Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oskar bez bariér

Oskar bez bariér – výzva na predkladanie nominácií za rok 2017 štartuje.

Tradične organizovaná súťaž OSKAR BEZ BARIÉR je vizitkou šikovnosti našich samospráv. Ide o morálne ocenenie miest a obcí, ktoré sa v praktickom živote podujali búrať bariéry tak architektonické, ako aj ľudské. Súťaž v roku 2018 vstupuje do svojho 14. ročníka a to s upravenými podmienkami súťaže a zjednodušenou prihláškou.

Do súťaže môžete prihlásiť svoje mesto a obec a to tak, že nominujete svoj dlhodobý projekt či jednorázovú aktivitu z oblasti sociálnej práce na komunálnej úrovni, môže ísť o oblasť sociálnych služieb, opatrenia sociálnoprávnej ochrany, podporu komunitnej práce či terénnu sociálnu prácu. Od roku 2017 sa odovzdávajú dve ocenenia, a to v kategórii sídel do 5000 a nad 5000 obyvateľov

Ocenenie OSKAK BEZ BARIÉR v roku 2018 bude odovzdané za aktivity a projekty realizované samosprávami v priebehu roka 2017.

Vyhodnotenie súťaže bude jedným zo sprievodných programov 29. snemu ZMOS, ktorý sa uskutoční 23. - 24. mája 2018. Pri ocenení zavádzame nový prvok, ktorým je cena predsedu ZMOS, venovaná jednotlivcom či kolektívu za aktivitu zasluhujúcu si výnimočnú pozornosť z pohľadu samosprávy.


 

Svojimi nomináciami sa stanete zdrojom inšpirácie pre ďalšie samosprávy búrajúce najmä ľudské bariéry.

PRIHLÁŠKA


 

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka