Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

NP Budovanie kapacít na úrovni MÚS

NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE MIESTNU ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 1. júna 2012 začalo s realizáciou trojročného projektu s názvom Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy.  Ide o národný projekt, ktorý bol spracovaný na základe priameho písomného oslovenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Hlavným cieľom projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity miestnej územnej samosprávy v zmysle vybraných priorít Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Financovanie projektu je zabezpečené prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov ZMOS.

Monitorovanie a hodnotenie kvality služieb poskytovaných miestnou územnou samosprávou je náročné. K dnešnému dňu neexistuje politika na systematický a efektívny monitoring a hodnotenie kvality služieb poskytovaných samosprávou. Napriek neexistencii objektívnych ukazovateľov priameho merania kvality poskytovaných služieb je nevyhnutná modernizácie a skvalitňovania služieb poskytovaných miestnou územnou samosprávou. Tento stav je možné dosiahnuť len zavedením opatrení smerujúcich k  budovaniu kapacít na úrovni MÚS, ktoré sú predpokladom zlepšenia kvality služieb občanom.

Súčasný stav si vyžaduje koncepčný prístup a komplexné riešenie, ktoré sa nebojí inovatívnych riešení s dosahom na mnohopočetnú cieľovú skupinu, ktorou sú nielen mestá a obce – členská základňa ZMOS, ale aj viac ako 130 000 zamestnancov miest a obcí, ktorí zabezpečujú výkon verejnej správy. Práve odborní zamestnanci a volení predstavitelia (starostovia, primátori a poslanci) predstavujú hlavnú cieľovú skupinu projektu, ktorá súčasne bude hybnou silou jeho aktivít, ako aj priamym užívateľom jeho výsledkov.

Implementáciou národného projektu ZMOS zabezpečí zavádzanie nových opatrení v oblasti vzdelávania, analytického zhodnocovania dát, v oblasti  legislatívy a tvorby politík, ako aj efektívneho využívania IT nástrojov v celom procese tak, aby vo vzájomnej synergii realizovaných krokov, bol zabezpečený systematický rozvoj ľudských zdrojov a cielené posilnenie inštitucionálnych kapacít miestnej územnej samosprávy. Zo zavedených opatrení, garantovaných samotnou realizáciou projektu, bude profitovať celá členská základňa ZMOS, nielen vybrané mestá a obce, či limitovaná skupina osôb.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MULTICIEĽOVOM PROJEKTE ZMOS

Názov projektu: BUDOVANIE KAPACÍT NA ÚROVNI MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

 

CIEĽ: KONVERGENCIA

Číslo výzvy: národný projekt - OP ZaSI NP 2011/4.1/05
Kód ITMS: 27140130193
Prioritná os: č.4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
Opatrenie: č. 4.1. Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovým sektorom
Rámcová aktivita: Budovanie kapacít na úrovni miestnej samosprávy
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Zmluva NP ZMOS 7SK (pdf: 1,83 MB)

Príloha č. 1 k zmluve NP ZMOS 7SK

Príloha č. 2 a 3 k zmluve NP ZMOS 7SK

 

CIEĽ: REGIONÁLNA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ZAMESTNANOSŤ

Číslo výzvy: národný projekt - OP ZaSI NP 2011/3.3/05
Kód ITMS: 27130330025
Prioritná os: č 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít BSK
Opatrenie: č. 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK
Rámcová aktivita: Budovanie kapacít na úrovni miestnej samosprávy
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

Zmluva NP ZMOS BSK (pdf: 1,85 MB)

Príloha č. 1 k zmluve NP ZMOS BSK (pdf: 7,89 MB)

Príloha č. 2 a 3 k zmluve NP ZMOS BSK (pdf:711 kB)


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka