Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačové správy (2009 - 2011)

Separácia je potrebná, ale pridrahá

Bratislava – 11. apríla 2011 - Združenie miest a obcí Slovenska sa intenzívne venuje komplexnému odpadovému hospodárstvu a problematike zhodnocovania odpadov. Hlavné problémy vidíme tak v nedostatku peňazí ako aj v technických kritériách.

Poukazujeme preto na doposiaľ nedoriešenú zodpovednosť výrobcov za textilný odpad, stavebný odpad a starý nábytok. Pripomíname, že separovane sa musia zbierať aj použité prenosné batérie a akumulátory. V tejto komodite treba doriešiť jednoznačnú finančnú a organizačnú zodpovednosť výrobcov za zber odpadu tak, ako je to v prípade elektroodpadu. Musíme konštatovať, že ekonomika separovaného zberu miest a obcí nie je vyrovnaná. Náklady sa nerovnajú príjmom čo má za následok niekoľko negatívnych dopadov. Separovaný zber momentálne predstavuje pre samosprávy ekonomickú záťaž. Podľa štatistík sa na Slovensku separuje iba 20 % z celkovej produkcie odpadov. Výrazná väčšina komunálneho odpadu tak končí na skládkach. Výsledkom našich kalkulácií je preto aj záver, že separovaný zber 4, 5 krát drahší ako nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

Východiská pre riešenie problému vidíme vo výraznom zvýšení nárokovateľného príspevku pre mestá a obce, prípadne v autorizácii oprávnených organizácií, čo by znamenalo zriadenie optimálneho počtu takýchto subjektov. Tie by podporovali separovaný zber v mestách a obciach. Autorizácia pritom musí definovať jasné kritériá oprávnených organizácií, ktoré plnia povinnosti povinných osôb. Uvedomujeme si, že separácia odpadov je potrebná a nevyhnutná. Jedným dychom pritom musíme konštatovať, že v dnešnej dobe aj neúmerne pridrahá. Preto je potrebné urýchlene hľadať východiska a efektívne riešenia.

Michal Kaliňák,
hovorca ZMOS
 


 
ÚvodÚvodná stránka