Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekcia ekonomiky

Sekcia ekonomiky

Zápisnica z rokovania sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo 30. 7. 2018 v Bratislave

Zápisnica z rokovania sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo  
30. 7. 2018 v Bratislave
 
Program zasadnutia: 
Otvorenie Rozpracovanie záverov 29. snemu ZMOS   ...viac...

Zverejnené 20.8.2018


 

Zápisnica z rokovania sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo 6. 4. 2018 v Predajnej

Zápisnica z rokovania sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo  
6. 4. 2018 v Predajnej
 
Program zasadnutia sekcie : 
Otvorenie Výsledky hospodárenia miest ...viac...

Zverejnené 3.7.2018
Aktualizované: 20.8.2018


 

Zápisnica z rokovania sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo 20. 9. 2017 v Štrbskom Plese

Zápisnica z rokovania sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo  
20. 9. 2017 v Štrbskom Plese
 
Program zasadnutia sekcie : 
Otvorenie Návrh rozpočtu verejn ...viac...

Zverejnené 3.7.2018
Aktualizované: 20.8.2018


 

Finančná sekcia sa sústredila na rozpočet a ekonomické opatrenia

Bratislava – 10. októbra 2017 – Sekcia ekonomiky Rady ZMOS sa na svojom ostatnom rokovaní sústredila na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, pripravované ekonomické opatrenia a ich dopa ...viac...

Zverejnené 12.12.2017


 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020

Zverejnené 12.12.2017


 

Zápisnica zo zasadnutia SE 032017

Zverejnené 12.12.2017


 

Aktuálna informácia v oblasti financovania regionálneho školstva

Zverejnené 12.12.2017


 

Zápisnica zo zasadnutia SE 102016

Zápisnica zo zasadnutia sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo  
24. 10. 2016 v Dubnici nad Váhom
 
Prítomní: členovia sekcie podľa prezenčnej listiny, zamestnanci Ministers ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Materiál SE 102016

Zverejnené 13.3.2017


 

Zápisnica zo zasadnutia sekcie ekonomiky 5.5.2016

Zápisnica zo zasadnutia sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo  
5.5.2016 v Bratislave
 
Prítomní: členovia sekcie podľa prezenčnej listiny, zamestnanci Ministerstva financi ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Materiál SE 052016

Zverejnené 13.3.2017


 

Informácia o priebežnom vyhodnotení záverov 26.snemu a RZ 2016

Vyhodnotenie plnení záverov 26. Snemu ZMOS, požiadaviek regionálnych združení a námetov diskusných príspevkov 26. snemu ZMOS v oblasti ekonomiky
 
Presadzovať pri rokovaniach s vládou SR ...viac...

Zverejnené 2.4.2016


 

Informácia o činnosti SE po 26.sneme ZMOS

Informácia o činnosti sekcie ekonomiky Rady ZMOS
 
Zloženie sekcie
Sekcia má 19 členov a pracuje v tomto zložení:
Predseda – Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava – Petrža ...viac...

Zverejnené 2.4.2016


 

Zápisnica zo zasadnutia SE 012016

Zápisnica zo zasadnutia sekcie ekonomiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo   dňa 26.01.2016 v Detve
 
Prítomní:       členovia sekcie podľa prezenčnej listiny
 
Program zasadnutia ...viac...

Zverejnené 2.4.2016


 

Materiál SE 012016

Zverejnené 2.4.2016
Aktualizované: 13.3.2017


 

Zápisnica zo zasadnutia SE 102015

Zápisnica zo zasadnutia sekcie ekonomiky a informatiky Rady ZMOS, ktoré sa konalo   dňa 06.10.2015
 
Prítomní:       členovia sekcie podľa prezenčnej listiny
hostia: Ing. Jozef Tu ...viac...

Zverejnené 2.4.2016


 

Materiál SE 102015

Zverejnené 2.4.2016
Aktualizované: 13.3.2017


 

Prognóza výnosu dane z príjmov FO obciam na rok 2011

Vláda Slovenskej republiky nerešpektovala ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a bez dohody so Združením miest a obcí Slovenska schválila uznesením č. 897/2010 zo dňa 15. decembra 2010 zmenu nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Na základe tejto zmeny sa jednotlivým obciam v roku 2011 nebude prerozdeľovať výnos dane z príjmov fyzických osôb podľa štatistických ukazovateľov zverejnených v súlade s ustanoveniami zákona č. 564/2004 Z. z. k 31.10.2010 ale na základe schválenej zmeny.

Podľa prepočtov Kancelárie ZMOS má novela nariadenia vlády SR nepriaznivý dopad na rozpočty 2695, v ktorých oproti pôvodnej prognóze na rok 2011 bude nižší výnos dane z príjmov FO o 23 mil. eur. Nezmenený výnos dane z príjmov FO bude v 11 obciach a rast výnosu dane z príjmov FO je prognózovaný v 181 obciach. Dopad decembrovej zmeny nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na jednotlivé obce je uvedený v priloženej tabuľke.

 

Podrobnejší rozpis prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2011 podľa jednotlivých obcí je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR v časti VEREJNÉ FINANCIE - FIŚKÁLNA DECENTRALIZÁCIA - Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2011
 

 

 


 

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

ÚvodÚvodná stránka