Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu miesta obcí

pero_poznamka.jpgBratislava – 13. marca 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje pracovný seminár zameraný na súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu miest a obcí. Dvojdňové podujatie sa uskutoční 14. a 15. marca 2018 v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar).   

Prvý deň pracovného seminára sa bude venovať základným školám, presnejšie kvalite výchovy a vzdelávania, financovaniu a sieti, ktoré uvedie Peter Mederly, člen expertov aktivity NP CSD II. a garant štúdie. Ďalší člen Zboru expertov aktivity NP CSD II. Zdenko Krajčír sa zameria na školské subjekty financované z vlastných prostriedkov obcí: kvalita výchovy a vzdelávania, financovanie a sieť. Jeho  druhou témou bude riadenie v regionálnom školstve. Alena Schimíková a Jozef Majer, tiež členovia Zboru expertov aktivity NP CSD II. sa sústredia na ostatné problémy v regionálnom školstve.

Po týchto vystúpeniach je naplánovaná riadená diskusia moderovaná  Zdenkom Krajčírom, riaditeľom sekcie rezortných činností K ZMOS a to za účasti všetkých expertov/prednášateľov a tiež metodikov.

Druhý deň seminára začne vystúpením  Jany Mlsnovej, expertky na správne konanie, ktorá sa sústredí na rozhodovanie miestnej samosprávy v správnom konaní. Expertka na predškolské vzdelávanie Viera Hajdúková vystúpi k téme zameranej na predškolské vzdelávanie a školskú samosprávu. Financovanie regionálneho školstva v pôsobnosti miestnej samosprávy bude poslednou témou druhého dňa podujatia. K tejto téme s prednáškou vystúpi Jana Sládečková, expertka na financovanie školstva.

Združenie miest a obcí Slovenska je centrom sociálneho dialógu. Spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ je partnerom v rámci národného projektu, ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Centrum sociálneho dialógu II. ponúka široké odborné a metodické zázemie.     

 

Michal Kaliňák

hovorca a tajomník rady expertov


 

EŠIF 2014-2020

Informácie o EŠIF

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. 
Účelom týchto f ...viac...

Zverejnené 8.6.2018
Aktualizované: 18.6.2018 Vyprší o 821 dní.


 

Operačné programy 2014 -2020:

– OP Kvalita životného prostredia
– OP Ľudské zdroje
– OP Integrovaný regionálny operačný program
– OP Výskum a inovácie
– OP Program rozvoja vidieka
– OP Rybné hosp ...viac...

Zverejnené 8.6.2018
Aktualizované: 18.6.2018 Vyprší o 821 dní.


 

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 - 2020:

– Európsky fond regionálneho rozvoja
– Európsky sociálny fond
– Kohézny fond
– Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka
– Európsky námorný a rybársky fond
Eu ...viac...

Zverejnené 8.6.2018


 
ÚvodÚvodná stránka