Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 

ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú

podpis.jpg

Bratislava – 5. júla 2019 – Združenie miest  a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do Nár ...viac...

Zverejnené 5.7.2019


 

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

ta_margecany_1.jpg

Margecany – 3. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe. Tento krát sa týkajú využitia dažďovej vody, jedinečného domova pre seniorov a MINI Slovenska.
Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú rie ...viac...

Zverejnené 3.7.2019


 
Položky 1-10 z 39

Mestá a obce nemôžu realizovať úlohy bez finančného krytia zo strany štátu

foto_tb.jpgŠtrba – 25. marca 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že miestna územná samospráva musí byť partnerom štátu. Odmietame tvrdenie, že mestá a obce majú veľa peňazí a preto majú z čoho platiť stále nové a ďalšie opatrenia prijaté parlamentom.

Štát nám nemôže diktovať platenie jeho opatrení  

V čase celosvetovej krízy mestá a obce preukázali svoj záujem stabilizovať verejné zdroje. V tomto období si samosprávy utiahli opasky a akceptovali dohodnuté obmedzenia. Ukázalo sa to ako správne a zodpovedné. „Je po kríze, ekonomike sa darí. Nie je možné, aby sme akceptovali tvrdenia, že ak sa aj samosprávam, bude štát rozhodovať za nich o tom, kde majú dať svoje finančné prostriedky. To už nie je o princípoch samosprávy. Toto tvrdenie podčiarkujú dopady viacerých opatrení, ktoré keď porovnáme s navýšením príjmov miest a obcí z podielových daní, zistíme, že nám v podstate neostanú peniaze na plnenie našich originálnych kompetencií, úloh a povinností,“ zdôrazňuje Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho vyjadrenie dopĺňa výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány: „Nie je tomu tak dávno, keď sme odmietali rovnicu, podľa ktorej, keď štát ušetrí euro, samospráva by mala ušetriť dve. Nežiadame, aby to platilo naopak. Za rovnako neprípustné považujeme, aby nám štát v lepších časoch bral peniaze na financovanie svojich opatrení.“

Združenie miest a obcí Slovenska koncom júna minulého roka podpísalo vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách na roky 2019 a 2020, čím sme sa prihlásili k razantnému zvyšovaniu platov vo verejnej správe. Keď však porovnávame nárast príjmov z podielových daní s finančnými dopadmi ďalších opatrení, je zrejmé, že ani viac peňazí nám nebude stačiť. Môže tak prísť k paralyzovaniu základných úloh a povinností miest a obcí a to iba kvôli tomu, že sa mediálne podsúva dojem, že miestna územná samospráva má veľa peňazí, tak nech platí. Aj preto ZMOS ako sociálny partner v Hospodárskej a sociálnej rade nepodporil návrh rozpočtu verenej správy na roky 2019 – 2021.

Reálne financie v samosprávach

Podiel na dani z príjmu v roku 2018 bol navýšený o viac ako 11% oproti roku 2017. Zásahy do daňových zákonov, ktorými sa  zvyšovali odpočítateľné položky, zavádzali  nové oslobodenia, zmierňovali podmienky pre vyplácanie 13. a 14. platu sa  ukrojili z možného príjmu. Rozpočet na rok 2019 počíta s výnosom na úrovni 2, 17 mld. eur, vyšší výnos musíme spárovať s konkrétnymi opatreniami schválenými Národnou radou Slovenskej republiky. Výsledkom je zásah do ekonomickej stability miestnej územnej samosprávy a obmedzovania peňazí na plnenie našich základných funkcií.

Daň z príjmov bola „rozdaná“ vlani

V tomto roku by mestá a obce mali očakávať viac peňazí z výnosu dane z príjmu fyzických osôb o cca 178 mil. eur, ale už v roku 2018 boli prijatí viaceré opatrenia, ktoré tieto peniaze automaticky premenia na financovanie vládnych opatrení. Zvýšenie platových taríf zamestnancov o 10 % so súčasným zvýšením prvej platovej triedy na úroveň minimálnej mzdy 150 mil. euro, zvýšila sa minimálna mzda na 520 euro, čo naše rozpočty tiež zaťaží sumou 8 mil. euro.  Dopady „chodníkovej novely“ v cestnom zákone bilancujeme priebežne. Zatiaľ môžeme len odhadovať, že to bude suma sa môže pohybovať okolo 30 mil. euro. Zvýšením poplatkov za skládkovanie odpadov prídu obce o 8 mil. euro, zavedením rekreačné poukážok pre odhadovaných 60 % svojich zamestnancov o 24 mil. euro. Obedy zadarmo môžu stáť samosprávu až 25 mil. euro. Ostatné zákonné opatrenia, akými sú napr. povinné príspevky neštátnym poskytovateľom sociálnych služieb, čipovanie psov v zákone o veterinárnej starostlivosti, dopady prijatého zákona o vodách, zavedenie novej dane z poistenia, doplnkového dôchodkové sporenie v treťom pilieri, zákon ochrane osobných údajov predstavujú dohromady  až 15 mil. euro. „Ani navýšené príjmy samospráv nebudú stačiť na financovanie vládnych opatrení. Sme a naďalej budeme vystavení tlaku obmedzovať vlastné výdavky tam, kde cítime potrebu financovať to, čo potrebujú mestá a obce. Podľa našich odhadov nám bude chýbať približne 80 mil. eur. Napriek tomu sme atakovaní návrhmi ďalších opatrení, ktoré  zoberú samosprávam ich vlastné financie. Teda peniaze, ktoré budú samosprávy potrebovať na plnenie terajších zákonných úloh, na vlastné verejné politiky, na rozšírenie verejných služieb, na všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov,“ pripomína Michal Sýkora.

 

Prezentácia o reálnej situácii v ekonomike samospráv je k dispozícii TU.

 


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka