Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Centrum sociálneho dialógu II.

CSD II.

NÁRODNÝ PROJEKT CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. Základné informácie
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa ...viac...

Zverejnené 9.8.2017
Aktualizované: 26.3.2018


 

Profil národného projektu

csd.jpgNárodný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021 dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele.

Medzi ne patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

 

Oficiálna stránka projektu

 

 

Publikačná činnosť

Prehľad autorských diel, ktoré boli vypracované v rámci projektových aktivít zameraných na Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. expertným tímom sociálneho partnera Združenie miest a obcí Slovenska. Vyjadrujú názory a postoje sociálneho partnera na predmetnú tému.

 

 


 

Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám

upratovanie_voda.jpgBratislava – 29. januára 2017 – Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na analýzu všetkých aspektov dobrovoľníctva, ktoré je možné uplatniť a podporovať v miestnej územnej samospráve. Cieľom bude podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Mestá a obce sú predovšetkým komunity, ktorých vzťahy majú priamy súvis s kvalitou rozhodnutí, spoločenskou zodpovednosťou a lokálpatriotizmom. Dnes je dobrovoľníctvo ukotvené v rôznej legislatíve, priamo súvisí so získavaním zručností, s asistenciou v rôznych verejných službách a na tieto aspekty je potrebné pozitívne reagovať.

Dobrovoľníctvo na Slovensku nie je komplexne riešené. Dokonca v súčasnosti je interpretované ako silná stránka mimovládneho sektora, hoci jedine samospráva dokáže vytvoriť priestor na zmysluplné využitie tohto potenciálu, a to v rôznych oblastiach komunitného života.

Dobrovoľníctvo má z hľadiska legislatívneho ukotvenia v našich podmienkach identický problém, ako je to napríklad s konceptom „verejný záujem“. Teda v praxi nie je ukotvené jednotnou agendou, ale určité legislatívne zmienky obsahujú viaceré právne normy. Výsledkom je súčasný stav, keď si pod týmto pojmom môžeme predstaviť diametrálne odlišné aktivity,  čo spôsobuje všeobecnosť, abstraktnosť a postupnú stratu ponúkaného potenciálu. Popri spoločenskej zodpovednosti a lokálpatriotizme patrí medzi agendy, ktoré dokážu výrazne pomáhať formovaniu moderného demokratického administratívneho priestoru, avšak iba s angažovaním samospráv, nakoľko pre štát sú len veľmi ťažko uchopiteľné a ten môže pôsobiť iba v rámci legislatívneho vymedzenia ich pôsobností.

Cieľom tímu odborníkov bude preto spracovanie aktuálneho legislatívneho ukotvenia agendy formou analýzy, vytvorenie publikácie o dobrovoľníctve v kľúčových oblastiach pôsobnosti miestnej územnej samosprávy a napokon zriadenie a prevádzka špeciálneho modulu na webovej stránke ZMOS, ktorý bude poskytovať komplexný prehľad o dobrovoľníctve a možnostiach jeho rozširovania v prostredí miestnej územnej samosprávy. Súčasťou polročnej aktivity budú vzorové príklady tvorby a realizácie lokálnych koncepcií a stratégií podporujúcich rozvoj dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Aktivita je súčasťou národného projektu  Centrum sociálneho dialógu II., ktorého prijímateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Jeho partnermi sú ZMOS, KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Michal Kaliňák
hovorca a tajomník rady expertov


 

PREZENTÁCIE PREDNÁŠATEĽOV

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka