Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

ZMOS organizoval jedinečnú medzinárodnú konferenciu

10.jpgBratislava – 27. septembra 2018 - Združenie miest a obcí Slovenska v polovici septembra zrealizovalo jedinečnú medzinárodnú konferenciu. „Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“ ktorá bola prvým podujatím svojho druhu, ktoré organizuje ZMOS s presahmi na celý administratívny priestor Vyšehradského zoskupenia.

Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom prvej z viacerých medzinárodných konferencií bolo predstavenie postojov k vybraným témam, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú činnosť miestnej územnej samosprávy a ich vnímanie z pohľadu Slovenskej republiky s prihliadnutím na kontext V-4. 

10.jpgPodujatie bolo koncipované do troch blokoch, po ktorých účastníci prerokovali závery a odporúčania. Prvý ročník medzinárodnej konferencie úvodným slovom otvoril predseda ZMOS Michal Sýkora a predseda TӦOSZ Schmidt Jenö z Maďarska.

Prvým blokom podujatia bola diskusia zameraná na SMART inovatívne prístupy a komplexné riešenia, v ktorom vystúpil Michal Kaliňák, gestor národného projektu a to so vstupom do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS. Následne postoje rezortu hospodárstva k tejto oblasti predstavila Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií s témou (R)evolúcia v riadení mesta a obce. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Centrálny koordinačný orgán, informovala o koordinácii mechanizmu Smart cities v prostredí UPVII. Hosťami z Českej republiky boli Martin Hlavík z občianskeho združenia SMART Ateliér a Daniel Vlček, ktorý reprezentoval Czech Smart City Cluster. Obaja sa sústredili na SMART prístup pre samosprávy a skúsenosti z Českej republiky. 

11.jpgV poradí druhý blok podujatia sa sústredil na Vstup do problematiky financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce. V tejto časti sa financovaniu municipálneho rozvoja mimo eurofondov venoval Juraj Hošták zo spoločnosti Ernst & Young. Problematika financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja bola témou Petra Balíka z Európskej investičnej banky. Téme zameranej na financovanie projektov samospráv/skúsenosti a perspektívy z Grantov EHP a Nórska sa venoval František Kašický, veľvyslanec  s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Boris Striženec, vedúci oddelenia strategických činností z odboru grantov EHP a Nórska. Ďalšími vystupujúcimi k tejto problematike boli Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá sa venovala MFF/EK legislatívnemu návrhu kohéznej politiky na nové programové obdobie a riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR Michal Blaško. Ten prezentoval možnosti financovania municipálneho rozvoja cez programy a projekty Európskej územnej spolupráce. 

2.jpg

Druhý deň podujatia otvoril Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Po jeho komplexnej prezentácii aktivít v oblasti agendy SMART a eurofondov sa účastníci venovali v poradí tretiemu bloku podujatia a to Kontrolnej činnosti v samospráve s podtitulom – prevencia a otvorenosť. S témou: Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve vystúpil Ján Janoško zo sekcie verejnej správy a územnej samosprávy Ministerstva vnútra SR. Tomáš Lepieš, odbor dohľadu, ÚVO  prezentoval kontrolnú činnosť ÚVO  a najčastejšie problémy pri aplikácii zákona o Verejnom obstarávaní. Na rečnícku otázku: Kontrola- postrach samosprávy či nová výzva? Ponúkol odpoveď Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu Najvyšší kontrolný úrad SR. O aplikačnej praxi a kontrolnej činnosti na úrovni samosprávy hovoril Alexander Ernst, hlavný kontrolór mesta Prešov. 

5.jpgZa typicky medzinárodný blok môžeme označiť pokračovanie v téme kontrolnej činnosti, kde vystúpenia patrili výlučne zahraničným prednášajúcim. Príklady z praxe - audit miestnych samospráv boli témou Piotra Miklisa, riaditeľa regionálnej pobočky Katowice, Najvyšší kontrolný úrad Poľsko. Viceprezidentka Najvyšší kontrolný úrad Česká republika Zdeňka Horníková vystúpila s témou „NKÚ ČR a možnost kontrol územních samosprávných celků.“ O inovatívnych metódach na podporu kvality miestnych samospráv diskutoval József Janik, Štátny kontrolný úrad, Maďarsko. Ani v tomto bloku nechýbali priame skúsenosti zo samospráv, ktoré obohatila Małgorzata Małuch, starostka spoločenstva obcí Sękowa, Poľská republika s témou venovanou kontrolnej činnosti v mestách a obciach v Poľsku a Schmidt Jenö, primátor mesta Tab, Maďarsko s kontrolnou činnosť v mestách a obciach v Maďarsku. 

13.jpgÚčastníci podujatia v závere dvojdňovej medzinárodnej konferencie prerokovali závery a odporúčania, ktoré sa formou takejto verejnej konzultácie stali súčasťou ďalších aktivít v rámci Národného projektu ZMOS: Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Závery a odporúčania:

Aktívna participácia v rámci agendy SMART je výrazným krokom k modernizácii miestnej územnej samosprávy. Jej spájanie s medziobecnou spoluprácou vytvorí predpoklady na väčšiu kooperáciu samospráv a koordinovaný rozvoj územia.

Popri EŠIF je potrebné zamerať pozornosť alternatívne financovanie municipálneho rozvoja ako ďalších finančných mechanizmov podporujúcich rozvoj miest a obcí.

Budúci ročník konferencie MUNICIPÁLNA V4 bude zohľadňovať požiadavky na témy definované účastníkmi aktuálneho podujatia.

V príprave a pri aktualizácii koncepčných a strategických dokumentov budeme prihliadať na podporu SMART agendy a rozvoj medziobecnej spolupráce.

V rámci transferu know-how zabezpečíme presun príkladov dobrej praxe v oblasti medziobecnej spolupráce a SMART riešení do miest a obcí na Slovensku z krajín V4.  

Porovnávaním modelov miestnej územnej samosprávy na úrovni V4 budeme formulovať odporúčania na zmeny súčasného systému na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo 18.-19. septembra 2018 v Hotel & Spa Resort Kaskady, Sliač- Sielnica. Jeho súčasťou bolo aj tlačová beseda predsedu ZMOS Michala Sýkoru a ministerky vnútra SR Denisy Sakovej k oficiálnemu začiatku národného projektu.

Všetky výstupy z konferencie vrátane prezentácií, fotografií a videozáznamy sú priebežne uverejňované na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti Národný projekt ModMUS.

 

PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
garant projektu  

 

 


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka