Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekcia školstva, mládeže, športu

Sekcia školstva, mládeže, športu

Zbytočná panika a ochrana samosprávneho školstva

ZMOS už dlhodobo upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ale aj ďalších neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré  v zmysle ustanovenia § ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

V Bratislave rokovala školská sekcia

Bratislava - 25. októbra 2017 - V poradí piate riadne zasadnutie odbornej sekcie Rady Združenia miest a obcí Slovenska pre školstvo, kultúru a šport sa uskutočnilo v polovici októbra v priestoroch Kan ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

O dĺžke jesenných prázdnin rozhodnú riaditelia škôl

Bratislava – 17. októbra 2017 – Základné a stredné školy sa blížia k svojim prvým prázdninám od začiatku nového školského roka. Jesenné prázdniny sa však môžu predĺžiť, a to výlučne zo závažných najmä ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Pozvánka na šieste riadne zasadnutie odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport.

Zverejnené 12.12.2017


 

IROP aj pri materských školách ukázal svoj prínos

Bratislava – 11. septembra 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje vyhodnotenie výzvy ministerstva pôdohospodárstva zameranú na zvýšenie kapacít materských škôl. viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Dobrá správa pre obecné školy. Sú oslobodené od koncesionárskych poplatkov.

Bratislava – 30. augusta 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska na základe podnetov z niektorých samospráv vstúpilo do rokovaní ohľadom úhrad koncesionárskych poplatkov školami a školskými zariadenia ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Regionálne školstvo v širších súvislostiach

Bratislava – 22. mája 2017 - Regionálne školstvo je v situácii, kedy nie je potrebné poukazovať na problémy, ale skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Nár ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Poplatky SOZA treba riešiť vecne

Bratislava – 5. apríla 2017 – Nedávne rokovanie sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport sa týkalo viacerých oblastí regionálneho školstva a aj systému platieb miest a obcí pre SOZA. viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Učiace sa Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spracovalo návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Dokument určený na verejnú diskusiu prinášame v pôvodnom znení. viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Eduzber je o peniazoch na školy a školské zariadenia

Bratislava – 12. septembra 2017 – Nový školský rok sa postupne rozbieha a s nim aj zber informácií o počtoch žiakov v školách a školských zariadeniach. Práve tieto čísla sú smerodajné pre financovanie ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Výkon školstva na pleciach samospráv

V polovici februára sa v Liptovskom Mikuláši stretli zástupcovia miestnej územnej samosprávy pôsobiaci v oblasti školstva na podujatí, ktoré organizovala Asociácia vzdelávania samosprávy - Regionálne ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Pozvánka na piate riadne zasadnutie odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport.

Zverejnené 12.12.2017


 

Samosprávy sú v školstve štedré. Kritika je skôr ohováraním

Bratislava – 10. februára 2017 - Po februárovom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska boli prostredníctvom médií mestám a obciam adresované niektoré, pomerne nekorektné stanoviská. Hlavne vo ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

Bratislava - 12. decembra 2016 - Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem iného sledovalo zníženie normatívu na žiaka, ktorý do 15. 9. zameškal 60 ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

 

Záznam zo štvrtého zasadnutia sekcie

Záznam zo zasadnutia sekcie uskutočneného dňa 7. júna 2016 v Hrabušiciach

Záznam zo zasadnutia sekcie uskutočneného dňa 20.1.2016 v Ružindole

Prvé zasadnutie Sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport po 26. Sneme ZMOS

Strategický dokument ZMOS k regionálnemu školstvu

Vzor všeobecne záväzného nariadenia o určení dotácie na žiaka

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka