Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

podpis.jpgBratislava – 28. januára 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo newsletter týkajúci sa povinnosť miest a obcí pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity „Včasná intervencia“ ktorá je súčasťou Národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy spracovalo odporúčací postup, ktorý je k dispozícii TU. Vzor Žiadosti o vydanie súhlasu obcou podľa § 32 ods. 2  písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov nájdete TU.

Vzor Žiadosti o vydanie súhlasu obcou podľa § 32 ods. 2  písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov nájdete TU.   

V súvislosti s prijatím legislatívnych opatrení vyplývajúcich zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike bol zákonom č. 376/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019 novelizovaný zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”) a súčasne aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o pobyte cudzincov”). Uvedené sa dotklo aj obcí a miest a to tým, že pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, vydáva obec ako jeden z obligatórnych (povinných) dokladov “súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu”.

Podľa dôvodovej správy k tejto legislatívnej zmene, cieľom zapojenia obcí a miest do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania mala byť eliminácia rizík pri vytváraní sociálnych komunít v niektorých obciach, ktoré bolo v určitých prípadoch spojené napríklad s narušovaním verejného poriadku. Je nepochybné, že zmeny na trhu práce, ktorých sme v súčasnej dobe svedkami, nevyhnutne prinášajú aj zmeny v spoločnosti, na ktoré reflektuje aj legislatíva. Zákonodarca pri tejto novele vychádzal z požiadavky niektorých starostov a primátorov, aby mali nástroj na možnosť regulácie a kontroly vo vzťahu k prihlasovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín na prechodný pobyt v nehnuteľnostiach, ktoré na tento účel často nie sú prispôsobené a nespĺňajú požiadavky ustanovené právnymi predpismi. Keďže obce a mestá sú svojim obyvateľom vždy najbližšie, mali by najlepšie poznať situáciu na svojich územiach a preto rozhodol zákonodarca o tom, že touto kompetenciou (vydávať súhlas) poverí práve obce a mestá.

 


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka