Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

ZMOS organizuje druhý ročník medzinárodnej konferencie MUNICIPÁLNA V-4

10.jpg

Bratislava – 14. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje druhý ročník jedinečnej medzinárodnej konferencie s názvom MUNICIPÁLNA V-4. Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia je diskusia o témach, ktoré sa týkajú miest a obcí v ...viac...

Zverejnené 14.9.2019


 

Vo Vígľaši sa bude skloňovať dobrovoľníctvo

www.pixabay.com

Bratislava – 13. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje seminár, ktorý sa bude venovať rôznym aspektom rozvoja a podpory dobrovoľníctva v mestách a obciach.
Podujatie sa sústredí na problematiku dobrovoľníctva, na to, ak ...viac...

Zverejnené 13.9.2019


 

ZMOS upozorňuje, že na novelu zákona doplatia občania

www.pixabay.com

Bratislava – 12. septembra 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska v súvislosti s očakávaným dnešným prerokovaním poslaneckej novely zákona o dani z príjmov apeluje na poslankyne a poslancov národnej rady, aby nepodporili zmeny, ktoré vo svojej pods ...viac...

Zverejnené 12.9.2019


 

ZMOS má výsledky auditu preneseného výkonu štátnej správy

www.pixabay.com

Bratislava – 11. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy zrealizovalo audit preneseného výkonu štátnej správy. Ide o nesmierne dôležitý dokument, ktorý sa týka úko ...viac...

Zverejnené 11.9.2019


 

ZMOS skúma problematiku mediácie v samospráve

www.pixabay.com

Bratislava – 10. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku mediácie v samospráve.
Mediácia je nástrojom mimosúdneho riešenia sporov. Uľahčuje komunikáciu a vzájomné poro ...viac...

Zverejnené 10.9.2019


 

Predseda ZMOSu sa listom obrátil na poslancov parlamentu pôsobiacim v samospráve

treger.jpg

Bratislava – 9. septembra 2019 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na členov parlamentu, ktorí pôsobili, alebo pôsobia v samospráve. Dôvodom je novela zákona o dani z príjmu a fakt, že na základe svojho pôso ...viac...

Zverejnené 9.9.2019


 

ZMOS zrealizoval prieskum o odpadoch. Poznáme výsledky.

odpad.jpg

Bratislava – 9. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska počas leta mapovalo názory samospráv na problematiku odpadového hospodárstva.
V prieskume sme sa sústredili napríklad na to, ako sú samosprávy spokojné so systémom rozšírenej zod ...viac...

Zverejnené 9.9.2019


 

ZMOS sa obrátil na poslancov parlamentu kvôli zákonu o sociálnych službách

seniori_1.JPG

Bratislava – 7. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky obrátilo na členov parlamentu. Pred začínajúcou schôdzou ide už o druhý list v priebehu týždňa s požiadavkou n ...viac...

Zverejnené 7.9.2019


 

Tlačová správa o pripravovanom vyhlásení výsledkov súťaže Dedina roka 2019

dedina roka.jpg

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa máte možnosť dozvedieť v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarm ...viac...

Zverejnené 6.9.2019


 

10. ročník medzinárodnej konferencie DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH 2019

2019-09-06 (2).png

Dávame Vám do pozornosti pozvánku na 10. ročník medzinárodnej konferencie „Dopravná infraštruktúra v mestách“, ktorá sa koná pod záštitou predsedu ZMOS, Branislava Trégera.
Konferencia sa uskutoční v termíne 2. - 3. októbra 2019 v priestoroch ...viac...

Zverejnené 6.9.2019 Vyprší o 17 dní.


 
Položky 1-10 z 55

Príhovor predsedu ZMOS Michala Sýkoru na prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku

prezident_sykora.jpgBratislava - 17. januára 2019 - Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a predstaviteľov samospráv. Predseda ZMOS Michal Sýkora prezidentovi republiky tlmočil následovný príhovor.

Vážený pán prezident,

nedávne adventné obdobie a vianočné sviatky v každom z nás umocnili základné ľudské hodnoty, ktoré sa neraz, pod tlakom povinností, úloh a rozhodovania akosi prirodzene dostávajú do úzadia. Medzi, pre nás, vzácne chvíle patrí novoročné prijatie u Vás.

Túto tradíciu novoročného prijatia u hlavy štátu si vážime. Pre každého z nás, ale aj pre tie kolegyne primátorky a starostky, kolegov primátorov a starostov, ktorí sa dnešného prijatia nezúčastnili je to aj potvrdením našej silnej spoločenskej akceptácie a vyjadrením úcty a vďaky za prácu, ktorú vykonávame v prospech obyvateľov a spoločnosti. Mimoriadne nás teší, že Združenie miest a obcí Slovenska akceptujete ako dôveryhodného, stabilného a zodpovedného partnera. Presne v týchto intenciách sa nesie naša vzájomná spolupráca, za ktorú Vám aj na tomto mieste úprimne ďakujeme.

prezident.jpgZa doterajšiu spoluprácu Vám chcem poďakovať v mene širokej členskej základne, ktorá je vzhľadom k dobrovoľnému členstvu a celkovému počtu našich samospráv jedinečná v rámci celej Európskej únie. K dnešnému dňu je z celkového počtu 2 929 miest a obcí naším členom 2 786, čo znamená, viac ako 95 % všetkých samospráv. Zo 140 miest je v ZMOSe 131 a z 2 751 obcí je súčasťou združenia 2 629. Čo sa týka mestských častí Bratislavy a Košíc, pri ich celkovom počte 39 je členom ZMOSu 25 z nich.

Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje do nového roku s obrovským záväzkom vo vzťahu k tak výraznej a stabilnej členskej základni. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bol ZMOS silnou oporou pre miestnu územnú samosprávu v tomto volebnom období. S rovnakou energiou budeme pôsobiť všade tam, kde je náš priestor v postavení sociálneho partnera. Teda vo vzťahu k tripartite, vláde, ministerstvám, ale aj k parlamentu a k občianskej spoločnosti.

Citlivo vnímame spoločenskú atmosféru. Vidíme ako nadmerný individualizmus dáva do úzadia pozitívny vzťah k spoločnému a verejnému. Žijeme v dobe, ktorej súčasťou je povrchnosť, kde sa rozvaha interpretuje ako slabina, kde je konflikt dôležitejší ako kompromis. Nič z toho nám neprospieva. Slovensko má predsa na viac.

Napokon, negativizmus, osobné útoky, znevažovanie dosiahnutých výsledkov, ale aj spochybňovanie osobnostných predpokladov a profesionálnych zručností sprevádzali aj nedávne komunálne voľby. Napriek tomu, že sme ich chceli viesť v rovine faktov, úprimnosti a otvorenosti, slušnosť neraz narazila. Aj to sa prejavilo pod nezáujem našich úspešných kolegov z minulosti pokračovať v práci ďalej. Pod očakávaným tlakom lynču a nie korektnej volebnej kampane sa rozhodli ďalej nekandidovať. To, že silné reči neraz získajú prevahu nad silnými výsledkami, bol jeden z dôvodov, prečo sa o volené verejné funkcie neuchádzajú len schopní a vybavení dobrým osobným príbehom, ale aj ochotní, vybavení hrošou kožou. To však nestačí. O mandát voličov treba súperiť korektne. Podľa nás musia byť voľby súťažou kvalitných programov pre lepší rozvoj miest a obcí a kvalitné služby pre obyvateľov.

Žiaľ, všeobecné spochybňovanie a polarizácia neskončili voľbami. Pretrvávajú, ale my sa nedáme odradiť. U nás, v mestách a obciach sa dejú dobré veci. Preto o nich aktívne, pravidelne a z každého regiónu hovoríme.

Verím, že spolu, zodpovedným prístupom, precíznou prácou a dosiahnutými výsledkami dokážeme odmietnuť podsúvaný negativizmus, nálepkovanie a účelové zovšeobecňovanie.

Našim súperom nie sú politické strany,

našim konkurentom nie je štát,

našim rivalom je povrchnosť, populizmus a nezdravý individualizmus.

Miestnej územnej samospráve verí viac ako 65 % ľudí na Slovensku. Túto dôveru  nebolo jednoduché získať, ale sme pripravení dokázať aj v novom volebnom období, že mestám a obciam sa oplatí veriť.

Združenie miest a obcí Slovenska nie je ­"nadstranícka" organizácia, lebo nie sme nad stranami. Sme nestranícke združenie, ktoré presadzuje oprávnené požiadavky širokej členskej základne. Vieme, že zažité a aplikačná prax sú o realite, o skutočnom živote, nie o vymyslených predstavách, ktoré sa vylučujú s tým, čo dennodenne žijeme v mestách a obciach.

Preto aj v tomto roku budeme aktívne podporovať riešenia problémov formou dialógu, nie odkazmi cez médiá. Nebudeme len reagovať, ale aj ponúkať. Tak, aby výsledkom politickej vôle nebola výlučne zhoda parlamentnej väčšiny, ale rozhodnutia, ktoré budú v prospech miest, obcí, ich obyvateľov, a samozrejme v súlade so zachovaním ekonomickej stability samospráv. Budeme ponúkať a presadzovať riešenia s dôrazom na potreby miest a obcí a s rešpektom k hodnotám a princípom, na ktorých je postavený model miestnej územnej samosprávy. To sa vylučuje s presunom úloh a kompetencií nových a ďalších povinností bez ich finančného krytia.

 

Vážený pán prezident,
od najbližších prezidentských volieb nás delia už iba mesiace. Preto mi dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za korektnú spoluprácu. Za účasť na našich snemoch, za každoročné vrelé prijatia, ako je to dnešné. Vďaka patrí za Vaše návštevy v mestách a obciach, kde ste pomáhali prezentovať jedinečnosti a príklady dobrej praxe, v ktorých ste preukázali rozvážnosť a cit pre miestnu územnú samosprávu pri podpore nedávnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mestám a obciam pri garancii transparentných procesov rozviazala ruky. Musím pripomenúť aj novelu zákona o platových pomeroch vo vzťahu k odstupnému, pretože tieto zmeny boli slušné aj férové k tým, ktorí úspešne prešli viacerými voľbami a v komunále za sebou zanechávajú konkrétne pozitívne výsledky. Chcem poďakovať aj Vašim spolupracovníkom za ústretovosť a aktívnu komunikáciu.

Nelúčime sa s Vami. Práve naopak. Naďalej budete naším cteným hosťom na snemoch, ak prijmete naše pozvanie.

Ako spomienku na naše dnešné stretnutie prosím prijmite dar, ktorým je krojovaný pár mladých ľudí. Kroje, folklór a samospráva patria k sebe. Aj preto ZMOS vlani spoluorganizoval jedinečné podujatie DEŇ KROJA, v ktorom chceme pokračovať.

 

Pán prezident,
aj preto Vám ako spomienku na spoluprácu a stretnutia odovzdávame typické kroje z Vám blízkeho regiónu, ktoré nie sú len ručnou prácou obyvateľky obce z tejto oblasti, ale je aj symbolom toho, čo si musíme vážiť, a to je odkaz našich predkov.

Dovoľte mi zároveň Vám zaželať veľa pracovných úspechov, rodinnej pohody, aby pre Vás, Vašich blízkych aj spolupracovníkov bolo zdravie pevnou oporou. 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka