Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum sociálneho dialógu II.

CSD II.

NÁRODNÝ PROJEKT CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. Základné informácie
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa ...viac...

Zverejnené 9.8.2017
Aktualizované: 26.3.2018


 

Profil národného projektu

csd.jpgNárodný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021 dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele.

Medzi ne patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

 

Oficiálna stránka projektu

 

 

Publikačná činnosť

Prehľad autorských diel, ktoré boli vypracované v rámci projektových aktivít zameraných na Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. expertným tímom sociálneho partnera Združenie miest a obcí Slovenska. Vyjadrujú názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú tému.

 

 


 

Problematika školstva v podmienkach marginalizovaných skupín

rada_zmos.jpgBratislava – 21. februára 2018 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných skupín. Obsahové zameranie aj potvrdená účasť rečníkov predpokladajú kombináciu teoretického prístupu s možnosťami aplikačnej praxe.  

Cieľom podujatia je získať poznatky a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine miest a obcí v rámci sociálneho dialógu. Workshop je tematicky koncipovaný do dvoch častí. V prvej ponúkne odpovede na otázku: Rómovia v školstve – Nemožná úloha? Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, po ktorom bude štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák informovať o aktuálnej situácii vo vzdelávaní rómskych detí a zároveň predstaví návrhy systémových opatrení. Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu výchovy a vzdelávania v podmienkach marginalizovaných komunít uvedie Peter Mederly, člen Zboru expertov aktivity Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.

V druhom bloku podujatia k problematike predškolského vzdelávania rómskych detí v meste Trebišov vystúpi jeho primátor Marek Čižmár. Starosta obce Kozárovce Jozef Majer sa zameria na predprimárne vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít. Záver workshopu bude sprevádzať spoločné formulovanie záverov, ktoré vo vecnej rovine predstaví výkonný podpredseda ZMOS a expert Riadiaceho výboru Jozef Turčány.

Podujatie sa uskutoční 27. februára 2018 na Mestskom úrade v Poprade so začiatkom o 11:00 hod. Združenie miest a obcí Slovenska je centrom sociálneho dialógu. Spolu s KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ je partnerom v rámci národného projektu, ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Centrum sociálneho dialógu II. ponúka široké odborné a metodické zázemie.

 

Michal Kaliňák

hovorca a tajomník rady expertov


 

PREZENTÁCIE PREDNÁŠATEĽOV

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka