Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Zaujímavá publikácia k VZN v školstve

VZN_tekeli (002).pngProblematika všeobecne záväzných nariadení (VZN) si vyžaduje permanentné vysvetľovanie a inštruovanie nielen vo vzťahu k dotknutým subjektom školskej samosprávy. Na jednej strane je to zložitosť zákonnej úpravy, na strane druhej fakt, že v slovenských podmienkach je ročne prijatých obcami a samosprávnymi krajmi veľké množstvo takýchto nariadení. Ak k tomu prirátame absenciu odbornej literatúry, ktorá by všetky dotknuté strany kvalifikovane zorientovala, asi sa nemôžeme čudovať, že aj v oblasti školstva už bolo prijatých veľa nezákonných VZN. 

Nepriaznivú situáciu ohľadom VZN sa usiluje zvrátiť odborná brožúra, ktorá aktuálne vychádza v odbornom nakladateľstve RAABE Slovensko.

Autorská dvojica doc. JUDr. Jozef TEKELI, PhD. a Bc. Lukáš Tomáš vytvorila odbornú brožúru s názvom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE, ktorá prináša:

  • Praktické odporúčania pri tvorbe VZN v školstve. 
  • Rozhodovaciu činnosť súdov vo vzťahu k VZN v školstve.
  • Prehľad protestov prokurátorov voči školským VZN.
  • Najčastejšie pochybenia obcí a samosprávnych krajov pri tvorbe každého školského VZN.
  • Odporúčania ústredných orgánov štátnej správy.
  • Vzory zákonne konformných ustanovení jednotlivých školských VZN. 

Brožúra vychádza so zámerom, aby riaditelia škôl, ale aj zriaďovatelia školských zariadení, mali k dispozícii všeobecný prehľad o VZN, ale aj komplexný katalóg všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva. Na konkrétnych školských VZN si môžu overiť, či sa náhodou v minulosti nedopustili rovnakých chýb.

„Budeme radi, ak sa brožúra stane pre školy a zriaďovateľov verným pomocníkom najmä vďaka skĺbeniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami autorov z praxe v samospráve a advokácii,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Brožúra bola po prvýkrát odbornej verejnosti predstavená počas odbornej konferencie ŠKOLA 2018/2019, ktorú RAABE organizovalo 22. novembra v Bratislave a 27. novembra v Košiciach. V rámci programu vystúpil s hlavným referátom s názvom Ako zmeniť VZN v prospech školy aj autor brožúry doc. JUDr. Jozef Tekeli.

Táto informácia je súčasťou plnenia Memoranda o spolupráci medzi Združením miest a obcí Slovenska a vydavateľstvom RAABE Slovensko.


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“

 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, komp ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka