Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú

podpis.jpg

Bratislava – 5. júla 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Nár ...viac...

Zverejnené 5.7.2019


 

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

ta_margecany_1.jpg

Margecany – 3. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa týkajú využitia dažďovej vody, jedinečného domova pre seniorov a MINI Slovenska.
Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú rie ...viac...

Zverejnené 3.7.2019


 

Rada ZMOS zvolila podpredsedov združenia

IMG_2590.JPG

Liptovský Ján – 1. júla 2019 – Rada Združenia miest a obcí Slovenska sa na svojom poslednom rokovaní pred letom venovala personálnym otázkam, zložením odborných sekcií a tiež aktuálnej legislatíve.
Počas rokovania zasadali obe komory, tak mies ...viac...

Zverejnené 2.7.2019


 

2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019

enviromesto.jpg

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasujú 2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019. Dôležitosť a význam environmentálnych miest, ktoré tvoria zdravé prostredie pre život obyvateľov Slovenska, potvrdzuje nielen par ...viac...

Zverejnené 28.6.2019


 

Zverejnenie výberového konania NP PKSD/VK/04/obecné lesy_092019-022020

 Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Využitie potenciálu obecných lesov  – viac chrániť alebo viac hospodáriť.
 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = ...viac...

Zverejnené 28.6.2019 Vyprší o 28 dní.


 

ZMOS sa zrejme obráti na Ústavný súd SR

podpis.jpg

Bratislava – 27. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska naďalej nesúhlasí s novelizáciu školského zákona vo vzťahu k tzv. povinným škôlkam. Naše pripomienky doposiaľ zostali nevyriešené, čo v prípade zavedenia novely do praxe bude spôsobovať mn ...viac...

Zverejnené 27.6.2019


 

Jarnú sériu informačných dní pre samosprávu sme ukončili v Košiciach

Foto Infodni KE 07062019 1.jpg

Dôkazom toho, že finančné mechanizmy podporujúce cezhraničné a nadnárodné aktivity miest a obcí zaujali miestnu samosprávu bola bohatá účasť na troch podujatiach „Informačné dni pre samosprávu“, ktoré organizoval Úrad vlády SR v troch mestách v rámci ...viac...

Zverejnené 26.6.2019


 

Celoplošná zimná údržba spôsobila samosprávam finančné aj technické problémy

poznamkovy_blok.jpg

Bratislava – 26. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo prieskum zameraný na zvládnutie celoplošnej zimnej údržby. Z prieskumu je zrejmé, akým spôsobom samosprávy zabezpečujú túto povinnosť, aj to, ako starostovia a primátori hodnot ...viac...

Zverejnené 26.6.2019


 
Položky 1-10 z 33

Príhovor predsedu ZMOS Michala Sýkoru na prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku

prezident_sykora.jpgBratislava - 17. januára 2019 - Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a predstaviteľov samospráv. Predseda ZMOS Michal Sýkora prezidentovi republiky tlmočil následovný príhovor.

Vážený pán prezident,

nedávne adventné obdobie a vianočné sviatky v každom z nás umocnili základné ľudské hodnoty, ktoré sa neraz, pod tlakom povinností, úloh a rozhodovania akosi prirodzene dostávajú do úzadia. Medzi, pre nás, vzácne chvíle patrí novoročné prijatie u Vás.

Túto tradíciu novoročného prijatia u hlavy štátu si vážime. Pre každého z nás, ale aj pre tie kolegyne primátorky a starostky, kolegov primátorov a starostov, ktorí sa dnešného prijatia nezúčastnili je to aj potvrdením našej silnej spoločenskej akceptácie a vyjadrením úcty a vďaky za prácu, ktorú vykonávame v prospech obyvateľov a spoločnosti. Mimoriadne nás teší, že Združenie miest a obcí Slovenska akceptujete ako dôveryhodného, stabilného a zodpovedného partnera. Presne v týchto intenciách sa nesie naša vzájomná spolupráca, za ktorú Vám aj na tomto mieste úprimne ďakujeme.

prezident.jpgZa doterajšiu spoluprácu Vám chcem poďakovať v mene širokej členskej základne, ktorá je vzhľadom k dobrovoľnému členstvu a celkovému počtu našich samospráv jedinečná v rámci celej Európskej únie. K dnešnému dňu je z celkového počtu 2 929 miest a obcí naším členom 2 786, čo znamená, viac ako 95 % všetkých samospráv. Zo 140 miest je v ZMOSe 131 a z 2 751 obcí je súčasťou združenia 2 629. Čo sa týka mestských častí Bratislavy a Košíc, pri ich celkovom počte 39 je členom ZMOSu 25 z nich.

Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje do nového roku s obrovským záväzkom vo vzťahu k tak výraznej a stabilnej členskej základni. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bol ZMOS silnou oporou pre miestnu územnú samosprávu v tomto volebnom období. S rovnakou energiou budeme pôsobiť všade tam, kde je náš priestor v postavení sociálneho partnera. Teda vo vzťahu k tripartite, vláde, ministerstvám, ale aj k parlamentu a k občianskej spoločnosti.

Citlivo vnímame spoločenskú atmosféru. Vidíme ako nadmerný individualizmus dáva do úzadia pozitívny vzťah k spoločnému a verejnému. Žijeme v dobe, ktorej súčasťou je povrchnosť, kde sa rozvaha interpretuje ako slabina, kde je konflikt dôležitejší ako kompromis. Nič z toho nám neprospieva. Slovensko má predsa na viac.

Napokon, negativizmus, osobné útoky, znevažovanie dosiahnutých výsledkov, ale aj spochybňovanie osobnostných predpokladov a profesionálnych zručností sprevádzali aj nedávne komunálne voľby. Napriek tomu, že sme ich chceli viesť v rovine faktov, úprimnosti a otvorenosti, slušnosť neraz narazila. Aj to sa prejavilo pod nezáujem našich úspešných kolegov z minulosti pokračovať v práci ďalej. Pod očakávaným tlakom lynču a nie korektnej volebnej kampane sa rozhodli ďalej nekandidovať. To, že silné reči neraz získajú prevahu nad silnými výsledkami, bol jeden z dôvodov, prečo sa o volené verejné funkcie neuchádzajú len schopní a vybavení dobrým osobným príbehom, ale aj ochotní, vybavení hrošou kožou. To však nestačí. O mandát voličov treba súperiť korektne. Podľa nás musia byť voľby súťažou kvalitných programov pre lepší rozvoj miest a obcí a kvalitné služby pre obyvateľov.

Žiaľ, všeobecné spochybňovanie a polarizácia neskončili voľbami. Pretrvávajú, ale my sa nedáme odradiť. U nás, v mestách a obciach sa dejú dobré veci. Preto o nich aktívne, pravidelne a z každého regiónu hovoríme.

Verím, že spolu, zodpovedným prístupom, precíznou prácou a dosiahnutými výsledkami dokážeme odmietnuť podsúvaný negativizmus, nálepkovanie a účelové zovšeobecňovanie.

Našim súperom nie sú politické strany,

našim konkurentom nie je štát,

našim rivalom je povrchnosť, populizmus a nezdravý individualizmus.

Miestnej územnej samospráve verí viac ako 65 % ľudí na Slovensku. Túto dôveru  nebolo jednoduché získať, ale sme pripravení dokázať aj v novom volebnom období, že mestám a obciam sa oplatí veriť.

Združenie miest a obcí Slovenska nie je ­"nadstranícka" organizácia, lebo nie sme nad stranami. Sme nestranícke združenie, ktoré presadzuje oprávnené požiadavky širokej členskej základne. Vieme, že zažité a aplikačná prax sú o realite, o skutočnom živote, nie o vymyslených predstavách, ktoré sa vylučujú s tým, čo dennodenne žijeme v mestách a obciach.

Preto aj v tomto roku budeme aktívne podporovať riešenia problémov formou dialógu, nie odkazmi cez médiá. Nebudeme len reagovať, ale aj ponúkať. Tak, aby výsledkom politickej vôle nebola výlučne zhoda parlamentnej väčšiny, ale rozhodnutia, ktoré budú v prospech miest, obcí, ich obyvateľov, a samozrejme v súlade so zachovaním ekonomickej stability samospráv. Budeme ponúkať a presadzovať riešenia s dôrazom na potreby miest a obcí a s rešpektom k hodnotám a princípom, na ktorých je postavený model miestnej územnej samosprávy. To sa vylučuje s presunom úloh a kompetencií nových a ďalších povinností bez ich finančného krytia.

 

Vážený pán prezident,
od najbližších prezidentských volieb nás delia už iba mesiace. Preto mi dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za korektnú spoluprácu. Za účasť na našich snemoch, za každoročné vrelé prijatia, ako je to dnešné. Vďaka patrí za Vaše návštevy v mestách a obciach, kde ste pomáhali prezentovať jedinečnosti a príklady dobrej praxe, v ktorých ste preukázali rozvážnosť a cit pre miestnu územnú samosprávu pri podpore nedávnej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mestám a obciam pri garancii transparentných procesov rozviazala ruky. Musím pripomenúť aj novelu zákona o platových pomeroch vo vzťahu k odstupnému, pretože tieto zmeny boli slušné aj férové k tým, ktorí úspešne prešli viacerými voľbami a v komunále za sebou zanechávajú konkrétne pozitívne výsledky. Chcem poďakovať aj Vašim spolupracovníkom za ústretovosť a aktívnu komunikáciu.

Nelúčime sa s Vami. Práve naopak. Naďalej budete naším cteným hosťom na snemoch, ak prijmete naše pozvanie.

Ako spomienku na naše dnešné stretnutie prosím prijmite dar, ktorým je krojovaný pár mladých ľudí. Kroje, folklór a samospráva patria k sebe. Aj preto ZMOS vlani spoluorganizoval jedinečné podujatie DEŇ KROJA, v ktorom chceme pokračovať.

 

Pán prezident,
aj preto Vám ako spomienku na spoluprácu a stretnutia odovzdávame typické kroje z Vám blízkeho regiónu, ktoré nie sú len ručnou prácou obyvateľky obce z tejto oblasti, ale je aj symbolom toho, čo si musíme vážiť, a to je odkaz našich predkov.

Dovoľte mi zároveň Vám zaželať veľa pracovných úspechov, rodinnej pohody, aby pre Vás, Vašich blízkych aj spolupracovníkov bolo zdravie pevnou oporou. 


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka