Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

30. snem ZMOS môžete sledovať aj naživo

camera.png

Rokovanie 30. snemu ZMOS 22. - 23. mája 2019 vrátane kultúrneho programu Oskar bez bariér.
Program začína o 13:00 a bude vysielaný online na tejto adrese:
 
http://mediaserver.absolutio.sk/live/zmos/
viac...

Zverejnené 21.5.2019
Aktualizované: 22.5.2019


 

ZMOS požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia

snem.JPG

Bratislava – 21. mája 2019 – Takmer 1 300 starostov a primátorov sa zíde na rokovaní v poradí 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS bude zároveň prvým snemom od jesenných komunálnych volieb. Preto jeh ...viac...

Zverejnené 21.5.2019


 

Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 15. mája 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje seminár venovaný rôznym aspektom podpory a rozvoja dobrovoľníctva v prostredí samospráv.
Cieľom podujatia bude vecná diskusia o problematike dobrovoľníctva. Seminárom má ...viac...

Zverejnené 15.5.2019


 

Tlačová správa O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

dedinaroka.png

 

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho jubilejného 10. ročníka s  23 prihlásenými obcami, ktoré prostredníctvom nej odprezentujú výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji. O víťazstvo zabojujú obce zo šiestich krajov Slovenska: Belu ...viac...

Zverejnené 15.5.2019


 

Prezentácia ÚPSVaR SR k dotáciám od 01.01.2019 na školské stravovanie (Dolný Kubín)

students_lunch_001.jpg

V pondelok 8. apríla 2019  v Dolnom Kubíne uskutočnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so ZMOS pracovný seminár k problematike dotácií na školské stravovanie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Minister ...viac...

Zverejnené 23.4.2019


 

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - jarnú sériu ukončíme v Košiciach 7.6.2019!

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 26.4.2019 Vyprší o 15 dní.


 

Infodni pre samosprávu v Banskej Bystrici máme za sebou, čaká nás ešte Bratislave a Košice!

titulkom.JPG

Samosprávy a iné subjekty z Banskobystrického regiónu, ako aj zo susediacich regiónov sa mohli  dozvedieť viac o mimorozpočtových finančných prostriedkoch na informačnom dni „Granty pre samosprávy“, ktorý sa uskutočnil  4. 4. 2019 v rámci seminára To ...viac...

Zverejnené 9.4.2019
Aktualizované: 26.4.2019


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 
Položky 1-10 z 12

V Dojči sa diskutovalo o efektívnom odpadovom hospodárstve

prednaska.jpgBratislava – 27. februára 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy workshop zameraný na SMART riešenia v oblasti odpadového hospodárstva. Podujatie sa uskutočnilo v obci Dojč a tematicky naviazalo na nedávnu aktivitu v Raslaviciach. Nechýbali experti ani zástupcovia obcí z Čiech.

Po úvodnom príhovore a privítaní účastníkov starostkou obce Slavomírou Melišovou gestor národného projektu Michal Kaliňák, predstavil jednotlivé projektové aktivity a uviedol dôvody na takéto podujatia, ktoré sú priebežne organizované v rôznych regiónoch Slovenska.

Prvá odborná prednáška sa týkala technológií SMART a využitia odpadu, ktorou Martin Havlík, expert v oblasti SMART riešení predstavil koncept spájania technologických riešení s verejnoprospešnými činnosťami na úrovni samospráv. Starosta obce Tešany Miroslav Zborovský následne účastníkov oboznámil s dosiahnutými výsledkami obce v oblasti znižovania nákladov na triedenie a materiálové využitie odpadov. Miroslav Zborovský v tejto súvislosti priblížil nielen jednotlivé kroky, ktoré obec zrealizovala pri nastavovaní odpadového hospodárstva, ale tiež konštatoval:

zbrovsky.jpg„Začali sme čiarovými kódmi na odpadkových košoch, tvorbou databázy obyvateľov vo vzťahu k produkcii odpadov, inštaláciou zberných hniezd a mnohými ďalšími krokmi, po ktorých môžeme konštatovať, že v porovnaní rokov 2015 až 2018 sme znížili produkciou odpadov z 313 ton na 132 ton a tiež úspešne zaviedli maximálnu zľavu na poplatky za komunálne odpady. Na tomto mechanizme dokáže obec produkovať mierny zisk, ktorý však nie je samotným cieľom. Preto nám zisk umožňuje tieto zľavy pre obyvateľov a tiež priebežne investujeme do obnovy systému, zakúpeniu kompostérov a smetných nádob.“

Na tieto slová reagovala starosta obce Dojč Slavomíra Melišová: „Začali sme veľmi podobným starostka.jpgpostupom a veľmi radi sa chceme dostať do stavu, v ktorom sú Tešany. U nás bola pôvodná miera separácie na úrovni 1 %, ale teraz máme navýšený objem separácie na 26 %, pričom máme všetky predpoklady na to, aby sme postupne zvyšovali objem vyseparovaného odpadu.“

Podľa Ivana Šišku, starostu obce Borovce, sú najväčším problémom zberové spoločnosti a OZV. „Za problém tiež považujem dokázať objem biologicky rozložiteľného odpadu do miery vytriedenosti, keďže v obci má 80 % obyvateľov kompostéry,“ konštatoval na margo aplikačnej praxe.

V diskusii ďalší zástupcovia starostov zdôraznili, že problém so separáciou odpadov sa môže prehĺbiť v súvislosti so zvýšením poplatkov za skládkovanie, čo budú musieť premietnuť do výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tak „potrestajú“ aj tých obyvateľov, ktorí k triedeniu odpadov pristupujú zodpovedne.

Vít Blaha na podujatí predstavil SMART riešenia obce Svitávka, ktorá dosiahla konkrétne úspechy tak v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj energetiky. „Nemôžete považovať za prioritu všetko a hneď, lebo mnohé opatrenia a technológie na seba nadväzujú a preto je pre úspech dôležitý postupný, systematický a dlhodobý proces,“ apeloval na účastníkov.

Expert na SMART riešenia Tomáš Jaššo predstavil konkrétne riešenia, ktoré sa priebežne realizujú v mestách a obciach na Slovensku s tým, že pri nich pomenoval nielen postupné kroky a nevyhnutné zmeny, ale aj dosiahnuté úspory súvisiace s optimálnym nastavením odpadového hospodárstva vrátane zmien v periodicite zvozu komunálnych odpadov.

showroom.jpg

Súčasťou podujatia bola aj návšteva showroomu spoločnosti, ktorá sa dlhodobo venuje SMART riešeniam  najmä s súvislosti so západoeurópskymi trhmi. Účastníci tak mali možnosť fyzicky vidieť mnohé riešenia dlhodobo uplatňované v zahraničí.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

ÚvodÚvodná stránka