Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Problematika „zhromaždenia“ v mestách a obciach

diar_poznamky.jpg

Bratislava – 21. augusta 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska sa v aktuálnom vydaní newslettera venuje problematike „zhromaždenia“ v mestách a obciach.
V prostredí samosprávy sa stretávame s rôznymi možnosťami pri zadefinovaní pojmu „zhroma ...viac...

Zverejnené 21.8.2019


 

Európske pravidlá v praxi - prieskum Úradu pre verejné obstarávania

poznamkovy_blok.jpg

Bratislava - 20. augusta 2019 - Európska komisia vyzýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov k spoluúčasti na elektronickom on-line dotazníku, výstupy ktorého môžu byť nápomocné pre aplikáciu noriem Európskej únie v praxi.
Nakoľko je dota ...viac...

Zverejnené 20.8.2019


 

Seminár „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

seminár.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska, partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu Vás pozýva na seminár: „Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľom semináru bude diskutovať  na problematiku dobrovoľníctva, umožniť š ...viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Smart energetika v samospráve

diar_poznamky.jpg

Bratislava - 8. augusta 2019 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší zo série workshopov, ktoré sú venované smart riešeniam. Podujatie sa uskutoční v obci Ružindol a bude venované Smart energetike v samospráve.
Smart ako nástroj m ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

euro-850366_640.jpg

Bratislava – 7. augusta 2019 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej sl ...viac...

Zverejnené 7.8.2019


 

Smart city, digitalizácia & IKT-riešenia - exkurzia pre slovenských odborníkov v Nemecku

5G.jpg

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti smart city, digitalizácie a IKT-riešení, získajú na odbornej exkurzii zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách na úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osv ...viac...

Zverejnené 6.8.2019


 

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

euro-850366_640.jpg

Bratislava - 31. júla 2019 - Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určov ...viac...

Zverejnené 31.7.2019


 

Samosprávy potrebujú inventúru kompetencií

poda_1.jpg

Bratislava – 23. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom zrealizovalo prieskum zameraný na kompetenčnú výbavu miestnej územnej samosprávy. Z prieskumu okrem iného vyplýva výrazná potreba inventúry kľúčových originálnych kompete ...viac...

Zverejnené 23.7.2019


 

Upozornenie

Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že niektoré informácie na našej webovej stránke nie sú aktualizované, z dôvodu celkovej obsahovej rekonštrukcie webovej stránky www.zmos.sk
Ďakujeme za pochopenie
Kancelária ZMOS
...viac...

Zverejnené 11.7.2019


 

ZMOS sa v aktuálnom prieskume sústredil na problematiku komunálnych odpadov

odpad.jpg

Bratislava – 9. júla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska začalo s realizáciou prieskumu, ktorý sa zameral na problematiku odpadového hospodárstva v komunále.
Odpadové hospodárstvo patrí medzi originálne kompetencie samospráv. Súvisí s ochr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019


 
Položky 1-10 z 40

Dôležité upozornenie UVO/EVO

diar_poznamky (2).jpgDôležité upozornenie – Plánovaná odstávka informačných systémov úradu (ďalej „IS ÚVO“) z dôvodu implementácie modernizovanej a rozšírenej verzie systému elektronického verejného obstarávania (IS EVO ver.18).

V termíne od 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa bude prebiehať na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") implementácia zmien v IS ÚVO súvisiacich so zavedením plnej elektronizácie procesov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“).

Z tohto dôvodu budú v uvedenom časovom intervale nedostupné systémy Informačný systém Zber údajov (ďalej len „IS ZÚ“), EVO, eVestník a webové sídlo úradu nasledovne:

  • IS ZÚ bude nedostupný od 10. 10. 2018 (streda) 18:00 hod. 
    do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa.
  • Súčasné - bude mať obmedzenú prevádzku od 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok), t. j. bude nedostupná funkcionalita vytvárania, úpravy a odosielania oznámení prostredníctvom IS ZÚ a vytváranie nových zákaziek v súčasnom EVO ver.11. Ostatné funkcionality súčasného EVO ver.11 budú bez obmedzení.
  • Webové sídlo úradu spolu s eVestníkom budú nedostupné od 15. 10. 2018 (pondelok) 18:00 do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa. V tomto termíne budú nedostupné všetky IS ÚVO.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

  • IS EVO – vytvorenie novej zákazky cez súčasné  EVO ver.11 bude dostupné do 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. vrátane odosielania oznámení. Po tomto dátume a po opätovnom spustení IS ÚVO už nebude možné vytvárať nové zákazky cez súčasné EVO ver.11 vrátane odosielania oznámení. V súčasnom EVO ver.11 bude povolená už len editácia aktívnych zákaziek. Plná elektronizácia procesov verejného obstarávania bude prebiehať prostredníctvom modernizovanej a rozšírenej verzie EVO ver.18, vrátane zákaziek vytvorených pred odstávkou IS ÚVO.
  • eVestník a IS ZÚ - podlimitné oznámenia, ktoré budú zaslané do odstávky IS ZÚ, teda do 10. 10. 2018 (streda) 18:00 hod., budú zverejnené najneskôr 15. 10. 2018 (pondelok). Uvedené platí aj pre nadlimitné oznámenia, ktoré budú publikované Publikačným úradom EÚ (OJS) najneskôr 13. 10. 2018 (sobota).
  • ÚVO upozorňuje na riadne splnenie si informačných povinností podľa zákona, najmä na zverejnenie súťažných podkladov k vyhláseným verejným obstarávaniam pred plánovanou odstávkou IS ÚVO a na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebnéodoslať cez IS ZÚ počas jeho dostupnosti.

Za spôsobené obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.


 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka