Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Orgány ZMOS

Predsedníctvo ZMOS

Predsedníctvo ZMOS je výkonným a iniciatívnym orgánom Rady ZMOS, v niektorých prípadoch aj rozhodovací orgán. Koordinuje odborné sekcie rady ZMOS.

Predsedníctvo ZMOS plní uznesenia Rady ZMOS a v ich rozsahu prijíma samostatné rozhodnutia, pripravuje a prerokúva materiály, určené na rokovanie Rady ZMOS.
Schvaľuje a kontroluje organizačnú a obsahovú prípravu podujatí združenia, schvaľuje vydávanie neperiodických publikácií združenia a dvojstranné formy spolupráce s partnerskými a inými organizáciami.
Predsedníctvo ZMOS prerokúva tiež námety a žiadosti členov združenia, pokiaľ nepatria do pôsobnosti odborných sekcií Rady ZMOS. Schvaľuje organizačnú štruktúru kancelárie združenia, počet zamestnancov ako aj platový poriadok. Vymenúva a odvoláva riaditeľov sekcií kancelárie združenia a hovorcu združenia.

Počet členov Predsedníctva ZMOS určí a členov volí Rada ZMOS. Predsedníctvo je tvorené na paritnom princípe – polovica sú zástupcovia miest a mestských častí, polovica sú zástupcovia obcí.

Predsedníctvo ZMOS rokuje podľa potreby, spravidla jedenkrát za mesiac. Je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva.

V súčasnosti má Predsedníctvo ZMOS 38 členov:

 


 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka