Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

„Municipálna V-4: SMART ako nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce“ Vytlačiť
 

10.jpgBratislava – 4. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje druhý ročník jedinečnej medzinárodnej konferencie na úrovni V-4. Témy, hostia aj program znásobujú atraktivitu podujatia.

Cieľom podujatia je definovanie možností na cezhraničnú spoluprácu a kooperáciu samospráv v rámci tzv. partnerských miest za účasti reprezentantov vyšších územných celkov V-4 participujúcich na báze medzinárodnej zmluvy o spolupráci s vyššími územnými celkami zo Slovenska. Okrem definovania možností na spoluprácu bude vyhodnotená doterajšia spolupráca, podpora cezhraničných aktivít miestnej územnej samosprávy cez vyššie územné celky a cezhraničnú spoluprácu podporovanú vládnymi zmluvami.

Termín a miesto konania podujatia: 17. – 18. 9. 2019, Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov 13, Piešťany.

               

Program 17. septembra 2019

9:30 – 10:00       Registrácia

10:00 – 10:30     Otvorenie konferencie

Branislav Tréger, predseda ZMOS

Radka Vladyková, riaditeľka Kancelárie SMO ČR

Jenö Schmidt, predseda TӦOSZ

                10:30 – 12:00    Tematický blok 1 – Kľúčové aspekty verejných obstarávaní

                Vstup do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS

                Michal Kaliňák, gestor projektu/ expert na verejnú správu

                           

                Vybrané aspekty verejných obstarávaní 

                Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

 

                 Verejné obstarávania optikou Európskej komisie

                 Jaroslav Kračún, Európska komisia

 

                12:00 - 13:30      Obed

                13:30 - 15:00      Tematický blok 1 – Kľúčové aspekty verejných obstarávaní- pokračovanie

                 Verejné obstarávania v prostredí miestnej územnej samosprávy

                Jaroslav Lexa, riaditeľ inštitútu UVO

 

                Verejné obstarávania ako príležitosť pre regióny

                zástupca Česká republika

 

                Spoločné verejné obstarávania v praxi

                Zuzana Valocká, starostka obce Žabokreky

 

                15:00 - 16:30      Tematický blok 2 -  Cezhraničná spolupráca a skúsenosti samospráv

                Centrá zdieľaných služieb – úspechy a očakávania

                Jaromír Jech, Svaz měst a obcí České republiky

 

                Cezhraničné aktivity optikou obce 

               Ján Gondek, starosta obce Lesnica

 

               Cezhraničné aktivity optikou mesta

               Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou

 

               16:30 - 16:45      Coffee break

               16:45 - 18:30   Tematický blok 2 -  Cezhraničná spolupráca a skúsenosti samospráv- pokračovanie

                SMART riešenia na úrovni Gminy v Poľskej republiky

                Małgorzata Małuch, Wojt Gminy, Poľská republika

 

                SMART riešenia na úrovni obce v Českej republike

                Miroslav Zborovský, starosta obce Těšany, Česká republika

 

                SMART riešenia na úrovni mesta v Maďarskej republike

               Jenö Schmidt, primátor mesta Tab, Maďarská republika 

 

Program 18. septembra 2019

               8:30 – 9:00          Registrácia

               9:00 – 9:15          Otvorenie konferencie

               František Kašický, veľvyslanec  s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu

               9:15 – 11:30       Tematický blok 3 – Financovanie dobrých nápadov

               Finančné mechanizmy EHP, skúsenosti a nové príležitosti

              František Kašický, veľvyslanec  s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu

 

                Eurofondy a finančná pomoc pre cezhraničnú spoluprácu

             Tomáš Swiatlowski, vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce, MPV SR 

 

                Európske zoskupenie územnej samosprávy – príležitosť na cezhraničnú spoluprácu

                Gábor Lelkes, EZÚS

 

                Funkčné regióny ako nástroj koordinovaného rozvoja územia

                Jana Beresecká, SPU Nitra

 

                11:30 - 12:00      Spoločné formulovanie záverov a odporúčaní a záverečná diskusia

                12:00                    Obed

 

Medzinárodná konferencia „Municipálna V-4: SMART ako nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce“ je organizovaná v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Organizačné informácie:

Gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

Odborný garant: Mgr. Gabriel Mihályi                     

Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska

                                     Mgr. Daniela Baťová, projektová manažérka/02-48 700 724

                                     Ing. Eva Balažovičová, finančná manažérka/02-48 700 706

● počet účastníkov konferencie je limitovaný /max 100/;

● účasť na seminári pre zaregistrovaných /vrátane občerstvenia/ je bezplatná;

● ubytovanie v Hoteli Balnea Esplanade Palace pre zaregistrovaných počas konferencie (17.9.2019) hradí ZMOS; účastníci budú ubytovaní v dvojlôžkových izbách; na izbách nie je možné zabezpečiť pre všetkých účastníkov oddelené lôžka;

● storno poplatok za ubytovanie v prípade neúčasti bude účtovaný prihlásenému účastníkovi;

● ubytovanie pred oficiálnym začiatkom a po ukončení konferencie a cestovné si hradia účastníci samostatne;

● parkovné si hradia účastníci samostatne - 2 EUR/vozidlo/noc

● potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/vvgNMH6XCxNQAZmP6  v termíne do 6. 9. 2019

●  potvrdenie registrácie bude prihláseným zaslané e-mailom po ukončení registrácie (po 6. 9.)


 
 
Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka