Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Problematika „zhromaždenia“ v mestách a obciach

diar_poznamky.jpg

Bratislava – 21. augusta 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa v aktuálnom vydaní newslettera venuje problematike „zhromaždenia“ v mestách a obciach.
V prostredí samosprávy sa stretávame s rôznymi možnosťami pri zadefinovaní pojmu „zhroma ...viac...

Zverejnené 21.8.2019


 

Európske pravidlá v praxi - prieskum Úradu pre verejné obstarávania

poznamkovy_blok.jpg

Bratislava - 20. augusta 2019 - Európska komisia vyzýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov k spoluúčasti na elektronickom on-line dotazníku, výstupy ktorého môžu byť nápomocné pre aplikáciu noriem Európskej únie v praxi.
Nakoľko je dota ...viac...

Zverejnené 20.8.2019


 

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 
Položky 1-10 z 40

Komuniké z 19. rokovania Rady ZMOS

IMG_8799.JPGŠtrbské Pleso – 10. októbra 2018 – Posledné rokovanie Rady ZMOS v tomto volebnom období zvolal predseda ZMOS Michal Sýkora na 9 a 10. októbra 2018. Napriek blížiacim sa komunálnym voľbám  rokovaniu dominovali témy z aktuálnej legislatívy.

Po otvorení rokovania nasledovala prezentácia služieb spoločnosti WYDREX, s.r.o. - čistiarne odpadových vôd v koncepcii Smart Cities - Prelomové slovenské riešenie dobýva svet (Š. Huštaty, spolumajiteľ, Ing. P. Uhrík, spol. Expirio, s.r.o.). Následne, po voľbe návrhovej komisie ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová uviedla vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány, ktorí zároveň predstavili priebežné vyhodnotenie plnenia  priorít a schválených uznesení 29. snemu ZMOS. Stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 predložil výkonný podpredseda Jozef Turčány. Výkonný podpredseda Milan Muška informoval o stanovisku ZMOS k aktuálnym návrhom zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Implementácia zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí - informácia o rokovaní zástupcov ZMOS s predsedom vlády SR P. Pellegrinim a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richterom k financovaniu neštátnych poskytovateľov bola predložená predsedníčkou odbornej sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít  Rady ZMOS  Boženou Kováčovou. V poradí desiatym bodom rokovania bola priebežná informácia o stave príprav na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z pohľadu úloh samosprávy, ktorú uviedol výkonný podpredseda Milan Muška.

Druhý rokovací deň otvoril František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a Švajčiarska prezentoval možnosti čerpania grantov EHP. Členov Rady ZMOS informoval o pripravovaných výzvach a aktivitách v oblasti projektovej činnosti. S informáciou o spôsobe zabezpečenia plnenia úloh zo zákona 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v podmienkach miestnej územnej samosprávy vystúpil výkonný podpredseda Milan Muška. Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak uviedol návrh stanoviska ZMOS k budúcej kohéznej politike EÚ v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2020 – 2027. Vyhodnotenie plnenia úloh zo Stratégie ZMOS na informatizáciu samosprávy a návrhy projektov na jej zabezpečenie predstavil výkonný podpredseda Milan Muška. Následne vystúpila ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová k príprave 30. snemu ZMOS. Informáciu zahraničnej sekcie o budúcej európskej územnej (cezhraničnej a nadnárodnej) spolupráci EÚ 2020+, príprave Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023 a slovensko-ruskej spolupráci predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Ďalšími bodmi rokovania boli témy týkajúce sa vnútornej činnosti Združenia miest a obcí Slovenska.

 

Michal Kaliňák  
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

 


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka