Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PROJEKT BUK

BUK / Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky

Fenomén migrácie a následnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín je však každým rokom aktuálnejšia téma. Je úzko spätá s narastajúcou migráciou obyvateľstva, ako aj spoločensko, politickou situáciou vo svete. Migrácia a následná integrácia cudzincov a štátnych príslušníkov tretích krajín sa stáva bežnou súčasťou života spoločnosti.

 

Počet cudzincov (a teda  aj štátnych príslušníkov tretích krajín) a ich podiel na celkovej populácii na Slovensku narastá. Do kategórie obyvateľov však patria aj cudzinci (rovnako občania EÚ/EHP ako aj štátni príslušníci tretích krajín), pokiaľ majú na danom území udelené povolenie na prechodný, alebo trvalý pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov. V praxi to znamená, že obecná a mestská samospráva vykonáva svoje kompetencie týkajúce sa obyvateľov mesta a obce rovnako bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. 

 

Združenie miest a obcí Slovenska si uvedomuje rezervy miestnej územnej samosprávy v riešení integračnej politiky štátnych príslušníkov tretích krajín. Projekt formou testovania pilotných opatrení vo vybraných piatich obciach, ako aj spektrom ďalších podporných aktivít pre mestá a obce, ponúka pomoc miestnym orgánom a členskej základni ZMOS pri riadení integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni miestnej územnej samosprávy.

 

ZARADENIE PROJEKTU:

kód výzvy: SK 2013 EIF
názov fondu: Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
priorita/operačný cieľ:  3 .Budovanie kapacít v rámci politiky, koordinácia a budovanie medzikultúrnych znalostí na rôznych úrovniach a rezortoch vlády v členských štátoch 
akcia: 4. Budovanie odborných znalosti a zručností aktérov v priamom styku s cieľovou skupinou na lokálnej úrovni 
identifikačný kód projektu: SK 2013 EIF P3/6 IP 

viac info o programe 

 

TERMÍN REALIZÁCIE: 
01.04.2014 - 30.06.2015

 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
vyšší územný celok: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Nitriansky, Prešovský, Košický, Banskobystrický samosprávny kraj 
okres: všetky okresy s dôrazom na tie okresy, ktoré budú prostredníctvom vybraných miest aktívne zapojené do realizácie pilotného programu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
obec: všetky členské subjekty ZMOS  s dôrazom na 5 vybraných obcí a miest, v ktorých sa bude realizovať pilotný program integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
členský štát EÚ: Slovensko 

 

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007 - 2013.

„Solidarita pri riadení migračných tokov“


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka