Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

V Liptovskom Hrádku zasadne školská sekcia

ihriska_1.jpgBratislava – 6. septembra 2018 – Predseda odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport Branislav Grimm zvolal jej 8. riadne zasadnutie na 18. septembra 2018 k témam, ktoré sa týkajú aktuálneho legislatívneho procesu a úloh z májového snemu ZMOS.

Po otvorení rokovania bude nasledovať návšteva Základnej školy s materskou školou v Litovskom Hrádku. Po tejto návšteve sa členovia odbornej sekcie budú venovať informáciám z legislatívneho procesu, odpočtu plnenia uznesení zo VII. zasadnutia sekcie, ktoré sa uskutočnilo 27. februára 2018. Zároveň prerokujú návrhy rozpracovania úloh z uznesení, priorít a námetov z diskusií delegátov 29. snemu ZMOS. Po bode rôzne bude nasledovať diskusia a ukončenie rokovania sekcie.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. Zúčastňujú sa na odborných diskusiách s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov týkajúcich sa miest a obcí, plnia úlohy snemu a predkladajú mu správu o ich plnení. Pri Rade ZMOS pôsobí 10 odborných sekcií.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“

 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, komp ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka