Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predseda a podpredsedovia ZMOS

Ing. Milan Muška

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Muška

 

výkonný podpredseda ZMOS

Po absolvovaní humanitného smeru na SVŠ vo Vranove ukončil štúdium na Strojnícko-elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravnej v Žiline, odbor strojárenská technológia so špecializáciou na dopravné stroje a manipulačné zariadenia. Vo veku 25 rokov sa rozhodol pre manažérsku dráhu v komunálnej sfére, stal sa výrobno-technickým námestníkom Okresného podniku komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou, po piatich rokoch aj jeho riaditeľom. Od roku 1984 do roku 1990 pôsobil ako predseda MsNV vo Vranove nad Topľou.


V rokoch 1990 - 1992 bol v prvých demokratických voľbách zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR v Prahe, kde pôsobil vo výbore pre životné prostredie, ktorý sa významnou mierou pričinil o dostavbu vodného diela Gabčíkovo. Aktívne sa podieľal sa na založení Zväzu miest a obcí ČSFR, stal sa jeho podpredsedom a v roku 1990 bol jedným zo spoluzakladateľov Združenia miest a obcí Slovenska a jeho podpredsedom.


Po skončení poslaneckého mandátu v parlamente a vzniku samostatnej Slovenskej republiky pôsobil dva roky ako vedúci obchodnej divízie súkromnej spoločnosti.


Dve volebné obdobia 1994 - 2002 pôsobil ako primátor mesta Vranov nad Topľou. V tom čase sa podieľal na realizácii prvých projektov z predvstupových fondov a z fondu Karpatskej nadácie. Pilotný projekt na podporu rozvoja vidieckeho regiónu Vranov nad Topľou bol vtedy jednou z prvých lastovičiek v tejto oblasti na Slovensku.


V Združení miest a obcí Slovenska bol predsedom regionálneho združenia ZMOS, členom Rady ZMOS a jedno volebné obdobie prvým podpredsedom ZMOS. Počas celej svojej profesionálnej kariéry pôsobil aj ako športový funkcionár v turistike na okresnej i krajskej úrovni, neskôr vo vrcholových orgánoch telovýchovy ako prezident Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR a podpredseda Slovenského združenia telesnej kultúry.


Dva roky externe učil predmet verejná správa na katedre politológie Prešovskej univerzity . 


Od roku 2003 pôsobil ako ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS a od roku 2006 až do roku 2015 ako výkonný podpredseda ZMOS vykonávajúci súčasne kompetencie ústredného riaditeľa. Na pozícii výkonného podpredsedu zodpovedá za oblasť regionálneho rozvoja, informatiky a štatistiky, zahraničných vzťahov, spolupráce so zahraničnými partnerskými zväzmi, vzdelávania samosprávy a projektovej činnosti ZMOS, ochrany pred požiarmi.


Podieľa sa na koordinácii činnosti regionálnych združení miest a obcí, legislatívneho procesu, zastupuje ZMOS v poradnom orgáne vlády SR - Hospodárskej a sociálnej rade (Tripartita). Zastupuje ZMOS v oblasti medzinárodných vzťahov, spolupracuje v tejto oblasti so zahraničnou sekciou a s delegátmi SR v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Európy pri Rade Európy, ako aj s delegátmi SR vo Výbore regiónov EÚ. Zodpovedá za činnosť sekcií ZMOS – sekciu medzinárodných vzťahov, sekciu informatiky, sekciu regionálneho rozvoja. Za ZMOS je členom troch monitorovacích výborov.


 

Predseda ZMOS

Mgr. Branislav Tréger PhD.


 

 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka