Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Posledné plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov v tomto roku

J. Hlinka na 132. plenárnom zasadnutí Výboru regiónov Členovia Európskeho výboru regiónov sa stretli na šiestom plenárnom zasadnutí v Bruseli (5. – 6. 12. 2018). Zasadnutie bolo zároveň posledným zasadnutím výboru v tomto roku. Slovenská miestna územná samospráva sa v Bruseli v tomto zložení stretla poslednýkrát, keďže niektorí slovenskí zástupcovia vo výbore stratili mandát miestne voleného zástupcu v novembrových komunálnych voľbách.

Počas dvojdňového plenárneho zasadnutia členovia výboru prediskutovali stanoviská výboru k budúcej politike súdržnosti za účasti komisárky EÚ pre regionálnu politiku (Corina Cretu) a k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európskej únie s hlavným európskym vyjednávačom (Michel Barnierom).

Nosnými témami rokovania bolo schválenie návrhov stanovísk výboru k právnym predpisom Európskej komisie k budúcej kohéznej politike EÚ 2021 – 2027. Mestá a obce v Európe prostredníctvom výboru opätovne vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovaným 10 % znížením rozpočtu viacročného finančného rámca EÚ na nasledujúce obdobie 2021 - 2027 (373 mld. eur).

V diskusii k bodu Európska územná spolupráca vystúpil počas plenárneho zasadnutia člen slovenskej národnej delegácie vo Výbore regiónov a starosta MČ Košice-JUH, Jaroslav Hlinka zdôraznil, že „zníženie miery spolufinancovania na 70 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programoch EÚS bude viesť k tomu, že programy sa stanú programami pre bohatých. Územia v cezhraničných regiónoch sa považujú za zaostalé a sú viac-menej chudobnými regiónmi“.

Podrobnejšie informácie z plenárneho zasadnutia Výboru regiónov (5. - 6. 12. 2018, Brusel).

Sekcia zahraničných vzťahov K ZMOS
10/12/2018


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“

 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, komp ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka