Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

ZMOS organizuje druhý ročník medzinárodnej konferencie MUNICIPÁLNA V-4

10.jpg

Bratislava – 14. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje druhý ročník jedinečnej medzinárodnej konferencie s názvom MUNICIPÁLNA V-4. Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia je diskusia o témach, ktoré sa týkajú miest a obcí v ...viac...

Zverejnené 14.9.2019


 

Vo Vígľaši sa bude skloňovať dobrovoľníctvo

www.pixabay.com

Bratislava – 13. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje seminár, ktorý sa bude venovať rôznym aspektom rozvoja a podpory dobrovoľníctva v mestách a obciach.
Podujatie sa sústredí na problematiku dobrovoľníctva, na to, ak ...viac...

Zverejnené 13.9.2019


 

ZMOS upozorňuje, že na novelu zákona doplatia občania

www.pixabay.com

Bratislava – 12. septembra 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska v súvislosti s očakávaným dnešným prerokovaním poslaneckej novely zákona o dani z príjmov apeluje na poslankyne a poslancov národnej rady, aby nepodporili zmeny, ktoré vo svojej pods ...viac...

Zverejnené 12.9.2019


 

ZMOS má výsledky auditu preneseného výkonu štátnej správy

www.pixabay.com

Bratislava – 11. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy zrealizovalo audit preneseného výkonu štátnej správy. Ide o nesmierne dôležitý dokument, ktorý sa týka úko ...viac...

Zverejnené 11.9.2019


 

ZMOS skúma problematiku mediácie v samospráve

www.pixabay.com

Bratislava – 10. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku mediácie v samospráve.
Mediácia je nástrojom mimosúdneho riešenia sporov. Uľahčuje komunikáciu a vzájomné poro ...viac...

Zverejnené 10.9.2019


 

Predseda ZMOSu sa listom obrátil na poslancov parlamentu pôsobiacim v samospráve

treger.jpg

Bratislava – 9. septembra 2019 – Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na členov parlamentu, ktorí pôsobili, alebo pôsobia v samospráve. Dôvodom je novela zákona o dani z príjmu a fakt, že na základe svojho pôso ...viac...

Zverejnené 9.9.2019


 

ZMOS zrealizoval prieskum o odpadoch. Poznáme výsledky.

odpad.jpg

Bratislava – 9. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska počas leta mapovalo názory samospráv na problematiku odpadového hospodárstva.
V prieskume sme sa sústredili napríklad na to, ako sú samosprávy spokojné so systémom rozšírenej zod ...viac...

Zverejnené 9.9.2019


 

ZMOS sa obrátil na poslancov parlamentu kvôli zákonu o sociálnych službách

seniori_1.JPG

Bratislava – 7. septembra 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa pred začiatkom septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky obrátilo na členov parlamentu. Pred začínajúcou schôdzou ide už o druhý list v priebehu týždňa s požiadavkou n ...viac...

Zverejnené 7.9.2019


 

Tlačová správa o pripravovanom vyhlásení výsledkov súťaže Dedina roka 2019

dedina roka.jpg

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa máte možnosť dozvedieť v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarm ...viac...

Zverejnené 6.9.2019


 

10. ročník medzinárodnej konferencie DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH 2019

2019-09-06 (2).png

Dávame Vám do pozornosti pozvánku na 10. ročník medzinárodnej konferencie „Dopravná infraštruktúra v mestách“, ktorá sa koná pod záštitou predsedu ZMOS, Branislava Trégera.
Konferencia sa uskutoční v termíne 2. - 3. októbra 2019 v priestoroch ...viac...

Zverejnené 6.9.2019 Vyprší o 16 dní.


 
Položky 1-10 z 55

Novoročné prijatie prezidentom Slovenskej republiky

a 2018.jpgBratislava – 10. januára 2018 - Prezident Slovenskej republiky prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a tiež okresných miest a samospráv, ktoré navštívil v priebehu minulého roka.

Príhovor predsedu ZMOS Michala Sýkoru

Vážený pán prezident,

nedávne vianočné sviatky sa už stali  súčasťou našich príjemných spomienok a po chvíľach strávených s rodinami, najbližšími a priateľmi sa začíname venovať viac pracovným  povinnostiam, ktoré nás v tomto roku čakajú. Dnešné prijatie u Vás vnímame ako pokračovanie v novoročnej tradícii, na ktoré vždy prichádzame v nádeji.

Pri vstupe do nového roka máme možnosť stretnúť sa s Vami a krátko bilancovať uplynulý rok a úprimne hovoriť o očakávaniach, s ktorými vstupujeme do Nového roku 2018. Veľmi nás teší, že Združenie miest a obcí Slovenska akceptujete ako stabilného a zodpovedného sociálneho partnera, za ktorého nehovorí len veľká a stabilná členská základňa, ale aj dôslednosť pri presadzovaní oprávnených požiadaviek samosprávy.

Dnes okrem členov Rady ZMOS-u sú prítomní na stretnutí s Vami aj primátori okresných miest. Obrazne, ale aj fakticky sú tu zástupcovia miestnej územnej samosprávy z celého Slovenska. V tom je nielen pestrosť našej organizácie, ale aj rozmanitosť pohľadov na život v našej krajine.  Aby som bol presnejší z 2 929 miest a obcí je členom ZMOS-u 2 782.

Tento rok je pre nás mimoriadne výnimočný, a to hneď z dvoch dôvodov.  

Slovenská republika je štvrťstoročie samostatná, s čím je spojených aj dvadsaťsedem rokov miestnej územnej samosprávy v modernom, demokratickom, administratívnom priestore. A 28 rokov je od vzniku našej organizácie.  Na Slovensku  vznikol ZMOS hneď na začiatku r. 1990, t.j. dva roky pred vznikom  samostatnej Slovenskej republiky.  Nevytvárali sme spoločnú československú organizáciu, ale už vtedy sme si spolu s českými primátormi a starostami vytvorili dve samostatné organizácie. 

Vytýčené ciele ZMOS sme postupne napĺňali našou každodennou prácou. Boli to:

• obhajovať a presadzovať spoločné záujmy a práva združených miest a obcí na základe princípov Európskej charty miestnej samosprávy, v súlade s Ústavou a zákonmi SR,

• ovplyvňovať rozvoj aktivít miestnej samosprávy a vytvárať podmienky pre riešenie otázok spoločných pre členov,

• navrhovať a predkladať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí,

• zjednocovať postup samosprávy pri vykonávaní zverených úloh. 

Bolo to obdobie, v ktorom sme zažili:

-   povzbudenie, ale aj signály nedôvery,

- presadzovanie samosprávnosti, ale tiež útoky na samosprávu,

- snahy o centralizáciu, ale aj presadzovanie vlastnej vízie slobodnej, politicky nezávislej a občiansky zodpovednej miestnej územnej samosprávy.

Môžem konštatovať, že to bolo štvrťstoročie, v ktorom sa miestna územná samospráva osvedčila a preukázala, že je jednou z kľúčových podmienok demokracie a dôležitým predpokladom slobodného štátu. A to by malo  patriť  k národným záujmom  Slovenskej republiky.

Podiel na úspešnom príbehu má každý, kto samosprávu nevníma len cez územie jedného mesta či obce a dĺžku konkrétneho volebného obdobia.

Druhý dôvod, pre ktorý je tento rok pre  miestnu územnú samosprávu mimoriadne dôležitý, sú  komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia v závere roka.  Bude to zavŕšenie nášho 4-ročného volebného obdobia. Obyvatelia v mestách a obciach si už po 8-krát od r. 1990 vyberú svojich predstaviteľov, ktorí budú mestá a obce spravovať najbližšie štyri roky. Je už iba na nich, či sa rozhodnú pre kontinuitu, prípadne pre zmenu  a,  samozrejme, od nich závisí rozsah týchto zmien. Rovnako je na nich, akú tvár získa každé mesto, obec či mestská časť, lebo  samospráva bude len taká, akí sú jej obyvatelia.

Našu spoločnosť trápia mnohé problémy. Miestna územná samospráva má v správe štátu mimoriadne dôležité miesto. Dokázala to v každom transformačnom procese, v spolupráci so štátom pri plnení našich medzinárodných ambícií, pri vstupe Slovenska do Európskej únie a v rámci ďalších dôležitých medzinárodných štruktúr.

Aj v čase najväčšej hospodárskej krízy pred 10 rokmi pristúpili mestá a obce k šetreniu,  spomaleniu svojho rastu, a to všetko preto, aby aj takto prispeli k  rozbehu prorastových opatrení a k plneniu kritérií deficitu verejnej správy.

Mestá a obce sú akoby zrkadlom prijatých zákonov a právnych noriem. Najcitlivejšie vnímame aplikačnú prax a za každou štatistikou, grafom a číslom vidíme konkrétnych obyvateľov a ich životné príbehy. Aj v tom je naša sila a pre každú zodpovednú vládu cenná spätná reakcia.

Pán prezident, 

presne pred rokom, na tomto mieste som na Vás oslovil, aby sme spoločne verejnosti ponúkali príklady dobrej praxe z našich miest a obcí. Jedine tak dokážeme udržiavať vysokú dôveryhodnosť ľudí k samospráve a zároveň budeme popri tradíciách a hodnotách samosprávy inšpirovať ďalšie mestá a obce k výnimočným osvedčeným a úspešným riešeniam.

Myslím si, že spoločne sa nám to darí a budem veľmi rád, keď v tomto úsilí nepoľavíme.

Dnes síce nevieme, čo presne a čo všetko nás v tomto roku čaká, ale isté je, že keď sa budeme navzájom počúvať, hľadať správne riešenia a vyberať z najvhodnejších alternatív, spoločne dosiahneme to, čo je zmyslom verejnej služby – uspokojovať každodenné problémy miest a obcí k spokojnosti jej obyvateľov a zabezpečiť ich rozvoj.

Vážený pán prezident, 

v závere môjho príhovoru chcem Vám, Vašim blízkym, rodine aj spolupracovníkom v mene Združenia miest a obcí Slovenska zaželať úspešný rok 2018, v ktorom nech je pevné zdravie oporou, rodina pilierom a rozvaha sprievodcom pri každom rozhodnutí.

Prosím, prijmite, ako spomienku na dnešné stretnutie dar ZMOS-u, ktorým je umelecké dielo grafika, maliara a keramikára Jána Kelemena zo Šurian spolu s knihou o tomto umelcovi.

Úprimne verím, že aj tento rok bude sprevádzaný našou úspešnou spoluprácou. Zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, že príjmete naše pozvanie  na náš májový 29. snem.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka