Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Finančný mechanizmus EHP a Nórskeho kráľovstva

Prvé výzvy finančného mechanizmu EHP a Nórska môžu miestne samosprávy očakávať už v budúcom roku

207_logo-new.jpg

Otváracia konferencia k prvým výzvam z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska, ktorú organizoval Úrad vlády SR, sa uskutočnila 15. 11. 2018 v Bratislave. Podujatie sa venovalo nielen tomu, čo nás čaká v tomto programovom období 2016 - 2021, ale aj zhodnoteniu predchádzajúceho programového obdobia 2009 – 2014. V súčasnosti sa na Slovensku implementuje tretie programové obdobie grantov EHP a Nórska.

V predchádzajúcom programovom období 2009 – 2014 sa rozdelilo 80 mil. eur do 9 programov a zapojilo sa 30-tisíc ľudí. Z celkovo 207 realizovaných projektov sa realizovalo 90 s partnermi z donorských krajín, na ktorých participovalo 77 inštitúcií z Nórska, 8 z Islandu a 2 z Lichtenštajnska. Zrealizovalo sa 90 bilaterálnych aktivít, ktoré boli zamerané na spoluprácu, sieťovanie, zdieľanie skúseností, dobrej praxe a know-how medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských krajinách, a tým podporili vytváranie trvalo udržateľnej hodnoty a väzby medzi jednotlivými štátmi.

V súčasnom programovom období EHP a Nórska 2016 - 2021 sú pre samosprávy pripravené programy v oblasti kultúry, životného prostredia, sociálnej inklúzie a miestneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, ale aj sociálneho dialógu.

Niektoré programy majú už prvé výzvy pripravené a zverejnené, ako napr.: program Sociálny dialóg – dôstojná práca. Jediný program, ktorého správcom je nórska organizácia Innovation Norway. Termín uzávierky je do 7. februára 2018.

V niektorých programoch boli schválené ešte len osnovy projektu a pripravujú prvé výzvy, ktoré sa budú postupne zverejňovať v priebehu budúceho roka 2019. V prvom štvrťroku 2019 môžu miestne samosprávy očakávať zverejnenie výzvy v programe Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrnej spolupráce. V polovici roka 2019 sa očakáva zverejnenie výzvy Zlepšenie slovensko – ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce v programe Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca.  

V procese prípravy a schvaľovania programovej dohody a osnovy projektu sú programy Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov a Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy.

Vo finančnom mechanizme EHP a Nórska sú aj ďalšie tri programy, a to program Domáce a rodovo podmienené násilie (výzvy zverejnené v 1. polroku 2019), program Rozvoj obchodu, inovácií a MSP (príprava programovej dohody) a Fond pre aktívne občianstvo  (zverejnené výzvy), primárne zamerané na subjekty, ktoré sa aktívne venujú danej problematike na expertnej úrovni.

Mestá a obce môžu predložiť žiadosť o finančný grant individuálne alebo v partnerstve s iným oprávneným subjektom zo Slovenska. Prínosným a cenným prvkom v projektoch je partnerstvo s relevantným subjektom z donorských krajín (Island, Nórsko, Lichtenštajsko). Projekt založený na partnerstve so subjektmi z donorských krajín vytvára priestor na vzájomné vzdelávanie sa a zdieľanie skúseností v záujme vytváranie udržateľných a prospešných, ale aj priateľských väzieb medzi krajinami, čo je aj cieľom  Finančného mechanizmu EHP a Nórska.


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka