMOS organizuje workshop k súčasnému modelu miestnej územnej samosprávy

Spoločná bilancia komunálnych volieb na Slovensku a v Čechách

Skutočné Smart riešenia v praxi

Spoločné vyhlásenie ÚVO a ZMOS k zodpovednému verejnému obstarávaniu

Seminár k mimoriadne aktuálnym témam

Slovenská Kronika 2018

List predsedu ZMOS k platovým pomerom starostov a primátorov

Medzištátny futbalový zápas k výročiu Československa

Rada ZMOS prijala zásadný postoj k aplikácii zákona o sociálnych službách

ZMOS odmieta preberať zodpovednosť za opatrenia v rámci školských obedov

Komuniké z 19. rokovania Rady ZMOS

Školenie k zmenám vo verejnom obstarávaní je informačnou výhodou

Dôležité upozornenie UVO/EVO

Ako najväčšia banka musíme byť zodpovední voči našej spoločnosti

Sekcia verejnej správy prerokuje aktuálnu komunálnu legislatívu

ZMOS organizoval jedinečnú medzinárodnú konferenciu

Výzva pre mladých! Nečakaj a zapoj sa aj ty. ZMOS Ti dáva neopakovateľnú pracovnú príležitosť

Na zasadnutí zahraničnej sekcie sa zúčastnili moldavskí primátori

ZMOS a IUVENTA spracovali publikáciu ku komunálnym voľbám

Informácia z rokovania Predsedníctva ZMOS

Michal Sýkora: Kvalitu samosprávy ovplyvní aj predvolebná kampaň

VÚC očami komunálu

V Liptovskom Hrádku zasadne školská sekcia

ZMOS podporuje 62. ročník Okolo Slovenska

„Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“

Pracovné stretnutie ZMOS - PPA v Nitre 22.8.2018

Samosprávy budú súťažiť o tri autá, daruje im ich ÚVO

ZMOS pripravuje konferenciu MUNICIPÁLNA V4

Ocenenie "Sociálny čin roka"

Milan Muška: WIFI pre teba je zaujímavá príležitosť pre mestá a obce.

Michal Sýkora: ZMOS oceňuje ponuku ÚVO pre zaplavený región

Úspech začína informáciami

Zdravšie stravovanie žiakov podporil rezort školstva sumou takmer 200 000 eur

Eurofondy a vlastné financie najviac pomáhajú cezhraničnej spolupráci

Výzva na podporu opatrovateľskej služby

Vyhlásenie predsedu ZMOS k podpisu memoranda sociálnych partnerov

Samosprávy potrebujú viac informácií o agende SMART

Komuniké z 18. rokovania Rady ZMOS

Spolu to ide ľahšie

V Bratislave rokovali Predsedníctva ZMOS a SMO ČR

ZMOS skúma cezhraničný potenciál samospráv

Nákup na tržniciach má svoje pravidlá

Michal Sýkora: Podpora cestovného ruchu pomáha regiónom

Poznáme Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

ZMOS udeľoval Oskara

Kropenie ciest a fontány spríjemňujú horúce chvíle

Majstri Európy zdolali Nemecko 3:0

Priority 29. snemu ZMOS

ZMOS spúšťa prieskumy medzi samosprávami

ZMOS podporuje modernizáciu a zodpovedné rozhodnutia

ÚVO oceňuje súčinnosť ZMOS-u pri príprave novely o obstarávaní

Informácia z rokovania Komory miest

Predstavitelia ZMOS rokovali na Úrade vlády SR

Aj pre letné sedenia platia pravidlá

Komuniké zo 17. rokovania Rady ZMOS

Čo sa dozviete v novom čísle Obecných novín?

VÚB už tretí rok finančným partnerom ZMOS

Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu miesta obcí

Výška finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa platná pre rok 2018 - oznámenie

Účastníci workshopu formulovali jasné závery

U nás sa dejú veci!

Lokálna hospodárska politika v komplexnej štúdii

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Stručné zhrnutie analytickej štúdie k problémom regionálneho školstva

Novoročné prijatie prezidentom Slovenskej republiky

ZMOS má Kanceláriu prvého kontaktu

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“Vytlačiť
 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava

Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, kompetencie)

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Expert pre tvorbu štúdie bude zamestnancom ZMOS  na dohodu o vykonaní práce. Jeho náplň práce zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:

 • vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah
 • komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorby štúdie

Požadované vzdelanie/prax/špecifické kritériá:

 • expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne-4 roky;
 • expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov;
 • expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 6-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy;
 • expert 4 - VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 10-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, znalosť cudzieho jazyka.

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v tvorbe analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

 • svoju odbornú skúsenosť expert/expertka podloží relevantnými 2-3 dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a
 • publikačná činnosť – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • orientácia v problematike
 • dobrá práca s textom
 • výborné analytické zručnosti
 • priebežný kontakt s projektovým tímom partnera NP PKSD (počas procesu tvorby štúdie sa predpokladá v Bratislave)
 • samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých miest a obcí, ale presadzovať oprávnené záujmy územnej samosprávy do legislatívnych predpisov. V rámci partnerstva na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“ sa zameria na posilnenie odborných a analytických kapacít pri spracovávaní vysoko odborných podkladov pre prácu a rozhodovanie na najvyššej úrovni sociálnych partnerov.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: 

Verejná správa/ samospráva/ miestna územná samospráva

 

Informácie o výberovom konaní:

Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu achbergerova@zmos.sk najneskôr do 31.1.2019:

 • *povinné profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass),
 • *povinné motivačný list, v ktorom preukáže skúsenosti s tvorbou strategických dokumentov,
 • referencie (vo forme listu alebo kontaktu) z organizácií, pre ktoré realizoval obdobné strategické dokumenty, vrátane kontaktnej osoby,
 • relevantné 2 dokumenty obdobného charakteru (najlepšie v elektronickej podobe /alebo odkaz na web so zverejnením) a uvedie, v akom rozsahu sa podieľal na tvorbe dokumentov.

Do predmetu správy je potrebné uviesť: Štúdia v rámci NP PKSD partnera ZMOS - nájomné bývanie.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911801222, PhDr. Michal Kaliňák, PhD., garant štúdie.

ZMOS pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

V rámci implementácie NP Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej aj NP PKSD) partner ZMOS realizuje cez hlavnú aktivitu: Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni - proces spracovania hĺbkových analýz pre prácu a rozhodovanie  na najvyššej úrovni.

ZMOS hľadá experta/expertku do tímu na vypracovanie štúdie. Jej vypracovanie sa očakáva v mesiaci august 2019. ZMOS predpokladá, že na vypracovaní štúdie sa budú podieľať cca 6 experti.

Všeobecnejšie rámce dokumentu:

Formulovanie podporných mechanizmov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku. Pomer nájomného bývania vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu radí Slovensko na posledné priečky v rámci Európskej únie. Nájomné bývanie patrí medzi originálne kompetencie obcí, pričom dnes musí reflektovať na nové trendy súvisiace s ekonomickou mobilitou, demografickým vývojom, snahou samospráv zabezpečiť dostupné nájomné bývanie ako konkurenčnú výhodu pre získanie nových obyvateľov s trvalým pobytom a tiež s alternatívnymi možnosťami financovania výstavby nájomných bytov. Spracovaný dokument bude reagovať na tieto faktory, pričom jeho ambíciou je formulovanie návrhu odporúčaní a možností, ktoré prispejú k rozvoju nájomného bývania v mestách a obciach.

Ciele:

 • Súčasný stav nájomného bývania vrátane finančnej a legislatívnej podpory.
 • Vstup do problematiky rozvoja nájomného bývania z hľadiska sociálnych práv, podpory pracovnej mobility a rozvojových politík miest a obcí.
 • Možnosti rozvoja nájomného bývania na Slovensku.
 • Odporúčania a navrhované zmeny pre rozvoj nájomného bývania na Slovensku.

Výsledky:

Popis súčasného stavu nájomného bývania na Slovensku, zmapovanie vybraných možností prístupu samospráv k štátnej podpore a ďalším podporným mechanizmom rozvoja nájomného bývania. Analýza výhod a rizík alternatívnych možností financovania výstavby nájomných bytov z hľadiska ekonomickej stability, zhodnocovania obecného majetku a opatrení sledujúcich legislatívne úlohy v bytovej problematike v rámci Zákona o obecnom zriadení, §4 bod3 písm. j a iné. 

 Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 81109 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,  IČO: 00584614 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


 
 
ÚvodÚvodná stránka