Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú

podpis.jpg

Bratislava – 5. júla 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Nár ...viac...

Zverejnené 5.7.2019


 

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

ta_margecany_1.jpg

Margecany – 3. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa týkajú využitia dažďovej vody, jedinečného domova pre seniorov a MINI Slovenska.
Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú rie ...viac...

Zverejnené 3.7.2019


 

Rada ZMOS zvolila podpredsedov združenia

IMG_2590.JPG

Liptovský Ján – 1. júla 2019 – Rada Združenia miest a obcí Slovenska sa na svojom poslednom rokovaní pred letom venovala personálnym otázkam, zložením odborných sekcií a tiež aktuálnej legislatíve.
Počas rokovania zasadali obe komory, tak mies ...viac...

Zverejnené 2.7.2019


 

2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019

enviromesto.jpg

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasujú 2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019. Dôležitosť a význam environmentálnych miest, ktoré tvoria zdravé prostredie pre život obyvateľov Slovenska, potvrdzuje nielen par ...viac...

Zverejnené 28.6.2019


 

Zverejnenie výberového konania NP PKSD/VK/04/obecné lesy_092019-022020

 Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Využitie potenciálu obecných lesov  – viac chrániť alebo viac hospodáriť.
 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = ...viac...

Zverejnené 28.6.2019 Vyprší o 26 dní.


 

ZMOS sa zrejme obráti na Ústavný súd SR

podpis.jpg

Bratislava – 27. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí s novelizáciu školského zákona vo vzťahu k tzv. povinným škôlkam. Naše pripomienky doposiaľ zostali nevyriešené, čo v prípade zavedenia novely do praxe bude spôsobovať mn ...viac...

Zverejnené 27.6.2019


 

Jarnú sériu informačných dní pre samosprávu sme ukončili v Košiciach

Foto Infodni KE 07062019 1.jpg

Dôkazom toho, že finančné mechanizmy podporujúce cezhraničné a nadnárodné aktivity miest a obcí zaujali miestnu samosprávu bola bohatá účasť na troch podujatiach „Informačné dni pre samosprávu“, ktoré organizoval Úrad vlády SR v troch mestách v rámci ...viac...

Zverejnené 26.6.2019


 
Položky 1-10 z 34

Prvé výzvy finančného mechanizmu EHP a Nórska môžu miestne samosprávy očakávať už v budúcom roku

EHP a NO.pngOtváracia konferencia k prvým výzvam z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska, ktorú organizoval Úrad vlády SR, sa uskutočnila 15. 11. 2018 v Bratislave. Podujatie sa venovalo nielen tomu, čo nás čaká v tomto programovom období 2016 - 2021, ale aj zhodnoteniu predchádzajúceho programového obdobia 2009 – 2014. V súčasnosti sa na Slovensku implementuje tretie programové obdobie grantov EHP a Nórska.

V predchádzajúcom programovom období 2009 – 2014 sa rozdelilo 80 mil. eur do 9 programov a zapojilo sa 30-tisíc ľudí. Z celkovo 207 realizovaných projektov sa realizovalo 90 s partnermi z donorských krajín, na ktorých participovalo 77 inštitúcií z Nórska, 8 z Islandu a 2 z Lichtenštajnska. Zrealizovalo sa 90 bilaterálnych aktivít, ktoré boli zamerané na spoluprácu, sieťovanie, zdieľanie skúseností, dobrej praxe a know-how medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských krajinách, a tým podporili vytváranie trvalo udržateľnej hodnoty a väzby medzi jednotlivými štátmi.

V súčasnom programovom období EHP a Nórska 2016 - 2021 sú pre samosprávy pripravené programy v oblasti kultúry, životného prostredia, sociálnej inklúzie a miestneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, ale aj sociálneho dialógu.

Niektoré programy majú už prvé výzvy pripravené a zverejnené, ako napr.: program Sociálny dialóg – dôstojná práca. Jediný program, ktorého správcom je nórska organizácia Innovation Norway. Termín uzávierky je do 7. februára 2018.

V niektorých programoch boli schválené ešte len osnovy projektu a pripravujú prvé výzvy, ktoré sa budú postupne zverejňovať v priebehu budúceho roka 2019. V prvom štvrťroku 2019 môžu miestne samosprávy očakávať zverejnenie výzvy v programe Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnej spolupráce. V polovici roka 2019 sa očakáva zverejnenie výzvy Zlepšenie slovensko – ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce v programe Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca.  

V procese prípravy a schvaľovania programovej dohody a osnovy projektu sú programy Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov a Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy.

Vo finančnom mechanizme EHP a Nórska sú aj ďalšie tri programy, a to program Domáce a rodovo podmienené násilie (výzvy zverejnené v 1. polroku 2019), program Rozvoj obchodu, inovácií a MSP (príprava programovej dohody) a Fond pre aktívne občianstvo  (zverejnené výzvy), primárne zamerané na subjekty, ktoré sa aktívne venujú danej problematike na expertnej úrovni.

Mestá a obce môžu predložiť žiadosť o finančný grant individuálne alebo v partnerstve s iným oprávneným subjektom zo Slovenska. Prínosným a cenným prvkom v projektoch je partnerstvo s relevantným subjektom z donorských krajín (Island, Nórsko, Lichtenštajsko). Projekt založený na partnerstve so subjektmi z donorských krajín vytvára priestor na vzájomné vzdelávanie sa a zdieľanie skúseností v záujme vytváranie udržateľných a prospešných, ale aj priateľských väzieb medzi krajinami, čo je aj cieľom  Finančného mechanizmu EHP a Nórska.

Sekcia zahraničných vzťahov K ZMOS
27/11/2018


 

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka