Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

ZMOS organizuje druhý ročník medzinárodnej konferencie MUNICIPÁLNA V-4

10.jpg

Bratislava – 14. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje druhý ročník jedinečnej medzinárodnej konferencie s názvom MUNICIPÁLNA V-4. Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia je diskusia o témach, ktoré sa týkajú miest a obcí v ...viac...

Zverejnené 14.9.2019


 

Vo Vígľaši sa bude skloňovať dobrovoľníctvo

www.pixabay.com

Bratislava – 13. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje seminár, ktorý sa bude venovať rôznym aspektom rozvoja a podpory dobrovoľníctva v mestách a obciach.
Podujatie sa sústredí na problematiku dobrovoľníctva, na to, ak ...viac...

Zverejnené 13.9.2019


 

ZMOS upozorňuje, že na novelu zákona doplatia občania

www.pixabay.com

Bratislava – 12. septembra 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska v súvislosti s očakávaným dnešným prerokovaním poslaneckej novely zákona o dani z príjmov apeluje na poslankyne a poslancov národnej rady, aby nepodporili zmeny, ktoré vo svojej pods ...viac...

Zverejnené 12.9.2019


 

ZMOS má výsledky auditu preneseného výkonu štátnej správy

www.pixabay.com

Bratislava – 11. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy zrealizovalo audit preneseného výkonu štátnej správy. Ide o nesmierne dôležitý dokument, ktorý sa týka úko ...viac...

Zverejnené 11.9.2019


 

ZMOS skúma problematiku mediácie v samospráve

www.pixabay.com

Bratislava – 10. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku mediácie v samospráve.
Mediácia je nástrojom mimosúdneho riešenia sporov. Uľahčuje komunikáciu a vzájomné poro ...viac...

Zverejnené 10.9.2019


 

Predseda ZMOSu sa listom obrátil na poslancov parlamentu pôsobiacim v samospráve

treger.jpg

Bratislava – 9. septembra 2019 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na členov parlamentu, ktorí pôsobili, alebo pôsobia v samospráve. Dôvodom je novela zákona o dani z príjmu a fakt, že na základe svojho pôso ...viac...

Zverejnené 9.9.2019


 

ZMOS zrealizoval prieskum o odpadoch. Poznáme výsledky.

odpad.jpg

Bratislava – 9. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska počas leta mapovalo názory samospráv na problematiku odpadového hospodárstva.
V prieskume sme sa sústredili napríklad na to, ako sú samosprávy spokojné so systémom rozšírenej zod ...viac...

Zverejnené 9.9.2019


 

ZMOS sa obrátil na poslancov parlamentu kvôli zákonu o sociálnych službách

seniori_1.JPG

Bratislava – 7. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky obrátilo na členov parlamentu. Pred začínajúcou schôdzou ide už o druhý list v priebehu týždňa s požiadavkou n ...viac...

Zverejnené 7.9.2019


 

Tlačová správa o pripravovanom vyhlásení výsledkov súťaže Dedina roka 2019

dedina roka.jpg

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa máte možnosť dozvedieť v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarm ...viac...

Zverejnené 6.9.2019


 

10. ročník medzinárodnej konferencie DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH 2019

2019-09-06 (2).png

Dávame Vám do pozornosti pozvánku na 10. ročník medzinárodnej konferencie „Dopravná infraštruktúra v mestách“, ktorá sa koná pod záštitou predsedu ZMOS, Branislava Trégera.
Konferencia sa uskutoční v termíne 2. - 3. októbra 2019 v priestoroch ...viac...

Zverejnené 6.9.2019 Vyprší o 16 dní.


 
Položky 1-10 z 55

Seminár k mimoriadne aktuálnym témam

ucastnici_vo_trencin.jpgTrenčín – 24. októbra 2018 - Novela zákona o verejnom obstarávaní, možnosti medziobecnej spolupráce na úseku verejného obstarávania, ale aj projektové výzvy na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl či rizikové faktory verejného obstarávania na stavebné práce. Aj toto boli témy, ktoré v predposlednú októbrovú stredu prilákali účastníkov do Trenčína.

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo informačný seminár  nazvaný „Komunálna legislatíva – potreby a zmeny“, ktorého cieľom je posilnenie efektívneho výkonu verejnej moci obcí a miest v rozsahu kompetencií, ktoré zákon ukladá mestám a obciam.

ucastnici_vo_trencin.jpgseminar_vo_trencin.jpg

Po otvorení podujatia sa účastníci sústredili na pripravovanú novelu zákona o verejnom obstarávaní, presnejšie na podrobné rozobratie pripravovaných zmien a ich zdôvodnenie. Prednášajúcimi v tejto časti boli zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý tiež účastníkom predstavili možnosti medziobecnej spolupráce na úseku verejného obstarávania.

Jaroslav Lexa: Novela otvára dvere zdravému rozumu 

 „Odkedy vo svete existuje verejné obstarávanie, stoja v ňom proti sebe dva základné prístupy. Podľa prvého majú mať verejní obstarávatelia, a teda aj mestá a obce, zákonom čo najviac zviazané ruky, aby sa menej plytvalo. Podľa druhého majú mať verejní obstarávatelia čo najvoľnejšie ruky, aby...sa menej plytvalo. K tomu istému cieľu teda majú viesť dve rôzne cesty a nik zaručene nevie, ktorá je správna,“ povedal v úvode Michal Garaj z Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa jeho slov je novela pripravená slúžiť verejným obstarávateľom s garanciou efektivity a transparentnosti. „Táto nová, rozsiahla novela zákona o verejnom obstarávaní významnou mierou pozmení nákup tovarov, služieb a stavebných prác všetkých verejných obstarávateľov, mestá a obce nevynímajúc,“ konštatoval Michal Garaj.

lexa_uvo_trencin.jpg„Novela zákona o verejnom obstarávaní otvára dvere zdravému rozumu, pružnému zabezpečovaniu potrieb miest a obcí cez novo nadefinovaný podlimitný postup zadávania zákazky a dynamické systémy. Úrad vyzval verejných obstarávateľov aby pri zadávaní zákaziek na tovary, služby alebo stavebné práce zvažovali aj náklady budúcich období (TCO alebo LCC),“ povedal v úvode svojho vystúpenia Jaroslav Lexa, riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania. 

Úrad pre verejné obstarávanie zároveň apeloval na mestá a obce aby pri verejných obstarávaniach spojili svoje sily a vedomosti pri spoločnom zadávaní zákaziek pri nimi vybraných komoditách.

Juraj Gmiterko: Výzva podporuje projekty nájomného bývania s prvkami prestupného bývania

Zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Sekcie európskych programov, si pre účastníkov pripravili prezentácie súčasných výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním sa na dve dôležité témy – predprimárne vzdelávanie a bývanie. Zároveň poskytli praktické informácie týkajúce sa verejných obstarávaní na stavebné práce.

V oblasti výziev bolo prvou témou podpora predprimárneho vzdelávania a s tým súvisiaca výzva na podporu budovania a rekonštrukcie materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá uvedené v Atlase rómskych komunít. Zástupcovia MV odprezentovali základné podmienky výzvy ako podmienky oprávnenosti výdavkov, podmienky týkajúce sa žiadateľa a osobitné podmienky v spojitosti s problematikou marginalizovaných komunít.

gmiterko_trencin_vo.jpgDruhou témou bola oblasť bývania a s tým súvisiaca výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Táto výzva bude podporovať projekty sociálneho nájomného bývania s prvkami prestupného bývania. V praxi to znamená že, nájomníci budú mať možnosť presunu do vyšších stupňov bývania za splnenia nastavených podmienok, v čom im budú pomáhať asistenti bývania, ktorých cieľom bude okrem iného zlepšiť schopnosť členov domácnosti samostatne bývať,“ hovorí Juraj Gmiterko, riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít z rezortu vnútra.

V oblasti verejného obstarávania zástupcovia MV SR informovali o rizikových faktoroch verejného obstarávania na stavebné práce, ktoré môžu mať za následok nepripustenie výdavkov vyplývajúcich z verejného obstarávania do financovania. „Tieto faktory následne zdržujú celý proces implementácie projektu. Preto diskusia o rizikách a aplikačnej praxi je najlepší spôsob, ako predchádzať prípadným problémom a nedostatkom,“ uzavrel Juraj Gmiterko. 

Podujatie je súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  Všetky prezentácie, fotogaléria aj videozáznamy prednášajúcich sú priebežne uverejňované na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti: Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy (NP MODMUS).

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

 

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka