Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMOS združenie miest a obcí

Aktuality

Opäť sú tu Infodni pre samosprávu - čaká nás Bratislava 15.4.2019

logo Infodní.png

Tento rok je pripravená pre mestá a obce opäť séria jarných podujatí v rámci druhého ročníka INFODNÍ PRE SAMOSPRÁVU, ktoré organizuje Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími pa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019
Aktualizované: 11.4.2019 Vyprší o 47 dní.


 

Možnosti financovania projektov z prostriedkov EÚ v rámci finančného programu Európskej komisie „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 pre rok 2019

community-150125_960_720.png

V súvislosti so zastúpením ZMOS v Rade vlády SR pre prevenciu kriminality sme pre samosprávy spracovali informáciu o aktuálnych výzvach Európskej komisie v rámci programu „Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014-2020“. Jedná sa o komunitárny program ...viac...

Zverejnené 26.3.2019


 

Pozvánka na informačný seminár NP TOS

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej NP TOS), realizovaného v rámci ope ...viac...

Zverejnené 18.3.2019


 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

dedina roka.jpg

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom p ...viac...

Zverejnené 15.3.2019
Aktualizované: 20.3.2019


 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

i_5432166.jpg


Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ...viac...

Zverejnené 20.2.2019


 

Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského alebo Nitrianskeho kraja

puskin1.jpg

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti na nadviazania partnerskej spolupráce mesta Puškin v severozápadnom Rusku, ktoré tvorí časť mesta Petrohrad. Mesto Puškin má záujem o partnerstvo s mestom z Bratislavského ale ...viac...

Zverejnené 31.1.2019


 

Dôležité upozornenie UVO/EVO

diar_poznamky (2).jpgDôležité upozornenie – Plánovaná odstávka informačných systémov úradu (ďalej „IS ÚVO“) z dôvodu implementácie modernizovanej a rozšírenej verzie systému elektronického verejného obstarávania (IS EVO ver.18).

V termíne od 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa bude prebiehať na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") implementácia zmien v IS ÚVO súvisiacich so zavedením plnej elektronizácie procesov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“).

Z tohto dôvodu budú v uvedenom časovom intervale nedostupné systémy Informačný systém Zber údajov (ďalej len „IS ZÚ“), EVO, eVestník a webové sídlo úradu nasledovne:

  • IS ZÚ bude nedostupný od 10. 10. 2018 (streda) 18:00 hod. 
    do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa.
  • Súčasné - bude mať obmedzenú prevádzku od 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok), t. j. bude nedostupná funkcionalita vytvárania, úpravy a odosielania oznámení prostredníctvom IS ZÚ a vytváranie nových zákaziek v súčasnom EVO ver.11. Ostatné funkcionality súčasného EVO ver.11 budú bez obmedzení.
  • Webové sídlo úradu spolu s eVestníkom budú nedostupné od 15. 10. 2018 (pondelok) 18:00 do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa. V tomto termíne budú nedostupné všetky IS ÚVO.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

  • IS EVO – vytvorenie novej zákazky cez súčasné  EVO ver.11 bude dostupné do 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. vrátane odosielania oznámení. Po tomto dátume a po opätovnom spustení IS ÚVO už nebude možné vytvárať nové zákazky cez súčasné EVO ver.11 vrátane odosielania oznámení. V súčasnom EVO ver.11 bude povolená už len editácia aktívnych zákaziek. Plná elektronizácia procesov verejného obstarávania bude prebiehať prostredníctvom modernizovanej a rozšírenej verzie EVO ver.18, vrátane zákaziek vytvorených pred odstávkou IS ÚVO.
  • eVestník a IS ZÚ - podlimitné oznámenia, ktoré budú zaslané do odstávky IS ZÚ, teda do 10. 10. 2018 (streda) 18:00 hod., budú zverejnené najneskôr 15. 10. 2018 (pondelok). Uvedené platí aj pre nadlimitné oznámenia, ktoré budú publikované Publikačným úradom EÚ (OJS) najneskôr 13. 10. 2018 (sobota).
  • ÚVO upozorňuje na riadne splnenie si informačných povinností podľa zákona, najmä na zverejnenie súťažných podkladov k vyhláseným verejným obstarávaniam pred plánovanou odstávkou IS ÚVO a na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebnéodoslať cez IS ZÚ počas jeho dostupnosti.

Za spôsobené obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.


 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

ÚvodÚvodná stránka