Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Mestá a obce nemôžu realizovať úlohy bez finančného krytia zo strany štátu

foto_tb.jpgŠtrba – 25. marca 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že miestna územná samospráva musí byť partnerom štátu. Odmietame tvrdenie, že mestá a obce majú veľa peňazí a preto majú z čoho platiť stále nové a ďalšie opatrenia prijaté parlamentom.

Štát nám nemôže diktovať platenie jeho opatrení  

V čase celosvetovej krízy mestá a obce preukázali svoj záujem stabilizovať verejné zdroje. V tomto období si samosprávy utiahli opasky a akceptovali dohodnuté obmedzenia. Ukázalo sa to ako správne a zodpovedné. „Je po kríze, ekonomike sa darí. Nie je možné, aby sme akceptovali tvrdenia, že ak sa aj samosprávam, bude štát rozhodovať za nich o tom, kde majú dať svoje finančné prostriedky. To už nie je o princípoch samosprávy. Toto tvrdenie podčiarkujú dopady viacerých opatrení, ktoré keď porovnáme s navýšením príjmov miest a obcí z podielových daní, zistíme, že nám v podstate neostanú peniaze na plnenie našich originálnych kompetencií, úloh a povinností,“ zdôrazňuje Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho vyjadrenie dopĺňa výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány: „Nie je tomu tak dávno, keď sme odmietali rovnicu, podľa ktorej, keď štát ušetrí euro, samospráva by mala ušetriť dve. Nežiadame, aby to platilo naopak. Za rovnako neprípustné považujeme, aby nám štát v lepších časoch bral peniaze na financovanie svojich opatrení.“

Združenie miest a obcí Slovenska koncom júna minulého roka podpísalo vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách na roky 2019 a 2020, čím sme sa prihlásili k razantnému zvyšovaniu platov vo verejnej správe. Keď však porovnávame nárast príjmov z podielových daní s finančnými dopadmi ďalších opatrení, je zrejmé, že ani viac peňazí nám nebude stačiť. Môže tak prísť k paralyzovaniu základných úloh a povinností miest a obcí a to iba kvôli tomu, že sa mediálne podsúva dojem, že miestna územná samospráva má veľa peňazí, tak nech platí. Aj preto ZMOS ako sociálny partner v Hospodárskej a sociálnej rade nepodporil návrh rozpočtu verenej správy na roky 2019 – 2021.

Reálne financie v samosprávach

Podiel na dani z príjmu v roku 2018 bol navýšený o viac ako 11% oproti roku 2017. Zásahy do daňových zákonov, ktorými sa  zvyšovali odpočítateľné položky, zavádzali  nové oslobodenia, zmierňovali podmienky pre vyplácanie 13. a 14. platu sa  ukrojili z možného príjmu. Rozpočet na rok 2019 počíta s výnosom na úrovni 2, 17 mld. eur, vyšší výnos musíme spárovať s konkrétnymi opatreniami schválenými Národnou radou Slovenskej republiky. Výsledkom je zásah do ekonomickej stability miestnej územnej samosprávy a obmedzovania peňazí na plnenie našich základných funkcií.

Daň z príjmov bola „rozdaná“ vlani

V tomto roku by mestá a obce mali očakávať viac peňazí z výnosu dane z príjmu fyzických osôb o cca 178 mil. eur, ale už v roku 2018 boli prijatí viaceré opatrenia, ktoré tieto peniaze automaticky premenia na financovanie vládnych opatrení. Zvýšenie platových taríf zamestnancov o 10 % so súčasným zvýšením prvej platovej triedy na úroveň minimálnej mzdy 150 mil. euro, zvýšila sa minimálna mzda na 520 euro, čo naše rozpočty tiež zaťaží sumou 8 mil. euro.  Dopady „chodníkovej novely“ v cestnom zákone bilancujeme priebežne. Zatiaľ môžeme len odhadovať, že to bude suma sa môže pohybovať okolo 30 mil. euro. Zvýšením poplatkov za skládkovanie odpadov prídu obce o 8 mil. euro, zavedením rekreačné poukážok pre odhadovaných 60 % svojich zamestnancov o 24 mil. euro. Obedy zadarmo môžu stáť samosprávu až 25 mil. euro. Ostatné zákonné opatrenia, akými sú napr. povinné príspevky neštátnym poskytovateľom sociálnych služieb, čipovanie psov v zákone o veterinárnej starostlivosti, dopady prijatého zákona o vodách, zavedenie novej dane z poistenia, doplnkového dôchodkové sporenie v treťom pilieri, zákon ochrane osobných údajov predstavujú dohromady  až 15 mil. euro. „Ani navýšené príjmy samospráv nebudú stačiť na financovanie vládnych opatrení. Sme a naďalej budeme vystavení tlaku obmedzovať vlastné výdavky tam, kde cítime potrebu financovať to, čo potrebujú mestá a obce. Podľa našich odhadov nám bude chýbať približne 80 mil. eur. Napriek tomu sme atakovaní návrhmi ďalších opatrení, ktoré  zoberú samosprávam ich vlastné financie. Teda peniaze, ktoré budú samosprávy potrebovať na plnenie terajších zákonných úloh, na vlastné verejné politiky, na rozšírenie verejných služieb, na všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov,“ pripomína Michal Sýkora.

 

Prezentácia o reálnej situácii v ekonomike samospráv je k dispozícii TU.

 


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka