Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Celoplošná zimná údržba spôsobila samosprávam finančné aj technické problémy

poznamkovy_blok.jpg

Bratislava – 26. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska realizovalo prieskum zameraný na zvládnutie celoplošnej zimnej údržby. Z prieskumu je zrejmé, akým spôsobom samosprávy zabezpečujú túto povinnosť, aj to, ako starostovia a primátori hodnot ...viac...

Zverejnené 26.6.2019


 

Slovensko-ukrajinské stretnutie otvorilo nové možností partnerskej spolupráce

odesa_1.jpg

Bratislava – 26. júna 2019 - Slovenská delegácia starostov zo Slovenska pod vedením Maroša Sagana, starostu obce Cífer a predsedu ZMO Jaslovské Bohunice sa zúčastnila XV. Ukrajinského fóra obci, ktoré organizovalo Ukrajinské združenie miest (AUC) v s ...viac...

Zverejnené 26.6.2019


 

Lotyšské mesto Saldus má záujem o partnerstvo s mestom zo Slovenska,

Saldus.jpg

vyslovilo záujem o vytvorenie partnerstva s podobne veľkým mestom na Slovensku (cca 12 000 obyvateľov) o partnerstvo hlavne v oblasti turizmu a kultúry.
Lotyšské mesto Saldus sa nachádza v západnej časti Lotyšska. Mesto ma strategickú polohu l ...viac...

Zverejnené 25.6.2019


 

Európa pre občanov: Otvorené výzvy na predkladanie projektov

office-1209640_1920.jpg

V rámci programu Európa pre občanov sa otvorili výzvy na podávanie projektov.
 
Agentúra EACEA zverejnila výzvy na podávanie projektov v nasledujúcich opatreniach: Družobné mestá, Siete medzi mestami, Projekty občianskej spoločnosti. ...viac...

Zverejnené 24.6.2019


 

TASR ponúka oficiálny portrét prezidentky SR Zuzany Čaputovej

20190613_portret_002624956 (002).jpg

Bratislava - 20. júna 2019 - Tlačová agentúra Slovenskej republiky ponúka oficiálny portrét hlavy štátu, ktorý je spravidla súčasťou kancelárií samospráv, orgánov štátnej správy, ale aj napríklad veľvyslanectiev a konzulátov.
Oficiálny portrét ...viac...

Zverejnené 20.6.2019


 

ZMOS aj tento rok podporuje charitatívnu cyklojazdu Petra Káčera

page1.jpg

Bratislava – 13. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska aj v tomto roku podporuje charitatívnu cyklojazdu Petra Káčera. Správca Nadácie TA3 aj tento rok vyráža naprieč Slovenskom, aby pomohol ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

ZMOS skúma postoje samospráv ku kompetenčnej výbave

diar_poznamky.jpg

Bratislava – 12. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska v priebehu leta predstaví analýzu prenesených kompetencií z hľadiska miestnej územnej samosprávy. Následne ide realizovať audit kľúčových originálnych kompetencií. V súvislosti s tým dnes ...viac...

Zverejnené 12.6.2019


 

Infodeň „Granty pre samosprávu“ už zajtra v Košiciach!

logo Infodní.png

Už zajtra sa stretneme v Košiciach (7. 6. 2019) na poslednom podujatí v rámci jarnej šnúry informačných dní pre samosprávu “Granty pre samosprávu“, ktoré pre mestá a obce pripravil Úrad vlády SR – Odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci s ...viac...

Zverejnené 6.6.2019


 

Parkovacia politika v centre pozornosti

smart_1.jpg

Tatranská Lomnica – 5. júna 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom organizovalo podujatia, ktoré sa týkali výlučne parkovacej politiky.
Kým cieľom prvého podujatia, seminára, bola informovanosť o aktuálnom stave parkovania na Sloven ...viac...

Zverejnené 5.6.2019


 

ZMOS pracuje na zásadnej modernizácii miestnej územnej samosprávy

Bratislava – 3. júna 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska už takmer rok realizuje národný projekt zameraný na modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Ide o aktivity zamerané na zásadné reformy v prostredí miest a obcí, pričom sa projekt orientuj ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 
Položky 1-10 z 24

Novoročné prijatie prezidentom Slovenskej republiky

a 2018.jpgBratislava – 10. januára 2018 - Prezident Slovenskej republiky prijal zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a tiež okresných miest a samospráv, ktoré navštívil v priebehu minulého roka.

Príhovor predsedu ZMOS Michala Sýkoru

Vážený pán prezident,

nedávne vianočné sviatky sa už stali  súčasťou našich príjemných spomienok a po chvíľach strávených s rodinami, najbližšími a priateľmi sa začíname venovať viac pracovným  povinnostiam, ktoré nás v tomto roku čakajú. Dnešné prijatie u Vás vnímame ako pokračovanie v novoročnej tradícii, na ktoré vždy prichádzame v nádeji.

Pri vstupe do nového roka máme možnosť stretnúť sa s Vami a krátko bilancovať uplynulý rok a úprimne hovoriť o očakávaniach, s ktorými vstupujeme do Nového roku 2018. Veľmi nás teší, že Združenie miest a obcí Slovenska akceptujete ako stabilného a zodpovedného sociálneho partnera, za ktorého nehovorí len veľká a stabilná členská základňa, ale aj dôslednosť pri presadzovaní oprávnených požiadaviek samosprávy.

Dnes okrem členov Rady ZMOS-u sú prítomní na stretnutí s Vami aj primátori okresných miest. Obrazne, ale aj fakticky sú tu zástupcovia miestnej územnej samosprávy z celého Slovenska. V tom je nielen pestrosť našej organizácie, ale aj rozmanitosť pohľadov na život v našej krajine.  Aby som bol presnejší z 2 929 miest a obcí je členom ZMOS-u 2 782.

Tento rok je pre nás mimoriadne výnimočný, a to hneď z dvoch dôvodov.  

Slovenská republika je štvrťstoročie samostatná, s čím je spojených aj dvadsaťsedem rokov miestnej územnej samosprávy v modernom, demokratickom, administratívnom priestore. A 28 rokov je od vzniku našej organizácie.  Na Slovensku  vznikol ZMOS hneď na začiatku r. 1990, t.j. dva roky pred vznikom  samostatnej Slovenskej republiky.  Nevytvárali sme spoločnú československú organizáciu, ale už vtedy sme si spolu s českými primátormi a starostami vytvorili dve samostatné organizácie. 

Vytýčené ciele ZMOS sme postupne napĺňali našou každodennou prácou. Boli to:

• obhajovať a presadzovať spoločné záujmy a práva združených miest a obcí na základe princípov Európskej charty miestnej samosprávy, v súlade s Ústavou a zákonmi SR,

• ovplyvňovať rozvoj aktivít miestnej samosprávy a vytvárať podmienky pre riešenie otázok spoločných pre členov,

• navrhovať a predkladať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí,

• zjednocovať postup samosprávy pri vykonávaní zverených úloh. 

Bolo to obdobie, v ktorom sme zažili:

-   povzbudenie, ale aj signály nedôvery,

- presadzovanie samosprávnosti, ale tiež útoky na samosprávu,

- snahy o centralizáciu, ale aj presadzovanie vlastnej vízie slobodnej, politicky nezávislej a občiansky zodpovednej miestnej územnej samosprávy.

Môžem konštatovať, že to bolo štvrťstoročie, v ktorom sa miestna územná samospráva osvedčila a preukázala, že je jednou z kľúčových podmienok demokracie a dôležitým predpokladom slobodného štátu. A to by malo  patriť  k národným záujmom  Slovenskej republiky.

Podiel na úspešnom príbehu má každý, kto samosprávu nevníma len cez územie jedného mesta či obce a dĺžku konkrétneho volebného obdobia.

Druhý dôvod, pre ktorý je tento rok pre  miestnu územnú samosprávu mimoriadne dôležitý, sú  komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia v závere roka.  Bude to zavŕšenie nášho 4-ročného volebného obdobia. Obyvatelia v mestách a obciach si už po 8-krát od r. 1990 vyberú svojich predstaviteľov, ktorí budú mestá a obce spravovať najbližšie štyri roky. Je už iba na nich, či sa rozhodnú pre kontinuitu, prípadne pre zmenu  a,  samozrejme, od nich závisí rozsah týchto zmien. Rovnako je na nich, akú tvár získa každé mesto, obec či mestská časť, lebo  samospráva bude len taká, akí sú jej obyvatelia.

Našu spoločnosť trápia mnohé problémy. Miestna územná samospráva má v správe štátu mimoriadne dôležité miesto. Dokázala to v každom transformačnom procese, v spolupráci so štátom pri plnení našich medzinárodných ambícií, pri vstupe Slovenska do Európskej únie a v rámci ďalších dôležitých medzinárodných štruktúr.

Aj v čase najväčšej hospodárskej krízy pred 10 rokmi pristúpili mestá a obce k šetreniu,  spomaleniu svojho rastu, a to všetko preto, aby aj takto prispeli k  rozbehu prorastových opatrení a k plneniu kritérií deficitu verejnej správy.

Mestá a obce sú akoby zrkadlom prijatých zákonov a právnych noriem. Najcitlivejšie vnímame aplikačnú prax a za každou štatistikou, grafom a číslom vidíme konkrétnych obyvateľov a ich životné príbehy. Aj v tom je naša sila a pre každú zodpovednú vládu cenná spätná reakcia.

Pán prezident, 

presne pred rokom, na tomto mieste som na Vás oslovil, aby sme spoločne verejnosti ponúkali príklady dobrej praxe z našich miest a obcí. Jedine tak dokážeme udržiavať vysokú dôveryhodnosť ľudí k samospráve a zároveň budeme popri tradíciách a hodnotách samosprávy inšpirovať ďalšie mestá a obce k výnimočným osvedčeným a úspešným riešeniam.

Myslím si, že spoločne sa nám to darí a budem veľmi rád, keď v tomto úsilí nepoľavíme.

Dnes síce nevieme, čo presne a čo všetko nás v tomto roku čaká, ale isté je, že keď sa budeme navzájom počúvať, hľadať správne riešenia a vyberať z najvhodnejších alternatív, spoločne dosiahneme to, čo je zmyslom verejnej služby – uspokojovať každodenné problémy miest a obcí k spokojnosti jej obyvateľov a zabezpečiť ich rozvoj.

Vážený pán prezident, 

v závere môjho príhovoru chcem Vám, Vašim blízkym, rodine aj spolupracovníkom v mene Združenia miest a obcí Slovenska zaželať úspešný rok 2018, v ktorom nech je pevné zdravie oporou, rodina pilierom a rozvaha sprievodcom pri každom rozhodnutí.

Prosím, prijmite, ako spomienku na dnešné stretnutie dar ZMOS-u, ktorým je umelecké dielo grafika, maliara a keramikára Jána Kelemena zo Šurian spolu s knihou o tomto umelcovi.

Úprimne verím, že aj tento rok bude sprevádzaný našou úspešnou spoluprácou. Zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, že príjmete naše pozvanie  na náš májový 29. snem.


 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka