Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Komuniké z 19. rokovania Rady ZMOS

IMG_8799.JPGŠtrbské Pleso – 10. októbra 2018 – Posledné rokovanie Rady ZMOS v tomto volebnom období zvolal predseda ZMOS Michal Sýkora na 9 a 10. októbra 2018. Napriek blížiacim sa komunálnym voľbám  rokovaniu dominovali témy z aktuálnej legislatívy.

Po otvorení rokovania nasledovala prezentácia služieb spoločnosti WYDREX, s.r.o. - čistiarne odpadových vôd v koncepcii Smart Cities - Prelomové slovenské riešenie dobýva svet (Š. Huštaty, spolumajiteľ, Ing. P. Uhrík, spol. Expirio, s.r.o.). Následne, po voľbe návrhovej komisie ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová uviedla vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS. Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány, ktorí zároveň predstavili priebežné vyhodnotenie plnenia  priorít a schválených uznesení 29. snemu ZMOS. Stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 predložil výkonný podpredseda Jozef Turčány. Výkonný podpredseda Milan Muška informoval o stanovisku ZMOS k aktuálnym návrhom zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Implementácia zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí - informácia o rokovaní zástupcov ZMOS s predsedom vlády SR P. Pellegrinim a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richterom k financovaniu neštátnych poskytovateľov bola predložená predsedníčkou odbornej sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít  Rady ZMOS  Boženou Kováčovou. V poradí desiatym bodom rokovania bola priebežná informácia o stave príprav na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z pohľadu úloh samosprávy, ktorú uviedol výkonný podpredseda Milan Muška.

Druhý rokovací deň otvoril František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a Švajčiarska prezentoval možnosti čerpania grantov EHP. Členov Rady ZMOS informoval o pripravovaných výzvach a aktivitách v oblasti projektovej činnosti. S informáciou o spôsobe zabezpečenia plnenia úloh zo zákona 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v podmienkach miestnej územnej samosprávy vystúpil výkonný podpredseda Milan Muška. Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak uviedol návrh stanoviska ZMOS k budúcej kohéznej politike EÚ v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2020 – 2027. Vyhodnotenie plnenia úloh zo Stratégie ZMOS na informatizáciu samosprávy a návrhy projektov na jej zabezpečenie predstavil výkonný podpredseda Milan Muška. Následne vystúpila ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová k príprave 30. snemu ZMOS. Informáciu zahraničnej sekcie o budúcej európskej územnej (cezhraničnej a nadnárodnej) spolupráci EÚ 2020+, príprave Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023 a slovensko-ruskej spolupráci predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Ďalšími bodmi rokovania boli témy týkajúce sa vnútornej činnosti Združenia miest a obcí Slovenska.

 

Michal Kaliňák  
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

 


 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

ÚvodÚvodná stránka