Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vítame Vás na oficiálnej webovej stránke ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Aktuality

Materské školy po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania Vytlačiť
 

poznamkovy_blok.jpgBratislava – 9. októbra 2019 - Vydavateľstvo JurisDat Bratislava dáva na trh 20.ročenku určenú pre riaditeľov a zriaďovateľov materských škôl.

V publikácii sa mapuje právny stav po schválení zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní (zákon č. 209/2019 Z. z.), ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom bol novelizovaný tiež zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (najmä  zmeny kompetencií riaditeľov a zriaďovateľov materských škôl po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania) a tiež zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských   zariadení (novelou sú upravené o.i. aj podmienky financovania povinného predprimárneho vzdelávania). V súvislosti so zmenami v predprimárnom   vzdelávaní bol novelizovaný tiež zákon č. 278/1993 Z. z. (o správe majetku štátu), ktorým sa umožňuje prevod majetku štátu nielen na obce, ale aj na nimi zriadené organizácie a zákon č. 600/2003 Z.z. (o prídavku na dieťa). Jednou z ťažiskových, je kapitola obsahujúca porovnávaciu štúdiu súčasnej legislatívy s legislatívnymi úpravami po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania. V samostatnej časti sa upozorňuje na nedostatky v legislatívnych úpravách, ktoré znemožnia obciam plne sa podieľať na zavádzaní povinného predprimárneho vzdelávania. V knihe je uvedený aj výňatok zo stanoviska Generálnej prokuratúry SR ku kompetenciám obcí vo vzťahu k materským školám.

V publikácii sú uvedené právne predpisy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov materských škôl, vrátane zmien, ktoré vyplývajú zo zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a prehľad zásadných zmien, ktoré sa po 1.9.2019 týkajú zamestnancov v regionálnom školstve.                                                                                                             

Publikácia (formát A, rozsah 528 strán) je v období príprav na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania základnou a zatiaľ jedinou pracovnou pomôckou pre starostov obcí, v kompetencii ktorých je zriaďovanie materských škôl.   

Informácie získate a objednávky zasielajte na e-mail: pv1920@centrum.sk  


 
 
ÚvodÚvodná stránka