Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Sociálny dialóg a miestna územná samospráva v krajinách V4 + Ukrajina“

Miesto výkonu práce: Bratislava Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, kompetencie)
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovnéh ...viac...

Zverejnené 1.3.2019 Vyprší o 7 dní.


 

V Dojči sa diskutovalo o efektívnom odpadovom hospodárstve

prednaska.jpgBratislava – 27. februára 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy workshop zameraný na SMART riešenia v oblasti odpadového hospodárstva. Podujatie sa uskutočnilo v obci Dojč a tematicky naviazalo na nedávnu aktivitu v Raslaviciach. Nechýbali experti ani zástupcovia obcí z Čiech.

Po úvodnom príhovore a privítaní účastníkov starostkou obce Slavomírou Melišovou gestor národného projektu Michal Kaliňák, predstavil jednotlivé projektové aktivity a uviedol dôvody na takéto podujatia, ktoré sú priebežne organizované v rôznych regiónoch Slovenska.

Prvá odborná prednáška sa týkala technológií SMART a využitia odpadu, ktorou Martin Havlík, expert v oblasti SMART riešení predstavil koncept spájania technologických riešení s verejnoprospešnými činnosťami na úrovni samospráv. Starosta obce Tešany Miroslav Zborovský následne účastníkov oboznámil s dosiahnutými výsledkami obce v oblasti znižovania nákladov na triedenie a materiálové využitie odpadov. Miroslav Zborovský v tejto súvislosti priblížil nielen jednotlivé kroky, ktoré obec zrealizovala pri nastavovaní odpadového hospodárstva, ale tiež konštatoval:

zbrovsky.jpg„Začali sme čiarovými kódmi na odpadkových košoch, tvorbou databázy obyvateľov vo vzťahu k produkcii odpadov, inštaláciou zberných hniezd a mnohými ďalšími krokmi, po ktorých môžeme konštatovať, že v porovnaní rokov 2015 až 2018 sme znížili produkciou odpadov z 313 ton na 132 ton a tiež úspešne zaviedli maximálnu zľavu na poplatky za komunálne odpady. Na tomto mechanizme dokáže obec produkovať mierny zisk, ktorý však nie je samotným cieľom. Preto nám zisk umožňuje tieto zľavy pre obyvateľov a tiež priebežne investujeme do obnovy systému, zakúpeniu kompostérov a smetných nádob.“

Na tieto slová reagovala starosta obce Dojč Slavomíra Melišová: „Začali sme veľmi podobným starostka.jpgpostupom a veľmi radi sa chceme dostať do stavu, v ktorom sú Tešany. U nás bola pôvodná miera separácie na úrovni 1 %, ale teraz máme navýšený objem separácie na 26 %, pričom máme všetky predpoklady na to, aby sme postupne zvyšovali objem vyseparovaného odpadu.“

Podľa Ivana Šišku, starostu obce Borovce, sú najväčším problémom zberové spoločnosti a OZV. „Za problém tiež považujem dokázať objem biologicky rozložiteľného odpadu do miery vytriedenosti, keďže v obci má 80 % obyvateľov kompostéry,“ konštatoval na margo aplikačnej praxe.

V diskusii ďalší zástupcovia starostov zdôraznili, že problém so separáciou odpadov sa môže prehĺbiť v súvislosti so zvýšením poplatkov za skládkovanie, čo budú musieť premietnuť do výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tak „potrestajú“ aj tých obyvateľov, ktorí k triedeniu odpadov pristupujú zodpovedne.

Vít Blaha na podujatí predstavil SMART riešenia obce Svitávka, ktorá dosiahla konkrétne úspechy tak v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj energetiky. „Nemôžete považovať za prioritu všetko a hneď, lebo mnohé opatrenia a technológie na seba nadväzujú a preto je pre úspech dôležitý postupný, systematický a dlhodobý proces,“ apeloval na účastníkov.

Expert na SMART riešenia Tomáš Jaššo predstavil konkrétne riešenia, ktoré sa priebežne realizujú v mestách a obciach na Slovensku s tým, že pri nich pomenoval nielen postupné kroky a nevyhnutné zmeny, ale aj dosiahnuté úspory súvisiace s optimálnym nastavením odpadového hospodárstva vrátane zmien v periodicite zvozu komunálnych odpadov.

showroom.jpg

Súčasťou podujatia bola aj návšteva showroomu spoločnosti, ktorá sa dlhodobo venuje SMART riešeniam  najmä s súvislosti so západoeurópskymi trhmi. Účastníci tak mali možnosť fyzicky vidieť mnohé riešenia dlhodobo uplatňované v zahraničí.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

ÚvodÚvodná stránka