Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Orgány ZMOS

Kontrolná komisia ZMOS

Kontrolná komisia vykonáva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi

• kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia,
• kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov,
• navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
• vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia a predkladá raz ročne správu o výsledkoch vykonaných kontrol rade a snemu.

Kontrolná komisia ZMOS má päť členov. Na návrh Rady ZMOS ich volí prvý snem po komunálnych voľbách spomedzi starostov a primátorov. Predsedu volia členovia komisie.
Funkčné obdobie je 4 - ročné. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia alebo s pracovným pomerom v kancelárii združenia.

 

V súčasnosti (volebné obdobie 2015 - 2019) má kontrolná komisia ZMOS toto zloženie:

 

 

 

 


 
Členovia kontrolnej komisie
MENO A PRIEZVISKOFUNKCIAMESTO / OBEC
Iveta RUŠINOVÁprimátorka Krompachy
Lenka BALKOVIČOVÁprimátorkaZvolen
Ján KADERAprimátorNámestovo
Milan KOLESÁRprimátorJelšava
Peter DUDAstarostaVeľká Lomnica

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka