Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Poznáme Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

komunity.jpgBratislava - 31. mája 2018 - Mestá a obce poznajú víťazov ďalšieho ročníka oceňovania Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom. Výsledky boli slávnostne prezentované na minulotýždňovom sneme Združenia miest a obcí Slovenska. 

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017 bolo udelené obci Heľpa, ktorá dokázala spojiť rozličných aktérov v komunite a nájsť efektívne riešenia ako reagovať na potreby detí a mladých ľudí vo svojom každodennom fungovaní aj v obmedzených podmienkach menšej samosprávy a mestu Spišská Belá, ktoré reálne zapája deti a mladých ľudí do komunitných aktivít, vytvorilo pozíciu pracovníka s deťmi a mládežou ako dôležitý prvok pre systematickú prácu v tejto oblasti a zriadilo moderný mládežnícky klub Face. Ocenení okrem titulu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017 získali aj finančnú odmenu v hodnote 3 000 eur na ďalší rozvoj. Cenu pri tomto oceňovaní odovzdal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Hermann Fried a správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo. 

Michal Kaliňák 
hovorca a tajomník rady expertov 


 

EŠIF 2014-2020

Informácie o EŠIF

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. 
Účelom týchto f ...viac...

Zverejnené 8.6.2018
Aktualizované: 18.6.2018 Vyprší o 821 dní.


 

Operačné programy 2014 -2020:

– OP Kvalita životného prostredia
– OP Ľudské zdroje
– OP Integrovaný regionálny operačný program
– OP Výskum a inovácie
– OP Program rozvoja vidieka
– OP Rybné hosp ...viac...

Zverejnené 8.6.2018
Aktualizované: 18.6.2018 Vyprší o 821 dní.


 

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 - 2020:

– Európsky fond regionálneho rozvoja
– Európsky sociálny fond
– Kohézny fond
– Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka
– Európsky námorný a rybársky fond
Eu ...viac...

Zverejnené 8.6.2018


 
ÚvodÚvodná stránka