Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum sociálneho dialógu II.

CSD II.

NÁRODNÝ PROJEKT CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. Základné informácie
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa ...viac...

Zverejnené 9.8.2017
Aktualizované: 26.3.2018


 

Profil národného projektu

csd.jpgNárodný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021 dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele.

Medzi ne patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

 

Oficiálna stránka projektu

 

 

Publikačná činnosť

Prehľad autorských diel, ktoré boli vypracované v rámci projektových aktivít zameraných na Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. expertným tímom sociálneho partnera Združenie miest a obcí Slovenska. Vyjadrujú názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú tému.

 

 


 

Podpora miestnej ekonomiky rozvíja regióny

IMG_6839.JPGBratislava – 13. decembra 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo workshop k nástrojom lokálnej hospodárskej politike. Teória, legislatívne možnosti, praktické skúsenosti aj očakávaný vývoj znásobili priebeh a tiež spoločné formulovanie odporúčaní pre ďalšie aktivity.

           

Samosprávy sú miništátmi

Miestna územná samospráva na Slovensku je funkčná, čo dokazuje 27 rokov od svojho znovuobnovenia. Treba ale konštatovať, že môže byť aj lepšia. Pohľad na štruktúru miestnej územnej samosprávy, kompetencie v ekonomickej oblasti, hospodárske úlohy a prichádzajúca agenda „smart“ sú ideálne dôvody na to, aby sa samospráva začala orientovať na medziobecnú spoluprácu, kooperáciu a koordináciu pri konkrétnych verejnoprospešných službách, od čoho možno očakávať väčšiu dynamiku malých a stredných komunálnych podnikov, rast zamestnanosti, zvyšovanie efektivity zabezpečovaných služieb a tiež modernizáciu časti systému miestnej územnej samosprávy. Hlavne s dôrazom na inovatívne, komplexné a udržateľné riešenia prichádzajúce so spomínanou „smart“ agendou.

 

balazova.jpgEva Balážová: Komunálne podniky zvyšujú nezávislosť samospráv

„Mestá a obce majú na zabezpečovanie cieľov komunálnej politiky administratívne, finančné, infraštrukturálne a informačné nástroje, pričom najmä podpora inovácií a sieťovania môže znamenať zvýšenie efektívnej správy územia,“ uviedla Eva Balážová, prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov. Podľa nej je lokálny trh viazaný na určité miesto a je regulátorom aj stabilizátorom ekonomického rozvoja. „Malé a stredné podniky sú pozitívny jav v ekonomike samospráv a dôkaz vysokej úrovne komunálneho manažmentu. Zvyšujú nezávislosť samospráv, a preto je potrebné ich podporovať,“ povedala prezidentka komunálnych ekonómov.

 

sotolar.jpgJozef Sotolář: Sústreďme sa na súčinnosť

Expert na komunálnu legislatívu Jozef Sotolář vo svojom vystúpení okrem iného konštatoval: „Dnes je mimoriadne dôležité rozlišovať medzi lokalitou a územím, pričom pri kooperácii a integrácii treba sledovať záujem mesta, respektíve obce, a regionálny záujem.“ Podľa jeho slov sa v podpore miestnej ekonomiky treba sústrediť na súčinnosť v rámci hospodárskej politiky, ktorú vidí v spolupráci na báze dobrovoľnosti a v súčinnosti v oblasti kompetencií.

 

marcincin.jpgAnton Marcinčin: Motory oživenia zaostávajúcich regiónov  

Splnomocnenec vlády SR pre najmenej rozvinuté regióny Anton Marcinčin považuje malé a stredné podniky za motor na oživenie zaostávajúcich regiónov. „Je zrejmé, že dnes potrebujeme plánovacie, riadiace, technické, ale aj organizačné a koordinačné kapacity vo viacerých oblastiach. Či už v regionálnom rozvoji, v príprave pracovnej sily a tiež na rozvoj ekonomiky v infraštruktúre a vo financovaní,“ povedal Anton Marcinčin a pokračoval: „Na úrovni regiónov je potrebné vyriešiť dilemy, ako cestovný ruch verzus zloženie poľnohospodárstva.“ Vládny splnomocnenec zároveň pripomenul, že tak ako sú dôležité kompetencie, tak je dôležitá aj schopnosť koordinovať rozvoj v území a komunikácia s centrálnou vládou.

 

horanska.jpgErika Horanská: Koncepcia je príležitosť pre koordinovanú spoluprácu

Vedúca oddelenia mestského rozvoja na Ministerstve výstavby a dopravy SR Erika Horanská na workshope predstavila Koncepciu mestského rozvoja SR do roku 2030, ktorá podľa jej slov reaguje na súčasný stav a perspektívy koordinovaného rozvoja územia. „Pripravená stratégia je základným rámcom, ktorý reflektuje na rôzne aspekty rozvoja územia kde mestá a obce zohrávajú veľmi významnú úlohu,“ konštatovala Erika Horanská v úvode prezentácie.

 

mrazova.jpgKatarína Mrázová: Verejné obstarávanie má významné aspekty pre medziobecnú spoluprácu

„Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje aj tzv. in-house zákazky a rovnako i spoločné verejné obstarávanie. Tieto možnosti súvisia s podporou medziobecnej spolupráce a lokálnou hospodárskou politikou,“ uviedla v úvode svojej prednášky Katarína Mrázová, odborníčka na verejné obstarávanie. V priebehu svojho vystúpenia odpovedala účastníkom podujatia na konkrétne otázky týkajúce sa verejných obstarávaní pre obchodné spoločnosti založené mestami a obcami vo vzťahu k rozširovaniu činnosti a k zabezpečovaniu ďalších činností.

podpora_ekonomika.JPG

Účastníci podujatia pripravili vzory a návody pre rôzne oblasti rozvoja medziobecnej spolupráce, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v časti „Centrum sociálneho dialógu II.“ 

 

Podujatie s názvom „Nástroje na rozvoj lokálnej hospodárskej politiky“ sa uskutočnilo 11. decembra 2017 v Liptovskom Mikuláši. Aktivita bola súčasťou národného projektu  Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho partnermi sú ZMOS, KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

PREZENTÁCIE PREDNÁŠATEĽOV

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka