Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

ZMOS zrealizoval prieskum o odpadoch. Poznáme výsledky. Vytlačiť
 

odpad.jpgBratislava – 9. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska počas leta mapovalo názory samospráv na problematiku odpadového hospodárstva.
V prieskume sme sa sústredili napríklad na to, ako sú samosprávy spokojné so systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov prostredníctvom oproti pôvodného systému podpory triedeného zberu z Recyklačného fondu. Tiež nás bude zaujímať, ako mestá a obce vnímajú doterajší stav, kedy obec alebo mesto samo rieši problematiku drobných stavebných odpadov. Rovnako budeme zisťovať postoje samospráv k problematike biologicky rozložiteľných odpadov a prístup k triedenému zberu odpadov.

Stavebný odpad presuňte na pôvodcu  
Jednou z otázok sme zisťovali názor na problematiku drobných stavebných odpadov. Respondenti preto odpovedali na otázku: Považujete za správny doterajší stav, kedy obec alebo mesto samo rieši problematiku drobných stavebných odpadov (DSO), alebo by starostlivosť o DSO (odvoz na skládku, likvidácia) mala byť ponechaná priamo na jeho pôvodcu?

Až 45,2 % starostov a primátorov je presvedčených o tom, že by bolo vhodné presunúť starostlivosť o drobný stavebný odpad na jeho pôvodcu. Celkovo 39,5 % konštatovalo, že súčasný systém nám, ako obci, síce z rôznych dôvodov nevyhovuje (napr. kvôli nedostatku financií), ale presunutie starostlivosti o DSO na jeho pôvodcu by bolo nesprávne napríklad kvôli vzniku čiernych skládok. Pre 11,4 % starostov a primátorov je súčasný systém vyhovujúci. K tejto téme sa nevedelo vyjadriť 3,8 % opýtaných.

Spracovanie bioodpadu rečou čísiel  
V prieskume sme sa zisťovali aj prístup samospráv k podpore spracovania bioodpadu. Na tému: „Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (bioodpad) je taký druh odpadu, ktorý vzniká v záhradách, parkoch, domácnostiach a stravovacích zariadeniach, respondenti uviedli nasledovné spôsoby podpory spracovania bioodpadu:

- 28,5 % naša obec sama zabezpečuje zber použitého kuchynského oleja z domácností,

- 28,3 % naša obec sama kompostuje zelený odpad, ktorý vznikol pri ošetrovaní zelene,  

- 18,8 % naša obec prispieva domácnostiam na nákup domácich kompostérov alebo ich priamo domácnostiam poskytuje,  

- 7,3 % naša obec zabezpečuje triedený zber tohto odpadu (formou hnedých kontajnerov) a následne odvoz tohto odpadu na skompostovanie,  

- 6,8 % respondentov uviedlo inú odpoveď,  

- 6,4 % naša obec spolupracuje s chovateľmi na využití zvyškov z kuchynských zariadení v pôsobnosti obce na výkrm hospodárskych zvierat v zmysle legislatívy,  

- 3,9 % obcí nepodporuje žiaden spôsob spracovania bioodpadov.  

Prístup k vonkajším finančným zdrojom
V prieskume respondenti odpovedali aj na otázku: „Využívate dotačné mechanizmy (napr. Envirofond, Fondy EU) na riešenie problémov a investičných potrieb pre zlepšovanie životného prostredia v obci?“

Celkovo 35,6% obcí využíva dotačné finančné mechanizmy, zatiaľ nevyužíva, ale uvažuje nad tým 34,1% miest a obcí. Podľa prieskumu často využíva tieto mechanizmy 21,2% samospráv. O tejto forme finančnej pomoci neuvažuje 4,8% a k otázke sa nevedelo vyjadriť 3,8% opýtaných.

V prieskume odpovedalo 421 samospráv. Jeho výsledky budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka