Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Informácia z rokovania Komory miest

komora_miest.jpgBratislava  9. mája 2018 - Podpredseda ZMOS a predseda jej Komory miest Štefan Bieľak zvolal rokovanie komory k témam, ktoré sa týkajú princípov samosprávy a verejnej správy.

Členovia komory sa venovali formulovaniu princípov komunálnej reformy a dokončeniu (prehodnoteniu) reformy verejnej správy. Zároveň boli informovaní o záveroch rokovania Sekcie verejnej správy Rady ZMOS k tejto téme. Tiež im bol predstavený prehľad usporiadania územnej samosprávy vo vybraných štátoch. Predseda Komory Š. Bieľak uviedol návrh hlavných téz, princípov a možností riešenia komunálnej reformy, ktorá bola hlavnou témou rokovania Komory miest. Hovorca ZMOS a tajomník rady expertov M. Kaliňák predstavil národný projekt ZMOS Modernizácia miestnej územnej samosprávy ( predložený v rámci operačného programu EVS).

Diskusia sa niesla v duchu pozitívneho vnímania komunálnej reformy, negatívne však bola vnímaná otázka financovania obcí. Zdôraznilo sa to, že identita obcí ostane zachovaná a nedôjde v žiadnom prípade k zlučovaniu obcí, zmeny by mali nastať v spôsobe rozdelenia kompetencií medzi mestami a obcami. Potrebné je začať postupne s medializáciou komunálnej reformy ako témy ZMOS a mala by byť prioritou nadchádzajúceho 29. snemu ZMOS. Rokovanie Komory miest sa uskutočnilo 3. mája 2018. 


 

EŠIF 2014-2020

Informácie o EŠIF

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. 
Účelom týchto f ...viac...

Zverejnené 8.6.2018
Aktualizované: 18.6.2018 Vyprší o 821 dní.


 

Operačné programy 2014 -2020:

– OP Kvalita životného prostredia
– OP Ľudské zdroje
– OP Integrovaný regionálny operačný program
– OP Výskum a inovácie
– OP Program rozvoja vidieka
– OP Rybné hosp ...viac...

Zverejnené 8.6.2018
Aktualizované: 18.6.2018 Vyprší o 821 dní.


 

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 - 2020:

– Európsky fond regionálneho rozvoja
– Európsky sociálny fond
– Kohézny fond
– Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka
– Európsky námorný a rybársky fond
Eu ...viac...

Zverejnené 8.6.2018


 
ÚvodÚvodná stránka