Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

ZMOS sa obrátil na poslancov parlamentu kvôli zákonu o sociálnych službách Vytlačiť
 

seniori_1.JPGBratislava – 7. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky obrátilo na členov parlamentu. Pred začínajúcou schôdzou ide už o druhý list v priebehu týždňa s požiadavkou na neschválenie zákona. Tentokrát sa požiadavka týka zákona o sociálnych službách a súvisiacej legislatívy.

Dôvodom tohto oslovenia Národnej rady Slovenskej republiky je požiadavka na neschválenie vládneho návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Alternatívnou požiadavkou združenia je prípadne vypustenie tých bodov, ktoré ukladajú povinnosť samosprávam dofinancovať poskytovanie sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi týchto služieb.

Pôvodným cieľom vládneho návrhu zákona bolo vytvorenie právnych podmienok na zavedenie informačného systému sociálnych služieb, prostredníctvom ktorého bude vytvorená previazaná databáza aktuálnych zdrojov dát na posilnenie analytickej a koncepčnej činnosti a elektronického výkonu pôsobnosti príslušných orgánov verejnej moci v oblasti sociálnych služieb. Až na rokovaní vlády SR bol návrh zákona doplnený o úpravu podmienok finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov pri povinnom poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho: „Navrhované zmeny upravujú spôsob určenia výšky finančného príspevku na prevádzku tak, aby sa do výšky finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok nezapočítavali (neznižovali) pre neverejných poskytovateľov skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku od klienta, ktoré sú vyššie ako priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.“

V praxi to znamená, že časť už zaplatených príjmov od klientov zariadení bude „duplicitne vymáhaná“ neštátnymi poskytovateľmi od miest a obcí a VÚC. Spolu s ostatnými finančnými nákladmi by ju museli zaplatiť všetci občania miest a obcí zo svojich vlastných rozpočtov bez ohľadu na názor volených predstaviteľov miest a obcí o spôsobe naplnenia ich originálnej pôsobnosti. S týmto návrhom ZMOS dlhodobo nesúhlasí, čo vyjadril aj vo svojich stanoviskách predkladateľovi návrhu zákona, ktorým je MPSVR SR.

ZMOS od členov parlamentu očakáva, že pri prerokovaní tejto legislatívy budú na uvedené fakty a argumenty prihliadať.

Michal Kaliňák
                 hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka