Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Dobrá prax inšpiruje. Ďalšie príklady dobrej praxe

tb_spiska_nova_vec.jpgSpišská Nová Ves – 30. apríla 2019 – Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe.

Ďalšími príkladmi dobrej praxe sú riešenia z mesta Spišská Nová Ves kde vyčlenené nevyužívané plochy mesta zatraktívňujú umelecké graffiti mladých writerov, v meste Šahy obnovili pre svojich obyvateľov a návštevníkov viac ako storočný park a v obci Rankovce podporujú nájomné bývanie rómskej komunity z aktívnou účasťou pri stavaní domov. Každé z úspešných a v praxi overených riešení môže byť inšpiráciou pre iné samosprávy.

Využívanie riešení, ktoré sa osvedčili v iných samosprávach je spoločným zdieľaním úspechu. Sú vhodným podnetom pre samosprávy,  dávajú zelenú k ďalším aktivitám. Minimalizujú riziká, ktoré sa spájajú s pilotnými projektami a v samosprávach znásobujú prínos porovnávania. Združenie miest a obcí Slovenska preto pravidelne vyhodnocuje a následne zverejňuje príklady dobrej praxe, ktoré sú vhodnou inšpiráciou pre mnohé mestá a obce. Tieto osvedčené riešenia sledujú viaceré princípy, medzi ktoré patrí transparentnosť, efektívnosť, ale aj účelnosť, prínos pre komunity, udržateľnosť a tiež princíp dobrej správy.

Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú z vlastnej analytickej činnosti v mestách a obciach. Rovnako z podnetov, návrhov a informácií z médií. Každý príklad dobrej praxe je predmetom posúdenia hodnotiacej komisie, v ktorej pôsobia starostovia a primátori s minimálne 8-ročnými skúsenosťami. Ku každému z príkladov, ktorý je komisiou vysoko ohodnotený, je spracovaný manuál s názvom „Kroky k úspechu“, dostupný na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska v rubrike národného projektu „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“, https://npmodmus.zmos.sk/manual-kroky-k-uspechu.html a súčasne  zasielaný všetkým samosprávam vrátane poslancov a asociácií pôsobiacich v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Sýkoru: „Aj tieto ďalšie príklady dokazujú, že v každom regióne máme samosprávy, ktoré dosiahli zaujímavé výsledky a môžu byť atraktívne pre ďalšie mestá a obce. Sú to úspechy z hľadiska konkrétneho prínosu pre samosprávu a jej obyvateľov. Napokon aj príklady predstavené na tejto tlačovej besede to dokazujú.“ 

Spišská Nová Ves

Častokrát sa stáva, že nové fasády budov sú lákadlom pre sprejerov, ktorí ich môžu znehodnotiť nevkusnými obrázkami a vulgárnymi nápismi. Mesto Spišská Nová Ves však našlo s touto komunitou spoločnú reč a svojim prístupom ukazuje mimoriadne zaujímavú a obojstranne výhodnú spoluprácu.

Mladí umelci za aktívnej podpory mesta a občianskych združení skrášľujú mestské prostredie moderným alternatívnym spôsobom. Samospráva na sebarealizáciu začínajúcich talentov a umelcov vyčlenila graffiti stenu a podporuje dve kreatívne aktivity, jednu od roku 2007 a druhú od roku 2017. Samospráva okrem vytvorenia pôsobivého vzhľadu zanedbaných plotov či budov dáva príležitosť writerom prejaviť sa a šíriť dobré meno mesta o tejto subkultúre aj za hranicami krajiny.

Rankovce

domy_tb.jpgProjekt Podpora bývania rómskych komunít v Rankovciach je špecifickým projektom ušitým priamo na komunitu žijúcu v tejto obci. Má však potenciál univerzálnejšieho uplatnenia naprieč samosprávami s nevyriešeným problémom nelegálnych rómskych osád.

Rankovce sú obec s prevažne rómskym obyvateľstvom v okrese Košice – okolie. V súčasnosti má obec 920 obyvateľov, zhruba 760 z nich je Rómov, ktorí žijú najmä v osade. Funguje tu terénna sociálna práca či komunitné centrum. Úspešne realizované fázy projektu mali aj zahraničných pozorovateľov.

Projekt zameraný na podporu nájomného bývania je sprevádzaný aktívnou účasťou rómskej komunity na výstavbe, zvyšovaním úrovne finančnej gramotnosti, tvorbou vlastných úspor, získaním a splácaním úveru a spoluprácou samosprávy s tretím sektorom a rodinami.

Šahy

Projekt obnovy viac ako storočného parku v meste Šahy je ďalším výborným príkladom dobrej praxe.

Na jeho začiatku bola miestna evanjelická farárka, ktorá denno-denne chodievala do evanjelického kostola okolo zanedbaného vyše 100-ročného mestského parku. Park chceli využiť ako miesto oddychu a hlavne ako miesto, kde by sa deti mohli bezpečne hrať, učiť bicyklovať, v zime korčuľovať.

Začala spolupracovať so samosprávou a  spoločne si stanovili jednoduché a prirodzené ciele – voda v jazierku, zvieratá a hracie prvky pre deti. Svojím nadšením postupne nadchla členov evanjelickej komunity, no postupne aj ďalších. Nakúpili materiály, zorganizovali postup prác, zadelili pracovné činnosti firmám a organizáciám, ktoré prišli pomôcť s vlastnou technikou. Revitalizačné práce v parku začali v roku 2018. Samospráva zabezpečila v parku výstavbu altánku (podľa zmluvy 1.480 €) a malého detského ihriska (4.360 €). Vďaka dobrovoľníckej práci, sponzorstvu sa dokázala obnova mestského parku v Šahách uskutočniť v rozpočte celkovo 15 180 €.

Ďalšie príklady dobrej praxe budú predstavené v priebehu júna a vzídu z hodnotení členov hodnotiacej komisie.

 

                                               Michal Kaliňák
            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


 

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy za rok 2017.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy pri nástupe a ukončení funkcie.

VÝŠKA PRIEMERNÝCH BEŽNÝCH VÝDAVKOV NA DIEŤA V DETSKÝCH DOMOVOCH ZA ROK 2014

Výška priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch za rok 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2011 - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

Protokolárne odovzdávanie a preberanie funkcie starostu/primátora

Komunálny balíček s návrhmi opatrení v období hospodárskej krízy

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

ÚvodÚvodná stránka