Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Sociálny dialóg a miestna územná samospráva v krajinách V4 + Ukrajina“

Miesto výkonu práce: Bratislava Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, kompetencie)
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovnéh ...viac...

Zverejnené 1.3.2019 Vyprší o 7 dní.


 

Seminár k mimoriadne aktuálnym témam

ucastnici_vo_trencin.jpgTrenčín – 24. októbra 2018 - Novela zákona o verejnom obstarávaní, možnosti medziobecnej spolupráce na úseku verejného obstarávania, ale aj projektové výzvy na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl či rizikové faktory verejného obstarávania na stavebné práce. Aj toto boli témy, ktoré v predposlednú októbrovú stredu prilákali účastníkov do Trenčína.

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo informačný seminár  nazvaný „Komunálna legislatíva – potreby a zmeny“, ktorého cieľom je posilnenie efektívneho výkonu verejnej moci obcí a miest v rozsahu kompetencií, ktoré zákon ukladá mestám a obciam.

ucastnici_vo_trencin.jpgseminar_vo_trencin.jpg

Po otvorení podujatia sa účastníci sústredili na pripravovanú novelu zákona o verejnom obstarávaní, presnejšie na podrobné rozobratie pripravovaných zmien a ich zdôvodnenie. Prednášajúcimi v tejto časti boli zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý tiež účastníkom predstavili možnosti medziobecnej spolupráce na úseku verejného obstarávania.

Jaroslav Lexa: Novela otvára dvere zdravému rozumu 

 „Odkedy vo svete existuje verejné obstarávanie, stoja v ňom proti sebe dva základné prístupy. Podľa prvého majú mať verejní obstarávatelia, a teda aj mestá a obce, zákonom čo najviac zviazané ruky, aby sa menej plytvalo. Podľa druhého majú mať verejní obstarávatelia čo najvoľnejšie ruky, aby...sa menej plytvalo. K tomu istému cieľu teda majú viesť dve rôzne cesty a nik zaručene nevie, ktorá je správna,“ povedal v úvode Michal Garaj z Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa jeho slov je novela pripravená slúžiť verejným obstarávateľom s garanciou efektivity a transparentnosti. „Táto nová, rozsiahla novela zákona o verejnom obstarávaní významnou mierou pozmení nákup tovarov, služieb a stavebných prác všetkých verejných obstarávateľov, mestá a obce nevynímajúc,“ konštatoval Michal Garaj.

lexa_uvo_trencin.jpg„Novela zákona o verejnom obstarávaní otvára dvere zdravému rozumu, pružnému zabezpečovaniu potrieb miest a obcí cez novo nadefinovaný podlimitný postup zadávania zákazky a dynamické systémy. Úrad vyzval verejných obstarávateľov aby pri zadávaní zákaziek na tovary, služby alebo stavebné práce zvažovali aj náklady budúcich období (TCO alebo LCC),“ povedal v úvode svojho vystúpenia Jaroslav Lexa, riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania. 

Úrad pre verejné obstarávanie zároveň apeloval na mestá a obce aby pri verejných obstarávaniach spojili svoje sily a vedomosti pri spoločnom zadávaní zákaziek pri nimi vybraných komoditách.

Juraj Gmiterko: Výzva podporuje projekty nájomného bývania s prvkami prestupného bývania

Zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Sekcie európskych programov, si pre účastníkov pripravili prezentácie súčasných výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním sa na dve dôležité témy – predprimárne vzdelávanie a bývanie. Zároveň poskytli praktické informácie týkajúce sa verejných obstarávaní na stavebné práce.

V oblasti výziev bolo prvou témou podpora predprimárneho vzdelávania a s tým súvisiaca výzva na podporu budovania a rekonštrukcie materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá uvedené v Atlase rómskych komunít. Zástupcovia MV odprezentovali základné podmienky výzvy ako podmienky oprávnenosti výdavkov, podmienky týkajúce sa žiadateľa a osobitné podmienky v spojitosti s problematikou marginalizovaných komunít.

gmiterko_trencin_vo.jpgDruhou témou bola oblasť bývania a s tým súvisiaca výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Táto výzva bude podporovať projekty sociálneho nájomného bývania s prvkami prestupného bývania. V praxi to znamená že, nájomníci budú mať možnosť presunu do vyšších stupňov bývania za splnenia nastavených podmienok, v čom im budú pomáhať asistenti bývania, ktorých cieľom bude okrem iného zlepšiť schopnosť členov domácnosti samostatne bývať,“ hovorí Juraj Gmiterko, riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít z rezortu vnútra.

V oblasti verejného obstarávania zástupcovia MV SR informovali o rizikových faktoroch verejného obstarávania na stavebné práce, ktoré môžu mať za následok nepripustenie výdavkov vyplývajúcich z verejného obstarávania do financovania. „Tieto faktory následne zdržujú celý proces implementácie projektu. Preto diskusia o rizikách a aplikačnej praxi je najlepší spôsob, ako predchádzať prípadným problémom a nedostatkom,“ uzavrel Juraj Gmiterko. 

Podujatie je súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  Všetky prezentácie, fotogaléria aj videozáznamy prednášajúcich sú priebežne uverejňované na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti: Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy (NP MODMUS).

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

 

 


 

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

ÚvodÚvodná stránka