Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Výzva na podporu opatrovateľskej služby

seniori_4.JPGImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora opatrovateľskej služby". Výzva je vyhlásená od 29. 06. 2018.

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

• Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2018

• Termín uzavretia 2. kola 26. 10. 2018

• Termín uzavretia 3. kola 14. 12. 2018

Oprávnení žiadatelia:

• Cirkevná organizácia (Slovensko)

• Nezisková organizácia (Slovensko)

• Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)

• Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)

• Príspevková organizácia (Slovensko)

• Rozpočtová organizácia (Slovensko)

• Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Oprávnené cieľové skupiny:

• deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Upozornenie: V rámci prvého kola výzvy, je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. kola, teda 17.08.2018. Pred týmto termínom budú všetky predložené ŽoNFP zrušené.

Predmetná výzva je zverejnená na webovom sídle Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:  https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“

 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, komp ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka