Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekcia socialnych vecí a marginalizovaných komunít


 

Správa o činnosti sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít za rok 2017

Strategický dokument ZMOS k sociálnej oblasti

Činnosť sekcie od 23. do 24. snemu ZMOS

Informácia o schválenej novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia o priebehu schvaľovania návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Usmernenie k použitiu finančných prostriedkov poukázaných obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené po 1. 7. 2002

Informácia k postupom pri zakladaní a financovaní sociálnych podnikov v mestách a obciach

Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie v rámci ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Manuál jednotného prístupu uplatňovania osobitného príjemcu v mestách a obciach

Usmernenie pre obce a mestá k použitiu finančných prostriedkov poukázaných na základe monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka