Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Položky 1-10 z 123

 

Komuniké z 3. rokovania Rady ZMOS

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Injekcia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy

Zapojte sa do súťaže ENVIROMESTO 2019

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

Päť kandidátov na predsedu ZMOS

Smart kamerové systémy zvyšujú bezpečnosť a ochranu

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Nájomné bývanie je potrebné podporovať

VÚB už štvrtý rok finančným partnerom ZMOS

Položky 1-10 z 123

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy pri nástupe a ukončení funkcie.

Podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona NR SR č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon“) sú verejní činitelia, ktorí spadajú pod jeho osobnú pôsobnosť, povinní podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie (v našom prípade od zloženia zákonom stanoveného sľubu), písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.

Z funkcionárov miestnej územnej samosprávy patria pod osobnú pôsobnosť ústavného zákona

- primátori miest,
- starostovia mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
- starostovia obcí,
- poslanci mestských zastupiteľstiev,
- poslanci zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach.

Na poslancov obecných zastupiteľstiev sa ústavný zákon nevzťahuje.

K oznámeniu je zo zákona potrebné do konca apríla 2011 doložiť aj potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, prípadne iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov pri nástupe do funkcie 

 

Primátori miest, starostovia mestských častí v Bratislave a v Košiciach a starostovia obcí, ktorí nepokračujú vo výkone funkcie, sú povinní podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie (t.j. od zloženia sľubu novým primátorom alebo starostom) podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Ústavný zákon ustanovuje aj obsah tohto oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie po roku od skončenia výkonu funkcie sa nevzťahuje na poslancov mestských zastupiteľstiev a zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach.
 

Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie
(po uplynutí 1 roka)

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka