Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú

podpis.jpg

Bratislava – 5. júla 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Nár ...viac...

Zverejnené 5.7.2019


 

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

ta_margecany_1.jpg

Margecany – 3. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa týkajú využitia dažďovej vody, jedinečného domova pre seniorov a MINI Slovenska.
Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú rie ...viac...

Zverejnené 3.7.2019


 
Položky 1-10 z 39

V Dojči sa diskutovalo o efektívnom odpadovom hospodárstve

prednaska.jpgBratislava – 27. februára 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy workshop zameraný na SMART riešenia v oblasti odpadového hospodárstva. Podujatie sa uskutočnilo v obci Dojč a tematicky naviazalo na nedávnu aktivitu v Raslaviciach. Nechýbali experti ani zástupcovia obcí z Čiech.

Po úvodnom príhovore a privítaní účastníkov starostkou obce Slavomírou Melišovou gestor národného projektu Michal Kaliňák, predstavil jednotlivé projektové aktivity a uviedol dôvody na takéto podujatia, ktoré sú priebežne organizované v rôznych regiónoch Slovenska.

Prvá odborná prednáška sa týkala technológií SMART a využitia odpadu, ktorou Martin Havlík, expert v oblasti SMART riešení predstavil koncept spájania technologických riešení s verejnoprospešnými činnosťami na úrovni samospráv. Starosta obce Tešany Miroslav Zborovský následne účastníkov oboznámil s dosiahnutými výsledkami obce v oblasti znižovania nákladov na triedenie a materiálové využitie odpadov. Miroslav Zborovský v tejto súvislosti priblížil nielen jednotlivé kroky, ktoré obec zrealizovala pri nastavovaní odpadového hospodárstva, ale tiež konštatoval:

zbrovsky.jpg„Začali sme čiarovými kódmi na odpadkových košoch, tvorbou databázy obyvateľov vo vzťahu k produkcii odpadov, inštaláciou zberných hniezd a mnohými ďalšími krokmi, po ktorých môžeme konštatovať, že v porovnaní rokov 2015 až 2018 sme znížili produkciou odpadov z 313 ton na 132 ton a tiež úspešne zaviedli maximálnu zľavu na poplatky za komunálne odpady. Na tomto mechanizme dokáže obec produkovať mierny zisk, ktorý však nie je samotným cieľom. Preto nám zisk umožňuje tieto zľavy pre obyvateľov a tiež priebežne investujeme do obnovy systému, zakúpeniu kompostérov a smetných nádob.“

Na tieto slová reagovala starosta obce Dojč Slavomíra Melišová: „Začali sme veľmi podobným starostka.jpgpostupom a veľmi radi sa chceme dostať do stavu, v ktorom sú Tešany. U nás bola pôvodná miera separácie na úrovni 1 %, ale teraz máme navýšený objem separácie na 26 %, pričom máme všetky predpoklady na to, aby sme postupne zvyšovali objem vyseparovaného odpadu.“

Podľa Ivana Šišku, starostu obce Borovce, sú najväčším problémom zberové spoločnosti a OZV. „Za problém tiež považujem dokázať objem biologicky rozložiteľného odpadu do miery vytriedenosti, keďže v obci má 80 % obyvateľov kompostéry,“ konštatoval na margo aplikačnej praxe.

V diskusii ďalší zástupcovia starostov zdôraznili, že problém so separáciou odpadov sa môže prehĺbiť v súvislosti so zvýšením poplatkov za skládkovanie, čo budú musieť premietnuť do výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tak „potrestajú“ aj tých obyvateľov, ktorí k triedeniu odpadov pristupujú zodpovedne.

Vít Blaha na podujatí predstavil SMART riešenia obce Svitávka, ktorá dosiahla konkrétne úspechy tak v oblasti odpadového hospodárstva, ako aj energetiky. „Nemôžete považovať za prioritu všetko a hneď, lebo mnohé opatrenia a technológie na seba nadväzujú a preto je pre úspech dôležitý postupný, systematický a dlhodobý proces,“ apeloval na účastníkov.

Expert na SMART riešenia Tomáš Jaššo predstavil konkrétne riešenia, ktoré sa priebežne realizujú v mestách a obciach na Slovensku s tým, že pri nich pomenoval nielen postupné kroky a nevyhnutné zmeny, ale aj dosiahnuté úspory súvisiace s optimálnym nastavením odpadového hospodárstva vrátane zmien v periodicite zvozu komunálnych odpadov.

showroom.jpg

Súčasťou podujatia bola aj návšteva showroomu spoločnosti, ktorá sa dlhodobo venuje SMART riešeniam  najmä s súvislosti so západoeurópskymi trhmi. Účastníci tak mali možnosť fyzicky vidieť mnohé riešenia dlhodobo uplatňované v zahraničí.

 

            Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka