Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Odporúčaný postup k plneniu Kolektívnej zmluvy

podpis.jpgBratislava - 19. júla 2017 - S platnosťou Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá bola podpísaná v decembri minulého roka k zamestnávateľom prichádzajú povinnosti vo vzťahu k platovým záležitostiam. 

„V prvom rade treba zdôrazniť, že v rámci kolektívnej zmluvy treba pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (okrem pedagogických zamestnancov), osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov, osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov sa zvýšila od 1. januára 2017 o 4 %,“ hovorí výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Podľa jeho slov je dôležité vnímať aj prílohu ku kolektívnej zmluve, ktorou je memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. „Jeho cieľom je ďalšia úprava platových pomerov zamestnancov vo verejnom záujme, s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl,“ konštatuje Jozef Turčány.

 

Záväzok zamestnávateľov. Ako na to? 

Združenie miest a obcí Slovenska sa spolu s ostatnými zamestnávateľmi okrem iného zaviazali zvýšiť platy  formou pohyblivej zložky na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termíne od 01. 09.2017 do 31. 12. 2017 a od 01. 09. 2018 do 31. 12.2018.  

       

Odporúčanie ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska s cieľom naplnenia memoranda odporúča svojim členským mestám a obciam odporúča zodpovedne sa pripraviť na plnenie memoranda. To znamená:  

  • upraviť rozpočty miest a obcí na rok 2017 do 31.8. 2017 tak, aby v nich bol vyčlenený objem finančných prostriedkov zodpovedajúci 2 % funkčných platov zamestnancov obcí. V prípade, že sú už tieto prostriedky zahrnuté v rozpočte odporúčame vyčíslenie ich použitia za účelom naplnenia memoranda,
  • upraviť rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2017 tak, aby aj v týchto organizáciách bol vyčlenený objem finančných prostriedkov zodpovedajúci 2 % funkčných platov ich zamestnancov. V prípade škôl a školských zariadení by tento objem mal zodpovedať 2 % funkčných platov ich nepedagogických zamestnancov. V prípade, že sú už tieto prostriedky zahrnuté v rozpočte odporúčame vyčíslenie ich použitia za účelom naplnenia memoranda,
  • rozhodujúcim obdobím pre výpočet objemu prostriedkov je obdobie od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 na počet zamestnancov evidovaných v tomto období,
  • v prípade, ak je v obci odborová organizácia, prerokovať s ňou postup výpočtu prostriedkov,
  • priebežne mesačne alebo podľa rozhodnutia štatutárneho zástupcu (alikvotne podľa počtu odpracovaných dní všetkých zamestnancov organizácie) realizovať výplatu prostriedkov zamestnancom,
  • záverečné zúčtovanie vykonať v decembrových výplatách.

 

Memorandum v ďalšom horizonte

Súčasťou memoranda sú aj ďalšie kroky, ktoré zamestnávatelia vrátane ZMOS podpísali v snahe úpravy platov zamestnancov. S tým súvisí povinnosť valorizovať platové tarify a stupnice platových taríf o 4 % aj od 01. 01. 2018 a zamestnávatelia zároveň deklarovali snahu v spolupráci so zástupcami zamestnancov zrealizovať ďalšie mzdové zvýšenie zvýšiť, a teda zvýšiť platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov aj od 1. 9. 2018. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca ZMOS

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka