Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nález Ústavného súdu vyhlásený v Zbierke zákonov pod č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR.

Nález Ústavného súdu vyhlásený v Zbierke zákonov pod č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR.Vytlačiť
 

Dňa 23.11.2018 sme mailom informovali členské mestá a obce o koordinácii postupu v nadväznosti na rozhodnutie  Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky.

Následne bol  11.februára 2019  nález Ústavného súdu vyhlásený v Zbierke zákonov pod č. 33/2019 Z. z., podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR.

Vyhlásením predmetného nálezu v Zbierke zákonov strácajú § 4, § 5, § 6 zákona č. 140/2014 Z. z.  účinnosť.

V zmysle uvedeného nálezu už obec nie je povinná:

  1. prijímať žiadosti o zverejnenie ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku    na úradnej tabuli obce podľa § 4 ods. 3 zákona, ktoré boli zverejnené v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
  2. zverejňovať tieto ponuky na úradnej tabuli obce,
  3. vydávať potvrdenia o tomto zverejnení.

a zároveň už nie je povinná vydávať:

  1. potvrdenie preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
  2. potvrdenie, že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodárskeho pozemku v obci,
  3. potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku,
  4. potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle v obci v trvaní najmenej 10 rokov.

 

Obec naďalej bude na účely prevodu pozemku do vlastníctva osôb podľa § 7 ods. 1 zákona vydávať potvrdenia preukazujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) prvého bodu zákona, a to

  1. potvrdenie, že pozemok je podľa územnoplánovacej dokumentácie určený na iné ako poľnohospodárske využitie, t. j. na zástavbu,
  2. potvrdenie, že pozemok sa nachádza  v zastavanom území obce, ak nie je evidovaný v katastri nehnuteľností.

 

Bližšie informácie nájdete priamo na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=13873


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka