Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 – termín do 4. marca 2019

crime-img.jpgRada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila 14. januára 2019 Výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019.

 

Výzva sa predkladá podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a jej účelom je podporovať aktivity v oblasti prevencie kriminality. Základný cieľ je definovaný ako cieľavedomé, komplexné a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky umožňujúce páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, a to za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Jednou z 5 priorít je aj zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, a to predovšetkým začleňovaním prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí, vytvorením komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách, ako aj zvyšovaním pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov. Okrem toho sú prioritami aj znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, prevencia kriminality v rizikových skupinách, pomoc obetiam trestných činov, a taktiež reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.

Žiadosti je možné predkladať do 4. marca 2019.

Všetky podrobné informácie o výzve, sprievodné dokumenty, metodické usmernenia, vzory žiadostí a zmlúv, ako aj potrebné kontakty nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotacie-pre-projekty-z-oblasti-prevencie-kriminality-na-rok-2019-termin-je-4-marca

Kancelária ZMOS
21/01/2019


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka