Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Užitočné informácie

Výpovede od OZV

životné prostredie.jpg

Oznam (Usmernenie) pre obce V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly. Táto situácia nastáva každoročne a nie je to len z dôvodu zmeny l ...viac...

Zverejnené 17.10.2019 -FS-


 

Ako sme obstarali elektromobil

www.pixabay.com

Bratislava - 8. októbra 2019 - Inštitút verejného obstarávania (pri Úrade pre verejné obstarávanie) prichádza s metodikou na nákup elektromobilu. Táto metodika predstavuje základný návod pre vyhlasova ...viac...

Zverejnené 8.10.2019 -MK-


 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov miest a obcí

euro.jpg

Prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov  miest a obcí v októbri dosiahne výšku  cca  181,64 mil. eur,  čo bude o cca 14,29 mil. eur (o 8,5 %) viac ako bolo poukázané mestám a obciam v ...viac...

Zverejnené 7.10.2019 -FS-


 

Nález Ústavného súdu vyhlásený v Zbierke zákonov pod č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR.

black-wooden-paragraph-symbol-law-260nw-4032867614.jpg

Dňa 23.11.2018 sme mailom informovali členské mestá a obce o koordinácii postupu v nadväznosti na rozhodnutie  Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou ...viac...

Zverejnené 24.7.2019 -FS-


 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

black-wooden-paragraph-symbol-law-260nw-4032867614.jpg

V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, je potrebné, aby verejní funkcionári  podali do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu ve ...viac...

Zverejnené 24.7.2019 -FS-


 

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostom obcí a primátorom miest, ktorých mandát sa končí

black-wooden-paragraph-symbol-law-260nw-4032867614.jpg

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi/primátorovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsah ...viac...

Zverejnené 24.7.2019 -FS-


 
ÚvodÚvodná stránka