Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PROJEKT TONET

Projekt TONET - THEMATIC OPEN NETWORK

 

Projekt TONET sa zameriava na prípravu a realizáciu medzinárodného kontaktného semináru, venovaného budovaniu interetnického a interkultúrneho dialógu v procese riešenia komunitných konfliktov na úrovni miestnych samospráv.

Očakávaným výstupom projektu je zmena postojov účastníkov projektu, ako aj ich zvýšená schopnosť modelovať a do praxe zavádzať nové mechanizmy zamerané na budovanie interkultúrneho a interetnického dialógu mládeže a podporiť aktívne zapájanie kľúčových aktérov na lokálnej úrovni ako jeden z hlavných predpokladov inklúzie marginalizovaných komunít do každodenného života obce (s dôrazom na rómske komunity a dialóg etnických, náboženských a sociálnych minorít s majoritou).

Projekt prispieva k vytvoreniu podmienok pre budúcu spoluprácu miest a obcí s mimovládnymi organizáciami, ktoré aktívne pôsobia v oblasti mediácie, interetnického dialógu, prevencie a eliminácie komunitných konfliktov. Vybudovanie funkčných vzťahov je hlavným zámerom projektu, ako aj kľúčovým predpokladom ďalších spoločných projektov a iniciatív zapojených partnerov. Projekt súčasne vytvára podmienky pre vznik novej tematickej siete spolupracujúcich subjektov.

 

Projektoví partneri:

Hlavných projektových partnerov predstavujú zahraničné združenia miestnych samospráv, ktoré majú v kompetencii agendu mládežníckej politiky a mimovládne organizácie a organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú problematike komunitných konfliktov, interetnického dialógu a mediácii.

 

 1. Združenie miest a obcí Slovenska
 2. Národné združenie miestnych samospráv Gruzínska
 3. Združenie obcí Čiernej Hory
 4. Mesto Bukurešť
 5. Mesto Ploješť
 6. Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 7. Partners for Democratic Change Slovakia
 8. Maďarské národné združenie miestnych samospráv
 9. Foresee Research Group Nonprofit
 10. Partners Hungary Foundation
 11. Mestská časť Çankaya
 12. Univerzita Kadir Has; Fakulta komunikácie; Katedra nových médií
 13. Kongres miestnych samospráv Moldavska
 14. Albánske združenie obcí
 15. Združenie obcí Chorvátskej republiky
 16. Člověk v tísni

 

Termín realizácie projektu:

1. apríl 2014 – 30. jún 2015

 

Projekt TONET –THEMATIC OPEN NETWORK bol podporený z programu Mládež v akcii 2007-2013


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka