Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Prvé výzvy finančného mechanizmu EHP a Nórska môžu miestne samosprávy očakávať už v budúcom roku

EHP a NO.pngOtváracia konferencia k prvým výzvam z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska, ktorú organizoval Úrad vlády SR, sa uskutočnila 15. 11. 2018 v Bratislave. Podujatie sa venovalo nielen tomu, čo nás čaká v tomto programovom období 2016 - 2021, ale aj zhodnoteniu predchádzajúceho programového obdobia 2009 – 2014. V súčasnosti sa na Slovensku implementuje tretie programové obdobie grantov EHP a Nórska.

V predchádzajúcom programovom období 2009 – 2014 sa rozdelilo 80 mil. eur do 9 programov a zapojilo sa 30-tisíc ľudí. Z celkovo 207 realizovaných projektov sa realizovalo 90 s partnermi z donorských krajín, na ktorých participovalo 77 inštitúcií z Nórska, 8 z Islandu a 2 z Lichtenštajnska. Zrealizovalo sa 90 bilaterálnych aktivít, ktoré boli zamerané na spoluprácu, sieťovanie, zdieľanie skúseností, dobrej praxe a know-how medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských krajinách, a tým podporili vytváranie trvalo udržateľnej hodnoty a väzby medzi jednotlivými štátmi.

V súčasnom programovom období EHP a Nórska 2016 - 2021 sú pre samosprávy pripravené programy v oblasti kultúry, životného prostredia, sociálnej inklúzie a miestneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, ale aj sociálneho dialógu.

Niektoré programy majú už prvé výzvy pripravené a zverejnené, ako napr.: program Sociálny dialóg – dôstojná práca. Jediný program, ktorého správcom je nórska organizácia Innovation Norway. Termín uzávierky je do 7. februára 2018.

V niektorých programoch boli schválené ešte len osnovy projektu a pripravujú prvé výzvy, ktoré sa budú postupne zverejňovať v priebehu budúceho roka 2019. V prvom štvrťroku 2019 môžu miestne samosprávy očakávať zverejnenie výzvy v programe Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnej spolupráce. V polovici roka 2019 sa očakáva zverejnenie výzvy Zlepšenie slovensko – ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce v programe Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca.  

V procese prípravy a schvaľovania programovej dohody a osnovy projektu sú programy Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov a Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy.

Vo finančnom mechanizme EHP a Nórska sú aj ďalšie tri programy, a to program Domáce a rodovo podmienené násilie (výzvy zverejnené v 1. polroku 2019), program Rozvoj obchodu, inovácií a MSP (príprava programovej dohody) a Fond pre aktívne občianstvo  (zverejnené výzvy), primárne zamerané na subjekty, ktoré sa aktívne venujú danej problematike na expertnej úrovni.

Mestá a obce môžu predložiť žiadosť o finančný grant individuálne alebo v partnerstve s iným oprávneným subjektom zo Slovenska. Prínosným a cenným prvkom v projektoch je partnerstvo s relevantným subjektom z donorských krajín (Island, Nórsko, Lichtenštajsko). Projekt založený na partnerstve so subjektmi z donorských krajín vytvára priestor na vzájomné vzdelávanie sa a zdieľanie skúseností v záujme vytváranie udržateľných a prospešných, ale aj priateľských väzieb medzi krajinami, čo je aj cieľom  Finančného mechanizmu EHP a Nórska.

Sekcia zahraničných vzťahov K ZMOS
27/11/2018


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka