Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Povinnosť obcí a miest pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

podpis.jpgBratislava – 28. januára 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo newsletter týkajúci sa povinnosť miest a obcí pri vydávaní súhlasu podľa zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity „Včasná intervencia“ ktorá je súčasťou Národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy spracovalo odporúčací postup, ktorý je k dispozícii TU. Vzor Žiadosti o vydanie súhlasu obcou podľa § 32 ods. 2  písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov nájdete TU.

Vzor Žiadosti o vydanie súhlasu obcou podľa § 32 ods. 2  písm. k) zákona č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov nájdete TU.   

V súvislosti s prijatím legislatívnych opatrení vyplývajúcich zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike bol zákonom č. 376/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019 novelizovaný zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”) a súčasne aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o pobyte cudzincov”). Uvedené sa dotklo aj obcí a miest a to tým, že pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, vydáva obec ako jeden z obligatórnych (povinných) dokladov “súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu”.

Podľa dôvodovej správy k tejto legislatívnej zmene, cieľom zapojenia obcí a miest do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania mala byť eliminácia rizík pri vytváraní sociálnych komunít v niektorých obciach, ktoré bolo v určitých prípadoch spojené napríklad s narušovaním verejného poriadku. Je nepochybné, že zmeny na trhu práce, ktorých sme v súčasnej dobe svedkami, nevyhnutne prinášajú aj zmeny v spoločnosti, na ktoré reflektuje aj legislatíva. Zákonodarca pri tejto novele vychádzal z požiadavky niektorých starostov a primátorov, aby mali nástroj na možnosť regulácie a kontroly vo vzťahu k prihlasovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín na prechodný pobyt v nehnuteľnostiach, ktoré na tento účel často nie sú prispôsobené a nespĺňajú požiadavky ustanovené právnymi predpismi. Keďže obce a mestá sú svojim obyvateľom vždy najbližšie, mali by najlepšie poznať situáciu na svojich územiach a preto rozhodol zákonodarca o tom, že touto kompetenciou (vydávať súhlas) poverí práve obce a mestá.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka