Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PROJEKT EIA

ZVYŠOVANIE ÚČASTI OBCÍ A VEREJNOSTI NA PROCESE EIA

 

Združenie miest a obcí Slovenska si plne uvedomuje niektoré nedostatky a chyby v rozhodovaní samosprávnych orgánov (obcí a miest), ktoré neskôr vplývajú na kvalitu života obcí, ich obyvateľov, na rozvoj a následnú budúcnosť regiónu. Z toho dôvodu sa rozhodlo poukázať na význam procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pre obce a mestá (EIA) a to prostredníctvom projektu „Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA“ podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Cieľom projektu je presadzovať nové formy účasti verejnosti na procese EIA (Environmental Impact Assessment) v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni miestnej územnej samosprávy.

Hlavné výstupy a ciele projektu:

  1. Spracovanie a vytvorenie odborného metodického manuálu pre obce a samosprávy - ako sa aktívne a účinne zapojiť do procesu EIA s prihliadnutím na nové zmeny v legislatíve, ktoré prinesie novela zákona EIA.
  2. Zrealizovanie 8 jednodňových seminárov so zástupcami miest a obcí zameraných na prezentáciu nového prístupu k procesu EIA, novej legislatívy, požiadaviek na obce a mestá v danej problematike.
  3. Školenia pre regionálnych koordinátorov -  tri dvojdňové semináre, na ktorých sa bude interaktívne pracovať na fiktívnej alebo modelovej kauze procesu posudzovania, pričom sa využije nová metodika na báze nového zákona EIA.
  4. Vytvorenie celoslovenskej siete regionálnych koordinátorov procesov EIA, zástupcov obcí a miest.
  5. Vznik informačného systému prenosu skúseností a vzájomnej pomoci medzi mestami a obcami s cieľom vytvárania synergického a koordinovaného postupu pri riešení procesov EIA, ktoré presahujú hranice katastrov, resp. regiónov.

 

Riadiaci orgán: Nadácia EKOPOLIS

Termín realizácie: 01. 05. 2014 – 31. 08. 2015 (16 mesiacov)

Hlavný realizátor projektu: Združenie miest a obcí Slovenska

Zahraničný partner: KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON / The Norwegian Association of Local and Regional Authoritie

                       


 

 

INCREASING PARTICIPATION OF MUNICIPALITIES AND PUBLIC IN EIA

Staň sa regionálnym koordinátorom ZMOS!

Školenia ZMOS - proces EIA

Modelový proces EIA

Školenie - reálny proces EIA v Bratislave ZRUŠENÉ

Školenie reálny proces EIA v Hornom Hričove

Školenie reálny proces EIA v obci Lutila

Školenie reálny proces EIA v obci Veľké Kostoľany

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka