Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú

podpis.jpg

Bratislava – 5. júla 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Nár ...viac...

Zverejnené 5.7.2019


 

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

ta_margecany_1.jpg

Margecany – 3. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa týkajú využitia dažďovej vody, jedinečného domova pre seniorov a MINI Slovenska.
Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú rie ...viac...

Zverejnené 3.7.2019


 
Položky 1-10 z 39

Zimnej údržbe nepomáha súčasná legislatíva

zima.jpgBratislava – 20. decembra 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na tvrdenia, ktoré včera odzneli v médiách zo strany hovorkyne Ministerstva dopravy a výstavby SR týkajúce sa celoplošnej zimnej údržby chodníkov. Naďalej trváme na tom, že tohtoročnej zimnej údržbe môže ublížiť   presun povinnosti údržby všetkých chodníkov na samosprávy bez predchádzajúceho prerokovania a dohody so ZMOS-om.

Združenie miest a obcí Slovenska odmieta šírenie nepravdivých informácií, ktoré vo svojej podstate majú  zakryť nevydarený presun uvedenej povinnosti na mestá a obce.  Vzhľadom na vyjadrenia  rezortu dopravy považujeme za dôležité opätovne zdôrazniť, že pri rozsiahlej novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke došlo aj rozsahom k  malej, ale podstatnej zmene zákona o pozemných komunikáciách, ktorá rieši presun povinnosti údržby chodníkov v plnom rozsahu na mestá a obce.  „Jedným zákonom sa  cez novelu iného zákona  vložili do neho povinnosti, ktorými sa presunula zodpovednosť za údržbu chodníkov na mestá a obce proti ich vôli. ZMOS preto písomne upozornil všetkých   150 poslancov parlamentu ešte počas prerokovania uvedeného zákona na takýto legislatívny proces, ktorému chýbali základné parametre, ako je aj vyčíslenie finančných dopadov na mestá a obce a  vyzval ich, aby zákon nepodporili. Okrem toho, presun kompetencií bez adekvátneho finančného krytia je aj v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, princípom subsidiarity Európskej charty miestnej samosprávy a v rozpore s princípom a prísľubom financovania samosprávy,  že nebudú na mestá a obce presúvané nové úlohy bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov“, zdôrazňuje predseda ZMOS Michal Sýkora. 

Odmietame tiež tvrdenia, podľa ktorých „pôvodná právna úprava bola neprimeraná a nespravodlivá“. Podľa nášho názoru, práve naopak proces novelizácie zákona bol neprimeraný a nespravodlivý a bez akejkoľvek predchádzajúcej korektnej, vecnej diskusie so ZMOS-om.  Máme za to, že doterajší spôsob zabezpečenia údržby chodníkov pred touto zmenou bol primeraný a spravodlivý, nakoľko boli do neho zapojení aj samotní občania jednotlivých miest a obcí.   Podľa  súčasného právneho stavu v prípade potreby vyčistenia niekoľko kilometrov chodníkov v jednom čase na celom území mesta alebo obce,  najmä vo veľkých mestách, je táto povinnosť  nerealizovateľná bez následných problémov a dôsledkov. Na splnenie takejto povinnosti by bolo potrebné mať narázovo omnoho väčšie množstvo zamestnancov aj techniky.  Chceme  pripomenúť, že Zákon o obecnom zriadení okrem iného upravuje vzťah obyvateľov ku svojmu mestu alebo obci. Podľa neho: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný napríklad ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce, a tiež napomáhať udržiavať poriadok v obci.“ Dnešný stav však umocňuje negatívny vzťah a nezáujem obyvateľov o spoločný majetok a spolupodieľanie sa na miestnom živote.

Podľa Michala Sýkoru je namieste riešenie tejto situácie  na základe argumentov a poznatkov z územia. „Verím, že v krátkej dobe budeme mať mnohé   argumenty, ktoré budú pre poslancov Národnej rady aj vedenie rezortu dopravy natoľko relevantné, že ich výsledkom bude prehodnotenie súčasného stavu, lebo súčasná legislatíva výrazne komplikuje zimnú údržbu a ubližuje samosprávam. A v konečnom dôsledku spôsobuje problémy obyvateľom a ich nespokojnosť.“ 

 

Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka