Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Komuniké zo 17. rokovania Rady ZMOS

tlacovka_rada.jpgBratislava – 11. apríla 2018 – V poradí 17. zasadnutie Rady ZMOS sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. apríla 2018. Program sa sústredil na prípravu májového snemu, aktuálnu legislatívu a ekonomické témy.

Po otvorení, voľbe návrhovej komisie a vyhodnotení plnenia boli prerokované aktuálne informácie z legislatívneho procesu, ktoré uviedli výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány. Výkonní podpredsedovia následne predložili vyhodnotenie plnenia záverov 28. snemu ZMOS, požiadaviek regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov snemu. Ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová členom rady predložila návrh dokumentov 29. snemu ZMOS. Po prerokovaní tohto bodu, výkonný podpredseda Jozef Turčány, uviedol informáciu o návrhu zmien v odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme 2018 a informáciu o plnení rozpočtov a hospodárené miest a obcí za rok 2017. Informáciu o prevádzkových problémoch IS DOM a prijatých opatreniach predložil výkonný riaditeľ DEUS Adrián Belánik. Členovia rady sa následne zaoberali informáciou o záveroch rokovania komory obcí, ktorú uviedol predseda komory Ľubomír LÖrincz, po ktorom výkonný podpredseda Milan Muška predstavil stanovisko ZMOS k návrhu zásad nového zákona o verejnom obstarávaní. V závere rokovania členovia Rady ZMOS ešte prerokovali rozpočet združenia a návrh harmonogramu zasadnutí Rady a Predsedníctva ZMOS na 2. polrok 2018. Po týchto bodoch nasledoval bod rôzne a záver prvého dňa rokovania.

Druhý rokovací deň sa uskutočnili odborné konzultácie a poradenstvo odborných zamestnancov Kancelárie ZMOS v oblastiach: sociálne služby a ich financovanie, komunitné plány v obci a regionálne školstvo. Rokovanie sa uskutočnilo v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese.

 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“

 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, komp ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka