Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Informácia z rokovania Predsedníctva ZMOS

IMG_8467.JPGŠtrbské Pleso – 12. septembra 2018 – V poradí 10. rokovanie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo 12. septembra 2018 k aktuálnym ekonomickým aj legislatívnym témam.

Po otvorení rokovania výkonní podpredsedovia ZMOS Milan Muška a Jozef Turčány uviedli aktuálne informácie z legislatívneho procesu. Následne informovali o postupe realizácie priorít po 29. sneme ZMOS. Stanovisko ZMOS k aktuálnym návrhom zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe a tiež spôsob zabezpečenia plnenia úloh zo zákona 117/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v podmienkach miestnej územnej samosprávy predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Predsedníčka odbornej sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová predstavila materiál k implementácii zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí vrátane informácie o rokovaní zástupcov ZMOS s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom. Po bode Rôzne bol program rokovania ukončený. 

 

Michal Kaliňák 
hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS 


 

Aktuálne ponuky

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre štúdiu: „Podpora nájomného bývania“

 
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová sadzba: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, komp ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka