Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Príhovor predsedu ZMOS Michala Sýkoru na prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku

prezident_sykora.jpgBratislava - 17. januára 2019 - Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a predstaviteľov samospráv. Predseda ZMOS Michal Sýkora prezidentovi republiky tlmočil následovný príhovor.

Vážený pán prezident,

nedávne adventné obdobie a vianočné sviatky v každom z nás umocnili základné ľudské hodnoty, ktoré sa neraz, pod tlakom povinností, úloh a rozhodovania akosi prirodzene dostávajú do úzadia. Medzi, pre nás, vzácne chvíle patrí novoročné prijatie u Vás.

Túto tradíciu novoročného prijatia u hlavy štátu si vážime. Pre každého z nás, ale aj pre tie kolegyne primátorky a starostky, kolegov primátorov a starostov, ktorí sa dnešného prijatia nezúčastnili je to aj potvrdením našej silnej spoločenskej akceptácie a vyjadrením úcty a vďaky za prácu, ktorú vykonávame v prospech obyvateľov a spoločnosti. Mimoriadne nás teší, že Združenie miest a obcí Slovenska akceptujete ako dôveryhodného, stabilného a zodpovedného partnera. Presne v týchto intenciách sa nesie naša vzájomná spolupráca, za ktorú Vám aj na tomto mieste úprimne ďakujeme.

prezident.jpgZa doterajšiu spoluprácu Vám chcem poďakovať v mene širokej členskej základne, ktorá je vzhľadom k dobrovoľnému členstvu a celkovému počtu našich samospráv jedinečná v rámci celej Európskej únie. K dnešnému dňu je z celkového počtu 2 929 miest a obcí naším členom 2 786, čo znamená, viac ako 95 % všetkých samospráv. Zo 140 miest je v ZMOSe 131 a z 2 751 obcí je súčasťou združenia 2 629. Čo sa týka mestských častí Bratislavy a Košíc, pri ich celkovom počte 39 je členom ZMOSu 25 z nich.

Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje do nového roku s obrovským záväzkom vo vzťahu k tak výraznej a stabilnej členskej základni. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bol ZMOS silnou oporou pre miestnu územnú samosprávu v tomto volebnom období. S rovnakou energiou budeme pôsobiť všade tam, kde je náš priestor v postavení sociálneho partnera. Teda vo vzťahu k tripartite, vláde, ministerstvám, ale aj k parlamentu a k občianskej spoločnosti.

Citlivo vnímame spoločenskú atmosféru. Vidíme ako nadmerný individualizmus dáva do úzadia pozitívny vzťah k spoločnému a verejnému. Žijeme v dobe, ktorej súčasťou je povrchnosť, kde sa rozvaha interpretuje ako slabina, kde je konflikt dôležitejší ako kompromis. Nič z toho nám neprospieva. Slovensko má predsa na viac.

Napokon, negativizmus, osobné útoky, znevažovanie dosiahnutých výsledkov, ale aj spochybňovanie osobnostných predpokladov a profesionálnych zručností sprevádzali aj nedávne komunálne voľby. Napriek tomu, že sme ich chceli viesť v rovine faktov, úprimnosti a otvorenosti, slušnosť neraz narazila. Aj to sa prejavilo pod nezáujem našich úspešných kolegov z minulosti pokračovať v práci ďalej. Pod očakávaným tlakom lynču a nie korektnej volebnej kampane sa rozhodli ďalej nekandidovať. To, že silné reči neraz získajú prevahu nad silnými výsledkami, bol jeden z dôvodov, prečo sa o volené verejné funkcie neuchádzajú len schopní a vybavení dobrým osobným príbehom, ale aj ochotní, vybavení hrošou kožou. To však nestačí. O mandát voličov treba súperiť korektne. Podľa nás musia byť voľby súťažou kvalitných programov pre lepší rozvoj miest a obcí a kvalitné služby pre obyvateľov.

Žiaľ, všeobecné spochybňovanie a polarizácia neskončili voľbami. Pretrvávajú, ale my sa nedáme odradiť. U nás, v mestách a obciach sa dejú dobré veci. Preto o nich aktívne, pravidelne a z každého regiónu hovoríme.

Verím, že spolu, zodpovedným prístupom, precíznou prácou a dosiahnutými výsledkami dokážeme odmietnuť podsúvaný negativizmus, nálepkovanie a účelové zovšeobecňovanie.

Našim súperom nie sú politické strany,

našim konkurentom nie je štát,

našim rivalom je povrchnosť, populizmus a nezdravý individualizmus.

Miestnej územnej samospráve verí viac ako 65 % ľudí na Slovensku. Túto dôveru  nebolo jednoduché získať, ale sme pripravení dokázať aj v novom volebnom období, že mestám a obciam sa oplatí veriť.

Združenie miest a obcí Slovenska nie je ­"nadstranícka" organizácia, lebo nie sme nad stranami. Sme nestranícke združenie, ktoré presadzuje oprávnené požiadavky širokej členskej základne. Vieme, že zažité a aplikačná prax sú o realite, o skutočnom živote, nie o vymyslených predstavách, ktoré sa vylučujú s tým, čo dennodenne žijeme v mestách a obciach.

Preto aj v tomto roku budeme aktívne podporovať riešenia problémov formou dialógu, nie odkazmi cez médiá. Nebudeme len reagovať, ale aj ponúkať. Tak, aby výsledkom politickej vôle nebola výlučne zhoda parlamentnej väčšiny, ale rozhodnutia, ktoré budú v prospech miest, obcí, ich obyvateľov, a samozrejme v súlade so zachovaním ekonomickej stability samospráv. Budeme ponúkať a presadzovať riešenia s dôrazom na potreby miest a obcí a s rešpektom k hodnotám a princípom, na ktorých je postavený model miestnej územnej samosprávy. To sa vylučuje s presunom úloh a kompetencií nových a ďalších povinností bez ich finančného krytia.

 

Vážený pán prezident,
od najbližších prezidentských volieb nás delia už iba mesiace. Preto mi dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za korektnú spoluprácu. Za účasť na našich snemoch, za každoročné vrelé prijatia, ako je to dnešné. Vďaka patrí za Vaše návštevy v mestách a obciach, kde ste pomáhali prezentovať jedinečnosti a príklady dobrej praxe, v ktorých ste preukázali rozvážnosť a cit pre miestnu územnú samosprávu pri podpore nedávnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mestám a obciam pri garancii transparentných procesov rozviazala ruky. Musím pripomenúť aj novelu zákona o platových pomeroch vo vzťahu k odstupnému, pretože tieto zmeny boli slušné aj férové k tým, ktorí úspešne prešli viacerými voľbami a v komunále za sebou zanechávajú konkrétne pozitívne výsledky. Chcem poďakovať aj Vašim spolupracovníkom za ústretovosť a aktívnu komunikáciu.

Nelúčime sa s Vami. Práve naopak. Naďalej budete naším cteným hosťom na snemoch, ak prijmete naše pozvanie.

Ako spomienku na naše dnešné stretnutie prosím prijmite dar, ktorým je krojovaný pár mladých ľudí. Kroje, folklór a samospráva patria k sebe. Aj preto ZMOS vlani spoluorganizoval jedinečné podujatie DEŇ KROJA, v ktorom chceme pokračovať.

 

Pán prezident,
aj preto Vám ako spomienku na spoluprácu a stretnutia odovzdávame typické kroje z Vám blízkeho regiónu, ktoré nie sú len ručnou prácou obyvateľky obce z tejto oblasti, ale je aj symbolom toho, čo si musíme vážiť, a to je odkaz našich predkov.

Dovoľte mi zároveň Vám zaželať veľa pracovných úspechov, rodinnej pohody, aby pre Vás, Vašich blízkych aj spolupracovníkov bolo zdravie pevnou oporou. 


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka